Fortsatt opptur for Oljefondet i tredje kvartal

En uke etter å ha passert milepælen 10.000 milliarder kroner legger Oljefondet frem ferske tall for tredje kvartal. Resultatet ble nok en gang positivt, men svakere enn i de forrige kvartalene.

FERSKE TALL: Onsdag legger Oljefondets leder Yngve Slyngstad frem ferske tall for tredje kvartal. Etter kvartalets utløp passerte fondet milepælen på 10.000 milliarder kroner i verdi.

Meek, Tore / NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Oljefondets avkastning i tredje kvartal ble på 236 milliarder kroner, eller 1,6 prosent.

Det positive resultatet skyldes blant annet aksjeoppgang, særlig i USA, og god avkastning på amerikanske statsobligasjoner.

Aksjeoppgangen i årets tre første kvartaler har sammen med en svekket krone sendt verdien av fondet til nye rekorder, godt over 10.000 milliarder kroner.

Fondet har totalt hatt en avkastning på 1.001 milliarder kroner bare på aksjene sine i løpet av årets tre første kvartaler, ifølge forvalterne.

– Aksje- og renteinvesteringene hadde nok et kvartal med positiv avkastning, sier Yngve Slyngstad, administrerende direktør i Norges Bank Investment Management som forvalter fondet.

– Vi så et særlig positivt bidrag fra amerikanske statsobligasjoner og nordamerikanske aksjer som hadde en avkastning på henholdsvis 4,6 og 2,9 prosent, sier Slyngstad.

I første kvartal fikk Oljefondet en rekordhøy kroneavkastning på 738 milliarder kroner, og i andre kvartal ble avkastningen på 256 milliarder kroner.

Solid aksjeoppgang

Avkastningen på fondets aksjer ble på 1,3 prosent i tredje kvartal, mens fondets rentepapirer fikk en avkastning på 2,4 prosent og avkastningen på de unoterte eiendomsinvesteringene ble på 1,6 prosent.

– Avkastningen på aksjeinvesteringene har bidratt til at fondets markedsverdi har steget betydelig den siste tiden. Med en stor andel av fondet investert i aksjer må vi være forberedt på perioder med store svingninger i fondets markedsverdi, sier Slyngstad.

En svakere krone i løpet av kvartalet bidro isolert sett til å øke fondets verdi med 349 milliarder kroner. I tillegg tok regjeringen ut fem milliarder kroner fra fondet i tredje kvartal, i stedet for å spare.

Fondets verdi var ved 9.742 milliarder kroner ved utgangen av september, men har steget til godt over 10.100 milliarder kroner i skrivende stund.

Ved utgangen av andre kvartal var 69,1 prosent av fondet plassert i aksjer, mens 28,2 prosent var plassert i rentepapirer og 2,8 prosent i eiendom som ikke er børsnotert.

Et godt år

Det har vært et meget godt år så langt for Oljefondet, etter at fjoråret bød på den første nedturen siden 2002 med et fall i fondets verdi på 232 milliarder. Siden nyttår har verdien steget med over 20 prosent, eller godt over 1.800 milliarder kroner, drevet av aksjeoppgang globalt.

Det er ikke bare avkastningen som påvirker Oljefondets verdi. Den er i tillegg avhengig av kronekursen og om regjeringen har oljeinntekter til overs som kan spares, eller må ta ut penger fra fondet for å finansiere løpende utgifter gjennom året.

Fondets verdi var på 9.162 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, 8.938 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal og 8.256 milliarder på slutten av 2018.

Ved utgangen av 2017 var fondet verdt 8.488 milliarder kroner.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Statsobligasjoner
 3. Aksjer
 4. Yngve Slyngstad
 5. Norges Bank
 6. Økonomi

Flere artikler

 1. Oljefondet med avkastning på 4,3 prosent i tredje kvartal

 2. Oljefondet ligger an til tidenes beste år

 3. Milepæl: Oljefondet passerer 10.000 milliarder kroner

 4. Oljefondet bikket under 10.000 milliarder kroner

 5. Yngve Slyngstad vil slutte som Oljefondets leder