Etterlyser grep for å få nordmenn til å investere mer

Regjeringen varslet i forrige uke at de vil selge seg ned i en rekke selskaper staten eier. Flere aktører etterlyser nå tiltak for å få økt det private eierskapet.

VIL FRISTE TIL AKSJEKJØP: Nestleder Terje Breivik i Venstre, leder i Bedriftsforbundet Lars-Erik Sletner og daglig leder i AksjeNorge John Peter Tollefsen ønsker alle tiltak for å få opp det private eierskapet i Norge. Regjeringen hinter at mer kan komme i statsbudsjettet til høsten.
Publisert: Publisert:

Både Bedriftsforbundet, stiftelsen AksjeNorge og Venstre mener det må tydelige grep til for å få flere private til å investere pengene sine i norske selskaper.

Dette skjer etter at regjeringen sist uke kom med en omfattende gjennomgang av hva og hvordan staten skal eie. Regjeringen sa at de er opptatt av å løfte det private eierskapet, og viser blant annet til kutt i formueskatten.

Samtidig kom det ingen nye, konkrete tiltak for å øke nordmenns eierskap i norske bedrifter, for å veie opp for at regjeringen nå vil selge seg betydelig ned i flere selskaper.

- Det er enda viktigere å fremme det private eierskapet og balansen i norsk næringsliv fremover, sier leder i Bedriftsforbundet, Lars-Erik Sletner, om regjeringens planer.

Næringsminister Monica Mæland presenterte fredag regjeringens eierskapsmelding, der det ble varslet et nedsalg i flere delvis eller helt statseide bedrifter.

Daglig leder i stiftelsen AksjeNorge, John Peter Tollefsen, sier til E24 at han tror regjeringen har et ønske om å øke det private eierskapet, men konkluderer med at det ikke kom noen tiltak nå.

- Da næringsministeren presenterte eierskapsmeldingen, virket det ikke som om hun har tenkt å gjøre noe aktivt for at dette skal skje i denne omgang, sier han.

Næringsminister Monica Mæland (H) sa på en pressekonferanse i Oslo sist fredag at regjeringen ønsker å selge seg ned i selskaper som Telenor og Kongsberg Gruppen og å kvitte seg med aksjene i blant andre Flytoget.

I den ferske eierskapsmeldingen het det imidlertid også:

«Tiltak knyttet til å styrke det private eierskapet vil bli behandlet i de kommende statsbudsjettene».

Ønsker investeringsfradrag

I Bedriftsforbundet mener de både en fjerning av formueskatten og et tak på statlige lederlønninger er viktige grep.

For å friste nordmenn flest til å investere mer peker de også på et annet forslag:

De mener nemlig man bør få et skattefradrag på 20 prosent på investeringer man gjør i norske bedrifter i minst tre år. Fradraget vil ha et tak på 500.000 kroner i året og gjelder for vanlige investorer som ikke jobber i selskapet.

De viser til at Venstre har foreslått en slik type ordning, under navnet KapitalFunn. Lars-Erik Sletner i Bedriftsforbundet mener regjeringen bør utrede en slik ordning.

- Det er viktig motmakt mot både statlig og utenlandsk eierskap, sier han.

NyAnalyse har på vegne av Bedriftsforbundet hentet ut tall fra Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Aksjonærregisteret for å illustrere hva en slik ordning vil koste.

Gitt at et 60 prosent av et selskap eies i tre år av private, norske aksjonærer vil skattetapet til staten bli rundt 0,6 milliarder hvis private investerer 5,0 milliarder, og 1,8 milliarder hvis private investerer 15 milliarder.

- Bør få rabatt

Daglig leder i stiftelsen AksjeNorge, John Peter Tollefsen, er bekymret for at det foreslåtte nedsalget i Kongsberg gruppen og Telenor vil føre til at andelen privateide aksjer vil gå ned i norske selskaper.

- For å beholde dagens andel av verdiene i Kongsberg Gruppen, for eksempel, må dagens private eiere kjøpe aksjer for 120 millioner kroner, sier til E24.

I dag er rundt 4,7 prosent av Kongsberg Gruppen eid av private aksjonærer, til en samlet verdi av omtrent 750 millioner kroner. Tollefsen tror nedsalget til regjeringen vil føre til at utenlandske fond og institusjonelle investorer tar over aksjene.

- Vi nordmenn eier heller hus og hytte, og har ikke samme tradisjon for å eie aksjer, sier Tollefsen, og peker på at den private eierandelen er større i både Finland og Sverige.

For å sikre det private eierskapet foreslår Tollefsen en ordning lik den rabatten private eiere i Norge fikk da statlige selskaper som Telenor og Statoil gikk på børs i sin tid:

- En kunne for eksempel tilgodese private kjøpere med en litt lavere pris, eller finne andre måter å stimulere til kjøp av aksjene, sier Tollefsen.

Tollefsen har også tidligere slått et slag for å øke skattefradraget ansatte kan få hvis de kjøper aksjer i sitt eget selskap. Med dagens regler kan man maksimalt kjøpe aksjer for 1.500 kroner per ansatt i året, før man må betale skatt av fordelen.

- Øverst på listen min

På Stortinget er regjeringens samarbeidspartner Venstre opptatt av å få til bedre rammevilkår for privates investeringer i norske bedrifter.

Nestleder Terje Breivik sier til E24 at stortingsgruppen deres ikke er ferdige med å behandle næringsministerens Eierskapsmelding ennå, men at de er svært glade for at den nå skal innom Stortinget for en behandling der.

- Det viktigste er at vi får kommet i gang på feltet, og gjøre det mer attraktivt å investere i norske bedrifter, spesielt i tidlige oppstartsfaser.

Han forteller at de hilser meldingen fra Monica Mæland velkommen, men at de «ikke blir overrasket» hvis de finner områder som Venstre mener man må belyse bedre eller gjøre mer med.

Venstre sier at de prioriterer forslaget om et investeringsfradrag (KaptialFunn) høyt.

- Dette er noe av det jeg har øverst på min liste til høsten, sier han med referanse til budsjettforhandlingene.

- Vil dere også støtte forslaget om å øke skattefradraget for ansatte som kjøper aksjer i egen bedrift?

- Ja, men akkurat hva vi vil prioritere og når er for tidlig å si. Men dette er noe vi ønsker å jobbe med til høsten, sier Breivik.

I tillegg skal regjeringen i løpet av neste år opprette Næringslivets forenklingsråd, forteller Breivik. Der skal alle nye regler som påvirker næringslivet innom før de settes ut i livet.

- Hvis rådet konkluderer med at byrden er større en gevinsten, vil de ha fullmakt til å sende lovendringsforslaget tilbake til departementet det gjelder, sier Venstres nestleder.

- Det skal hindre en ukritisk fremvekst av nye regler og krav, legger han til.

Les også:

Mæland om nedsalg i statlig eierskap: - Vi har ikke dårlig tidOpposisjonen om Mælands salgsplaner: Dårlig politikkRegjeringen vil selge aksjer for 46 milliarder kronerVenstre gir grønt lys for regjeringens salgsplanerRegjeringen vil selge Flytoget

Publisert: