SSB venter boligprisfall de tre neste årene

SSB justerer ned boligprisprognosen for neste år. Etter ni år på rad med oppgang vil boligprisene falle, ifølge prognosen.

SPÅR BOLIGBREMS: SSB tror boligprisene vil falle fra neste år.
Publisert:

Boligprisfallet i prognosene starter dermed ett år før nedgangen som tidligere var anslått.

Neste år anslås et boligprisfall på 1,1 prosent, før det i 2019 og 2020 blir nedgang i prisene på henholdsvis 2,7 og 1,2 prosent, ifølge den siste konjunkturrapporten til statistikkbyrået.

I år ventes det fortsatt en oppgang i boligprisene, det niende året på rad med oppgang.

Ved forrige korsvei var prognosen til SSB at boligprisene ville stige med 6,5 prosent i år og 0,6 prosent neste år, før det satt inn et fall på 1,5 prosent i 2019 og 2,1 prosent året etter.

To årsaker til boligprisfall

Grunnen til skiftet i prisutviklingen er todelt, ifølge SSB, som viser til at «de lave rentene og flere år med høy inntektsvekst har lenge bidratt til en meget høy vekst i etterspørselen etter boliger og dermed til at boligprisene har steget mye».

Les også

Her falt boligprisene mest – og her stiger de fortsatt

– Dette har ført til en kraftig vekst i boligbyggingen. Våre beregninger viser at den store økningen i beholdningen av boliger sammen med litt tilstramming i kredittgivning, vil få boligprisene til å utvikle seg svakt fremover, og falle gjennom 2018 og de neste to årene.

I prognosen legges det til grunn at boliginvesteringene vil stige med 8,4 prosent neste år, før de går ned med 0,2 prosent neste år, og faller videre med henholdsvis 3,6 og 4,6 prosent de to neste årene.

– Boligbyggingen vil dermed også reduseres, men fortsatt være på et historisk høyt nivå, skriver statistikkbyrået.

Det viser til at tallene for igangsetting av nye boliger har vist en «klart utflatende tendens siden litt ut i andre halvår i fjor».

Les også

Sjeføkonom etter boligprisfall: Tror prisene skal videre ned

Demper oppgangen i økonomien

Nedkjølingen i boligmarkedet får også betydning for utviklingen i norsk økonomi. Etter at oljeinvesteringene falt kraftig har oppgangen boliginvesteringene vært en hjelpende motor i den økonomiske veksten.

Nå blir effekten motsatt.

– I prognosen demper fallet i boligprisene konjunkturoppgangen, først og fremst fordi det trekker ned boliginvesteringene, skriver SSB.

Venter realprisnedgang på 10 til 15 prosent

– Den viktigste årsaken til at boligprisene skal falle fremover er at boligbyggingen har vært veldig høy. Men det er andre faktorer som trekker i samme retning. Vi tror at det har vært en virkning av tilstrammingen i kredittgivningen, og en virkning av at inntektsveksten var veldig svak i fjor, sier SSB-forsker Torbjørn Eika til E24.

Han trekker også frem lave renter som en viktig faktor for boligprisveksten vi har sett i Norge de siste årene.

– Men nå er man kanskje kommet til det punktet der folks forventninger til lengden på perioden med veldig lave renter er redusert, sier forskeren.

SSB-forskeren forteller at han venter at den inflasjonsjusterte boligprisen vil falle med 10 til 15 prosent for prognoseperioden frem til 2020.

– Sannsynligvis nærmere femten, sier Eika.

– Hvordan påvirker dette norsk økonomi?

– Det bidrar til å dempe konjunkturoppgangen. Både ved at boliginvesteringene blir lavere enn det de ellers ville blitt, og ved at husholdningene reduserer konsumet litt som følge av at man blir litt fattigere.

– Kan et enda større boligprisfall slå beina under en del av den veksten dere ser for dere?

– Ja, hvis ikke den blir motvirket av noe annet, vil et kraftigere fall gjøre det. Men da blir spørsmålet hvorfor man skal få et kraftigere fall. Det er vanskelig å si presist før man vet litt mer om bakgrunnen.

Les også

SSB sier det økonomiske oppsvinget kan være et tilfeldig blaff

Les også

Oppgang for industrien i april

Les også

Eurofall etter påstått ESB-lekkasje

Publisert: