Johnsen advarer boligeiere med stor gjeld

Mange husholdninger har mer enn to ganger samlet inntekt i gjeld. De kan få store problemer når renta begynner å stige, advarer finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

KRITISK TIL HØYE BOLIGLÅN: Alt over to ganger inntekten er farlig, mener finansminister Sigbjørn Johnsen.
Publisert: Publisert:

– Mange husholdninger vil være ytterst sårbare for selv små økninger fra dagens rentenivå, sa finansministeren da han innledet for Samfunnsøkonomenes valutaseminar torsdag.

Den høye gjeldsbelastningen på bolig er en av tre hovedutfordringer norsk økonomi står overfor mens gjeldskrisen fortsatt skaper stor usikkerhet i Europa. Sigbjørn Johnsen påpeker at dagens rekordlave rentenivå ikke er normaltilstanden, men et sterkt uttrykk for store problemer i økonomien hos handelspartnerne. Når situasjonen bedrer seg, vil renta stige, poengterer han.

– Rentebelastningen i forhold til inntektsnivået er fortsatt lavere enn på 1980-tallet. Men renta kommer til å øke, både i Norge og internasjonalt etter hvert som økonomien stabiliserer seg, sa Johnsen.

Det internasjonale pengefondet (IMF) sier i en rapport om Norge at boligprisene er 15-20 prosent for høye og at forholdet mellom inntekt og boligpris er 28 prosent over det historiske gjennomsnittet.

– Utgiftene til hus og bolig utgjør en større andel av lønnen i dag enn før det siste boligkrasjet i begynnelsen av 1990-årene, advarer IMF ifølge Reuters.

LES OGSÅ: OECD spår norsk boligsprekk

Dobbelt av inntekten

Han sikter til bankkrisen på 1980- og 1990-tallet, da banker gikk over ende, rentenivået var historisk høyt og mange boligeiere fikk store problemer med å betjene gjelda si, blant annet fordi boligverdien sank dramatisk samtidig som rentene var skyhøye.

Retningslinjene for rentesettingen til Norge bank er annerledes i dag enn på 1980- og 1990-tallet da styringsrenten en periode steg godt over 10 prosent og utlånsrentene nærmet seg 20-tallet. Likevel advarer Johnsen mot at de samme mekanismene kan gjøre seg gjeldende i dag.

Gjennomsnittlig gjeldsbelastning for husholdningene er på to ganger samlet årsinntekt. Men i mange tilfeller er gjelda over dette nivået. Gjeldsbelastningen har aldri vært så høy som den er nå, og den ligger prosentmessig på det dobbelte av hva som er gjennomsnittet i Europa, ifølge finansministeren.

– Jeg vil ikke bruke begrepet boble om boligmarkedet, men de økende prisene gir unektelig grunn til bekymring, uttalte Johnsen under et treff med pressen etter innledningen.

LES OGSÅ: Boligprisene fortsetter opp

Svak optimisme

Overfor NTB gir han uttrykk for at det er grunn til forsiktig optimisme på vegne av europeisk og internasjonal økonomi. Rentene på italiensk statsgjeld har sunket til et nivå som trolig er håndterbart, det er mer penger i omløp etter at Den europeiske sentralbanken nylig utstedte obligasjoner i stort omfang og det kommer positive signaler fra EU-systemet.

Norge har dessuten klart seg bedre enn de fleste så langt, blant annet fordi våre viktigste handelspartnere i Nord-Europa, som Tyskland og Sverige, synes å være tilbake på vekstsporet. Norsk økonomi er derfor lite eksponert for problemene i Sør-Europa, poengterer Johnsen.

– Men jeg vil fortsatt være forsiktig med legge for stor vekt på de som synes å være positive signaler. Vi vet hvor raskt ting kan svinge, og at situasjonen kan endre seg fra dag til dag, sier han.

LES OGSÅ: Rentefall i Italia

Publisert:
Gå til e24.no