Anundsen unngikk mistillit i Stortinget

Det rødgrønne mistillitsforslaget mot justisminister Anders Anundsen (Frp) falt som ventet, da Stortinget gikk til votering ved navneopprop tirsdag.

KRITIKK: Statsråd Anders Anundsen fikk hard kritikk i Stortinget, men unngikk mistillit.

Publisert:,

Forslaget fikk 72 stemmer, mens 97 stemte nei. Opposisjonen samlet seg likevel om sterk kritikk av statsråden gjennom et såkalt daddelvedtak – den sterkeste kritikk Stortinget kan uttrykke uten å gripe til mistillit.

Vedtaket baserte seg på et forslag fra Venstre og slår fast følgende:

«Stortinget mener det er sterkt kritikkverdig at justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ikke har gitt dekkende informasjon til Stortinget og ikke sørget for at den varslede politikkendring ble fulgt, i saken om utsendelse av lengeværende asylbarn.»

Dette forslaget ble vedtatt med 92 mot 77 stemmer. Et tilsvarende kritikkforslag fra KrF og MDG var like før blitt forkastet med 83 mot 86 stemmer.

– Ansvaret er mitt

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tar kritikken i asylbarn-saken på alvor, men avviste ansvarsfraskrivelse i debatten i Stortinget tirsdag.

– Det er viktig for meg å være en god leder og ta ansvar, sa Anundsen da han forklarte seg fra Stortingets talerstol.

– I denne saken har jeg vært tydelig på at ansvaret har vært mitt. At det foreligger ansvarsfraskrivelse vil jeg på det sterkeste avvise, tilføyde han.

Anundsen tar altså ansvaret for at de politiske føringene fra Justisdepartementet ikke ble videreformidlet fra Politidirektoratet til Politiets utlendingsenhet (PU), men han påpekte samtidig at feil kan skje.

– Det er også godt lederskap å ha tillit til de underliggende etater, at de gjennomgår og følger opp tildelingsbrev. Men feil og rutinesvikt kan skje. Det må vi bruke i en læringsprosess som i framtiden gjør oss sterkere, sa Anundsen.

– Brutt Grunnloven

Det er første gang på 33 år at Arbeiderpartiet stemmer for et mistillitsforslag i Stortinget.

– Justisminister Anders Anundsen (Frp) har ikke Arbeiderpartiets tillit. Han har brutt Grunnloven og han har brutt opplysningsplikten, sa Aps Jette Christensen i sitt innlegg.

Hennes partifelle Martin Kolberg fulgte opp ved å anføre at Anundsen har satt seg selv i en «uholdbar situasjon». Han viste til at det er en statsråds klare oppgave å grundig gjøre rede for arbeidet med de sakene han har ansvar for, og å gi Stortinget de nødvendige opplysningene.

– Det er det flertallet mener han ikke har gjort, sa Kolberg.

SVs nestleder Bård Vegar Solhjell slo i sitt innlegg fast at Anundsen har gitt Stortinget uriktig informasjon.

– Stortinget må kunne stole på at informasjon fra statsråden er korrekt, sa Solhjell.

Avviser

Anundsen avviser at han har brutt opplysningsplikten og hevder det først var etter kontrollhøringen tidligere i år at han ble kjent med at Politidirektoratet ikke hadde forstått endringen i tildelingsbrevet.

KrF og Venstre er tydelige i sin kritikk, men lot samtidig tvilen komme Anundsen til gode når de stemte imot mistillitsforslaget.

– Hans mangelfulle orientering fremstår ikke som en handling mot bedre vitende, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Venstres Abid Raja slo fast at partiet hans er enig med Ap, SV og Senterpartiet «i det aller meste i saken» – men la til at partiene «skiller noe lag når det kommer til konklusjonen».