Ledere blant yrkesgruppene som mottok mest dagpengeforskudd

Det var kun innen reiseliv og transport at flere mottok forskudd på dagpenger enn lederne, viser ferske Nav-tall.

NAV har blitt lønnsgarantisten for store deler av den norske arbeidsstyrken de siste månedene. Selv om antallet ledige er på vei nedover, er man fremdeles på rekordhøye nivåer.
Publisert: Publisert:

Fra slutten av mars til 28. april mottok 132.000 personer forskudd på dagpenger, som er en ny ordning som ble innført grunnet corona. Denne første måneden ble det betalt ut to milliarder kroner, og mottagerne fikk i snitt utbetalt 14.800 kroner.

Samtidig viser tallene i samme periode, hvis man ser bort ifra bransje, at innvandrere og de uten utdanning mottok mest av forskuddsutbetalingen.

Dette er også gruppen som var mest avhengig av inntektssikring, opplyser Nav i en ny rapport.

Overrasket over at ikke flere søkte

At bare en av tre permitterte har benyttet seg av forskuddsordningen, var mindre enn Nav hadde sett for seg.

– Vi er var noe overrasket over at ikke flere har brukt ordningen. Vi har ikke gode tall som forklare hvorfor det er slik, men kan ha noe med å gjøre at ikke så mange har vært kjent med muligheten, sier seniorrådgiver Eugenia Vidal-Gil i Nav til E24, og fortsetter:

– Det kan også være en av årsakene til at ledere stikker seg ut her, at ledere ofte har noe HR-ansvar og er bedre kjent med Nav.

Samtidig er hun tydelig på at de som har hatt behov for inntektssikring er de som har benyttet seg av ordningen.

Ordningen er midlertidig, og Nav regner med at den forsvinner så fort arbeidsmarkedet normaliserer seg igjen.

Les også

Norges største hotellkjeder varsler oppsigelser i sommer uten utvidelse av permitteringsordningen

Fremdeles reiselivsnæringen som rammes hardest

Ifølge E24s oversikt som kontinuerlig henter de nyeste tallene fra Nav, har det blitt betalt ut over 3,6 milliarder kroner i forskudd på dagpenger siden krisen startet.

Helt arbeidsledige synker jevnt og trutt, og teller nå rett over 151.500 personer.

Det utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken.

Det er fremdeles reiselivsnæringen og butikkansatte som står for den størsteparten av ledigheten i absolutte tall. Hotellsjefene for de største norske hotellkjedene sier det vil komme oppsigelser i løpet av sommeren, da man ikke fikk utvidet permitteringsordningen.

Publisert:

Her kan du lese mer om