Fallet i norsk industri fortsetter

Nå er produksjonen i norsk industri tilbake på 2012-nivå.

Linjene viser utviklingen i produksjonen i ulike sektorer. Norsk industri er nå tilbake på samme nivå som våren 2012.

Statistisk sentralbyrå
 • Kristin Norli
Publisert:

Se den grønne linjen i bildet over!

Den viser utviklingen i produksjonen i norsk industri fra 2006 til nå. I diagrammet er nivået på produksjonen slik den var i 2005 satt som verdi 100 og - heldigvis for industrien - er vi fortsatt over det.

Det oppsiktsvekkende i figuren er lengst til høyre - der den grønne linjen faller brått.

Faktisk er hele produksjonsøkningen fra våren 2012 blitt borte i løpet av høsten og vinteren som ligger bak oss.

Og det er nedturen i olje- og gassindustrien som trekker mest ned, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nivået på industriproduksjonen i perioden november til januar er nå på 115,5, ned fra 116,7 i de tre månedene før dette.

Bak de overordnede tallene for industrien viser det seg at nedgangen nå omfatter mange ulike sektorer - samtidig er det fortsatt olje- og gass som trekker mest ned.

 • I helgen kom nyheten om at Statoil avslutter kontraktene med to rigger før tiden: Statoil terminerer riggkontrakt

Sesongjustert produksjon

SSB ser på flere ulike perioder når de sammenligner aktiviteten i industrien. Justert for normale sesongvariasjoner, sammenlignes produksjonen mellom tremånedersperioder. Her er endringen i perioden november til januar, smamenlignet med de foregående tre måendene:

Totalproduksjon, utvinning, bergverk, industri og kraft: - 3,2 prosent

Kraftproduksonen: + 0,6 prosent

Industri: - 1 prosent

Bergverk: - 11,4 prosent

Utvinning: - 4,7

Stor nedgang i industrien

I denne tremånedersperioden har utvinningen av råolje falt med hele 2,2 prosent, mens gassproduksjonen har falt 7,6 prosent, skriver SSB.

Den svake utviklingen fortsetter også i maskinindustrien med en nedgang siden januar i fjor på 12,8 prosent, og et fall på 1 prosent siste periode.

Tilsvarende har byggingen av skip og oljeplattformer falt med 17,9 prosent på ett år, mens den er 2,7 prosent lavere siste periode.

Årsvekst

Slik har produksjonen endret seg fra januar 2015 til januar 2016:

Totalproduksjon, utvinning, bergverk, industri og kraft: - 0,2 prosent

Kraftproduksjonen: + 11,7 prosent

Industri: - 6,3 prosent

Bergverk: -26,6 prosent

Utvinning: + 1,6 prosent

Les også

123 år gammel pølsemaker offer for oljekrisen

Les også

Nytt fall for norsk industri:
– Industrien er i en slags global resesjon

Les også

– Livredd kutt-konkurranse

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljebransjen
 2. Rente
 3. Lønn

Flere artikler

 1. Industriproduksjonen steg i januar

 2. Oljeindustrien sliter fortsatt

 3. Betalt innhold

  Oljenedtur gir nedgang i hele industrien

 4. Annonsørinnhold

 5. Aku-ledigheten faller kraftig

 6. Sommerbyks i norsk industri