Økonom om Olsens renteheving: – Ser ut som en litt sen takling på fotballbanen

Eikas sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen mener Norges Bank fremstår som vinglete. Men få av økonomene er særlig overrasket over sentralbankens beslutning om å heve renten.

Publisert: Publisert:

– Det er merkelig, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen om Norges Banks siste rentebeslutning.

Torsdag formiddag ble det klart at sentralbanksjef Øystein Olsen hever renten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

Andreassen hadde på forhånd uttalt at han ville bli «helt sjokkert om de hever renten». Nå mener han sentralbanken fremstår som vinglete:

– Det er hva vi ofte kaller en såkalt dovish hike – at de hever renten, men tar ned banen, og varsler rentekutt om noen år. Det ser mer ut som en litt sånn sen takling på fotballbanen, sier han til E24.

Andreassen påpeker at konjunkturbanen er på vei til å bli avkjølt både ute og her hjemme.

– En av de tingene som kunne forsvart en heving nå, var om de hadde et annet bilde på oljeinvesteringene enn folk flest, men det har de ikke, sier han.

– Det er egentlig utelukkende valutakursen som trekker opp her.

Andreassen presiserer at det ikke fremgår noe rentekutt av den nye rentebanen, men at han selv er ganske sikker på at vi vil få kutt i tiden fremover.

Les også

Nordea Markets om rentebanen: Norges Bank ferdig med renteheving

DNB Markets: – Vi tok feil

– Vi var blant dem som trodde styringsrenten vile holdes uendret. Vi tok feil, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

Hun forklarer at deres vurdering la større vekt på det sure internasjonale bildet enn Norges Bank har gjort.

– Den svake kronekursen gjør det mulig for sentralbanken å heve renten selv om nær alle andre sentralbanker senker den. Det er god vekst i norsk økonomi, med lav ledighet og solid inntektsvekst. Samtidig vokser gjelden i husholdningene fortsatt mer enn inntektene, og det gjør at Norge vil ha en sårbar husholdningssektor også fremover, sier Fjære.

Hun forventer at strammere regulering rundt både boliglån og forbrukslån vil dempe gjeldsveksten ytterligere, men at det vil ta tid.

Makroøkonomen tror ikke norsk økonomi vil forbli like solid som den har vært i år.

– Vi tror veksten faller litt under normalen og at vi får en svak nedtur allerede til neste år, med litt høyere ledighet og svakere lønnsvekst, sier Fjære.

Les også

Norges Bank hever renten for fjerde gang på ett år

Handelsbanken: På rentetoppen nå

Flere av Fjæres kolleger er langt mindre overrasket over beslutningen fra sentralbanken:

– Det var veldig stor tvil i dag om Norges Bank ville få på plass en siste heving. Diskusjonen har gått på om rentetoppen ville bli på 1,25 prosent eller heves til 1,5 prosent, og om det da ville bli toppen, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Han hadde på forhånd ventet at Norges Bank ville holde renten uendret denne gangen.

Gonsholt Hov påpeker at Norges Banks rentesyn har endret seg mye den siste tiden. Vi skal ikke langt tilbake for å se at sentralbanken så for seg en rente på 2 prosent.

– Det er jo fordi usikkerheten internasjonalt har økt, veksten blant handelspartnerne er svak, og vi ser også her hjemme at veksten har vært på hell. Bildet videre avhenger veldig av hva som skjer, og vi får ikke en videre oppgang i oljeinvesteringene fremover. Så nå ser vi konturene av at veksten i norsk økonomi også begynner å peke litt nedover, og i det bildet får vi ikke renten videre opp, sier han.

Les også

Derfor hevet Olsen renten

Nordea-sjeføkonom: Mer sannsynlig opp enn ned

– Dette var i tråd med signalene fra august, så for min del ville alt annet vært en stor overraskelse, sier sjeføkonom Erik Bruce i Nordea.

– Det vi var mer usikre på var hvordan renteprognosen fremover skulle være. Man kunne sagt at rentene skulle ligge på 1,5 en god stund, men det Norges Bank sier er at det er mer sannsynlig at de skal opp enn ned de neste årene. Ikke at det er mest sannsynlig, men det er en liten «bias» for høyere renter, forklarer Bruce.

Nordea hadde på forhånd sagt at de ventet en økning i renten dette septembermøtet.

– Vi tror Norges Bank har et klart ønske om å si til markedet at de ikke bør se for seg noen snarlige rentekutt. Hadde de lagt seg flatt og forsikret om at vi var ferdige med å heve, så ville nok markedet priset inn et kutt veldig raskt.

– Norges Bank vil heller si at det går bra i Norge, så nå er vi på hold og ser an, og det er tross alt mer sannsynlig med en økning enn kutt.

Sjeføkonom Erik Bruce i Nordea

Mener de har skiftet syn

Han sier videre at det er som ventet at Øystein Olsen ikke tar noe mer hensyn til det som har skjedd i verden for øvrig. Bruce mener rapporten Regionalt nettverk, som kom fra sentralbanken for en ukes tid siden, var betryggende.

– Det som var mest overraskende var at de nå spår en lønnsvekst som blir omtrent der dagens er, på litt over 3 prosent. Da har de skiftet syn på arbeidsmarkedet, at det ikke strammer seg så mye til som de trodde.

– Økonomien går bra, arbeidsmarkedet strammes ikke til og lønnsveksten vil ikke ta seg så mye opp. Her har de tenkt litt nytt om dette med stramhet i arbeidsmarkedet, sier Bruce.

Les også

Advarer boligeiere etter rentehopp: – Vil merkes

Danske Bank: Fortetter normaliseringen

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tok tidligere i år til orde for at renten måtte opp, og er heller ikke overrasket over at sentralbanken nå har gjort akkurat det.

– Det var en mer «close call» denne gangen, men det viser at det går såpass godt i norsk økonomi fortsatt og at den globale usikkerheten ennå ikke har rammet her til lands.

– Da er det bedre å fortsette en normalisering av pengepolitikken og heller endre kurs hvis det går galt der ute, sier Jullum.

Han peker på at dagens beslutning var signalisert i forkant.

– Uenigheten gikk på om Norges Bank burde ta det mer med ro, mens vårt argument var at det er usikkert om, når og hvor kraftig en global resesjon vil være, sier Jullum.

– Det er ganske sannsynlig med en renteøkning til i første kvartal, og vi tror den kommer i mars. De forandrer ikke prognosen for første halvår.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB mener det er tydelig at Norges Bank nå signaliserer at renten har toppet ut.

– Norges Bank indikerer en uforandret rente fremover, men risikoen i rentebanen er fortsatt på oppsiden, sier Dalstø, og forklarer at sentralbanken i rentebanen signaliserer en rente som topper ut på 1,60 prosent.

– Det tror jeg banken gjør for å signalisere at rentekutt fortsatt er langt borte, sier hun.

Publisert: