Flere folk i arbeid i OECD-landene

Antallet folk som var i arbeid, steg for tredje kvartal på rad mot slutten av fjoråret.

ARBEIDSMARKEDET BYGGER SEG OPP: De nye tallene fra OECD viser en noe bedret situasjon for jobbsøkere verden over.

Ian Nicholson
  • Tone Iren Sørheim
Publisert:

Antallet personer i OECD-landene som hver måned mottok lønn fra arbeidsgiver, økte i fjerde kvartal til 65,3 prosent av alle i yrkesaktiv alder.

Det innebærer en svak oppgang på 0,1 prosentpoeng, viser de ferske tallene fra OECD.

Oppgangen er større blant eldre arbeidstakere (55-64 år) enn for yngre arbeidstakere (25-54 år).

Oppgangen for de to gruppene er på henholdsvis 0,2 prosentpoeng og 0,1 prosentpoeng.

I eurosonen er 63,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i jobb.

Sammenlignet med fjerde kvartal 2012 var det Irland som stakk av med seieren for best bedring i arbeidsmarkedet.

Her viser tallene at 2,1 prosentpoeng av de tidligere arbeidsledige klarte å løsrrive seg fra søkeposisjon og skaffe seg jobb i løpet av året.

61,3 prosent av innbyggerne i landet er nå i jobb. Det betyr samtidig at nærmere fire av ti fortsatt står uten en jobb å gå til.

Tett etter følger Ungarn med en bedring på 1,9 prosentpoeng opp til 59,4 prosent.

Fall i sysselsettingen i Hellas

I motsatt ende av OECD-skalaen finner vi fall i antall sysselsatte.

Verst var det for Hellas. Landet opplevde ett fall i arbeidsstyrken på 1,3 prosentpoeng.

Det er nå flere arbeidsledige enn folk i arbeid i landet.

Før finanskrisens utbrudd var 62,0 prosent av arbeidsstyrken i jobb, og tallene fra OECD viser en gradvis forverring av arbeidsmarkedet siden 2008.

Alle de nevnte tallene gjelder for fjerde kvartal 2013.

Les også

- Eksepsjonelt høy ungdomsledighet i flere eurosone-land

Best på Island

På saga-øya er hele 81,7 prosent av den yrkesaktive aldersgruppen i jobb. Det er høyest av samtlige land i OECD. Og det er det spesielt den yngre aldersgruppen som trekker opp gjennomsnittet.

84,7 prosent av de som er mellom 25 og 54 år er i jobb, mot 81,3 prosent for de mellom 55 og 64 år.

Til sammenligning er andelen i Norge på 75,3 prosent, det er svakt fallende fra 75,4 prosent ved forrige måling.

Hos oss er trenden den samme for Island. 84,1 prosent av de mellom 25 og 54 år arbeider sammenlignet med 70,8 blant de eldre.

I Hellas er bare 49,1 prosent av innbyggerne i jobb, og verst står det til for den eldre garden. Bare 35,1 prosent av folket nevnte aldersgruppe har en jobb å gå til.

Neste oppdatering på arbeidsmarkedet fra OECD kommer i midten av juli.

Les også:

I OECD er 46,2 millioner uten arbeidOverkvalifisert arbeidsstyrkeOECD spår lav vekst i mange årSpansk krise gir etableringsboom

Publisert:

Flere artikler

  1. SSB: Arbeidsledigheten vil fortsette å falle

  2. Fersk Nav-prognose: – Ledigheten vil fortsette å gå ned

  3. Slik forklares fallet i arbeidsstyrken

  4. Ledigheten øker så vidt

  5. SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent