– Bred enighet om menneskeskapte klimaendringer

Et overveldende flertall av verdens klimaforskere mener den globale oppvarmingen i hovedsak er menneskeskapt, ifølge en ny studie.

FÅR SKYLDEN: Temperaturen stiger, og det er menneskenes feil. Dette mener flertallet av forskerne, ifølge en ny studie.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Sammendrag av 11.994 forskningsartikler er blitt gjennomgått av frivillige og forskere under ledelse av John Cook ved University of Queensland i Australia.

Om lag 4.000 av artiklene går inn på spørsmål knyttet til klimaendringenes årsaker. I hele 97 prosent av disse slås det fast at den globale oppvarmingen i hovedsak er menneskeskapt, ifølge den nye studien.

– Våre funn viser at det er bred vitenskapelig enighet om årsakene til klimaendringene, selv om offentligheten kan få inntrykk av det motsatte, sier Cook, ifølge avisa The Guardian.

Klimablogg

Cooks studie ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Research Letters denne uken. Men metodene i undersøkelsen er blitt kritisert, og de frivillige som har vurdert forskningsartiklene, har tilknytning til bloggen Skeptical Science.

Bloggen bruker mye plass på å slå tilbake argumenter fra såkalte klimaskeptikere, som stiller seg tvilende til at mennesker har stor påvirkning på klimaet.

Men også flere tidligere studier har slått fast at et stort forskerflertall mener menneskelige utslipp av klimagasser har økt temperaturen på jorda.

Vitenskapshistorikeren Naomi Oreskes gikk igjennom et stort antall vitenskapelige artikler i 2004 og fant ikke én eneste som avviste teorien om menneskeskapt global oppvarming.

Uviss styrke

Mens det er bred enighet om at menneskene påvirker klimaet, er det ingen som kan si nøyaktig hvor kraftig påvirkningen vil bli i tiårene framover.

FNs klimapanel anslår at temperaturen på jorda i gjennomsnitt vil stige med mellom 2 og 4,5 grader hvis CO2-innholdet i atmosfæren dobles i forhold til førindustriell tid.

En gruppe norske forskere under ledelse av professor Terje Berntsen ved Universitetet i Oslo konkluderte i fjor med at det riktige tallet trolig er 1,9 grader. I så fall er CO2 en litt mindre potent klimagass enn tidligere antatt.

Men også om de norske forskerne skulle ha rett, kan klimaendringene få katastrofale konsekvenser. De globale CO2-utslippene øker raskt, og alle politiske forsøk på å snu utviklingen har vært mislykkede.

I forrige uke passerte klimautslippene en symbolsk grense da CO2-innholdet i atmosfæren for første gang ble målt til over 400 deler per million (ppm). Til sammenligning lå nivået på 280 ppm før den industrielle revolusjon.

Les også: Kommentar: Gir global oppvarming en matkrise?

Les også: Energien er like skitten i dag som i 1990

Les også: Ledende klimaekspert slutter for å bli aktivist

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Lekket klimarapport: All permafrost kan begynne å tine

  2. Betalt innhold

    Klimautslippene steg til nytt rekordnivå i fjor

  3. Skråsikre på at klimaendringeneer menneskeskapt

  4. Klimaendringer bidro til ekstremvær i fjor

  5. – De fleste hetebølger skyldes global oppvarming