Antallet helt arbeidsledige stiger mindre enn normalt i juli

Selv om antallet helt arbeidsledige stiger noe i juli, faller den totale ledigheten videre fra coronatoppen i april. – Men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv, sier Nav.

LITT OPP: Den registrerte ledigheten hos Nav har falt etter hvert som samfunnet gradvis har åpnet opp igjen, men stiger litt i juli.
Publisert:

Antallet helt arbeidsledige stiger med nær fire tusen til 139.800 i juli, viser ferske tall fra Nav. Det tilsvarer en ledighetsrate på 4,9 prosent.

På forhånd var det ventet at andelen helt ledige registrert hos Nav ville falle til 4,4 prosent i juli, fra 4,8 prosent ved utgangen av juni, ifølge Bloomberg.

Økningen henger sammen med at delvis ledige normalt har mindre arbeid i juli og flere da er helt ledige.

– Antall registrerte helt ledige har økt i de fleste fylker og yrkesgrupper den siste måneden, men dette må sees i sammenheng med at antallet helt ledige vanligvis øker fra juni til juli. Økningen fra juni til juli er i år noe lavere enn vanlig, sier Nav-direktør Kjell Hugvik i pressemeldingen fra Nav.

Den totale ledigheten, som også inkluderer delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, faller imidlertid til 232.700, eller 8,2 prosent. Det er en nedgang på 39.600 fra måneden før.

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv, sier Hugvik videre.

Bratt fall etter åpning

Da samfunnet stengte ned i mars, steg arbeidsledigheten bratt til en topp på over ti prosent i begynnelsen av april. Inkludert delvis ledige og folk på tiltak registrerte Nav på det meste 433.000 ledige, tilsvarende drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Etter at den gradvise gjenåpningen av samfunnet startet i mai, har ledigheten falt raskt.

Ved utgangen av juni lå antallet helt ledige på 136.000, en nedgang på 25 prosent siden mai.

Les også

Les også: (+) NHO-sjefen frykter tre tapte år: – Må forberede oss på en tøff høst

Bedring i reiseliv og transport

Med 10,7 prosent ledige ligger fortsatt reiseliv og transport på toppen av ledighetsstatistikken, selv om denne gruppen hadde den største nedgangen i juli. Barne- og ungdomsarbeid og undervisning sto for den størst oppgangen.

Den laveste ledigheten har helse- og omsorgssektoren med 1,5 prosent.

Fylket med den største prosentvise oppgangen er Agder med åtte prosent, mens Nordland hadde den største prosentvise nedgangen med fem prosent. Antallet delvis ledige har derimot gått ned i alle fylker.

Andelen helt ledige i prosent var ved utgangen av juli høyest i Oslo med 6,7 prosent, og lavest i Nordland med 3,2 prosent.

Nav har også registrert en nedgang i antallet nye stillinger på fire prosent sammenlignet med juli i fjor.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.

Tror ledigheten vil fortsette ned utover høsten

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets tror den lille oppgangen i helt ledige kan knyttes til sesongeffekter, selv om det er vanskelig å vite hvor mye det utgjør på grunn av coronakrisen.

– Dagens lesing er ganske i tråd med det vi har forventet, men det er utfordrende å tolke sesongmønster i disse tider. Vår tolkning er at et er et underliggende fall i ledigheten, sier han til E24.

Han forventer at den registrerte ledigheten vil fortsette på en fallende trend utover høsten.

– Men falltakten kommer til å flate ut, og vi kommer ikke helt ned på to prosent igjen i desember. Vi tror på en ledighet på rundt fire prosent mot slutten av året.

Meldingen fra Nav: 39 600 færre arbeidssøkere i juli
Les på E24+

Les også: (+) Tilbake i full klipp uten statsstøtte. Næringslivets behov for koronastøtte langt lavere enn ventet.

Publisert: