Nytt fall i industrien

Industriproduksjonen falt overraskende i februar.

LAVERE AKTIVITET: Industriproduksjonen falt fra januar til februar i år.
Publisert:

Stemningen i de norske industribedriftene har tatt seg betydelig opp i starten av året, ifølge målinger blant næringens innkjøpssjefer. En tilsvarende oppgang i produksjonen lar imidlertid vente på seg:

Fra januar til februar måned falt den norske industriproduksjonen med 0,7 prosent, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag.

Fallet kommer etter en overraskende sterk vekst på 1,1 prosent i januar.

Særlig næringsmiddelindustri, papir- og papirvareindustri og kjemiske råvarer bidro denne gangen til den negative dreiningen. Trelast- og trevareindustri og metallindustrien trakk utviklingen opp.

Til sammen førte dette til at utviklingen ble svakere enn ventet: Før tallene ble lagt frem, så ekspertene for seg en vekst på 0,6 prosent i snitt, ifølge Nordea.

Venter oppsving

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea tror neppe aktiviteten i den norske industrien vil holde seg like svak fremover.

- Etter den sterke oppgangen vi i år har hatt i norsk PMI (norsk innkjøpssjefsindeks) bør vi fremover se sterkere vekst i industriproduksjonen, skriver han i Nordeas morgenrapport.

I mars steg den såkalte PMI-indeksen (se faktaboks) til 59,7 poeng, fra 56,7 poeng i februar. Dermed indikerer den en sterkere oppgang i aktiviteten enn tidligere.

Både februar- og marsmålingen peker i retning av stigende vekst i industrien, ettersom skillet mellom fallende og økende aktivitet er satt ved 50 poeng.

Også seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken viser til den sterke utviklingen i PMI-indeksen.

- Selv om PMI-indeksen nesten har sett for god ut til å være sann de siste månedene, tror vi fortsatt at industriproduksjonen skal ta seg opp, skriver hun i en kommentar til tallene.

Les også: Norsk innkjøpssjefindeks: Sterkeste stemning siden 2007

Todelingen som preger norsk industri vil like fullt gjøre seg gjeldende, og det kommende oppsvinget vil vil bare glede deler av industrien, utdyper hun.

- Eksportindustrien som ikke drar nytte av den sterke veksten i investeringene i oljesektoren, kommer sannsynligvis til å slite, på grunn av svakere etterspørsel ute, samt som følge av en vedvarende svekking av konkurransedyktigheten, skriver hun.

NEGATIV UTVIKLING: Aktiviteten i den norske industrien falt fra januar til februar i år. Sammenlignet med februar for et år siden har produksjonen økt med 0,8 prosent.
Publisert: