Tror Yellen og Draghi skiller lag

Om en måned tror sjeføkonom at eurosonen og USA går i «helt forskjellige retninger».

IKKE LENGER SAMME BÅT: I desember er det duket for at Janet Yellen og Mario Draghi, sentralbanksjef i henholdsvis USA og eurosonen, skiller lag.
Publisert:

– Det må et krakk til for at det ikke blir en renteheving i USA i desember.

Det sier Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, til E24 etter fredagens knallsterke jobbrapport fra USA.

Han tror nå at den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), starter det som populært er blitt kalt «liftoff», den første rentehevingen siden Fed barberte renten under finanskrisen, neste måned.

Det vil i så fall markere starten på en tid der pengepolitikken i USA og eurosonen går motsatt vei.

Les også

Yellens uløste 22-billionersspørsmål

Europa og USA skiller lag

GODT HUMØR: Det er ikke utenkelig at fredagens USA-tall fikk frem et ørlite smil hos sentralbanksjef Mario Draghi.

På den andre siden av Atlanteren sliter sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken (ESB) med å få de økonomiske hjulene i gang – det til tross for at han i januar lanserte en storstilt vekstpakke.

– I desember tror jeg vi vil se at verdens to største sentralbanker går i hver sin retning, sier Wilhelmsen, som selv har fortid i ESB.

22. oktober kom Draghi med kraftige signaler at både et mulig rentekutt og ytterligere tiltak kan komme.

Som han selv sa: «Holdningen er ikke å vente og se, men å arbeide og vurdere (work and assess)».

Mer fra Draghi

Økte forventninger til renteheving i USA hjelper eurosonens sentralbanksjef på den måten at den styrker dollaren på bekostning av euroen. En høyere rente betyr isolert sett en sterkere valuta.

Draghi har mange ganger understreket viktigheten av en svak euro for å nå sitt eneste mål: Prisveksten skal stige til «under, men nær» 2 prosent.

Wilhelmsen tror ikke at «hjelpen» fra kollega Yellen vil være nok til at Draghi holder seg unna verktøykassen i desember.

– Draghi er nok veldig glad for de sterke jobbtallene, som har svekket euroen mot dollar, men han kan ikke bare avblåse dette nå. Det kommer mer, sier Wilhelmsen, og peker på Draghis signaler under rentemøtet 22. oktober.

– Dette reduserer imidlertid sjansen for at Draghi må være aggressiv og overraske markedet. Dersom jobbtallene ikke hadde vært så sterk og rentehevingen i USA ble utsatt, måtte Draghi ha levert flere tiltak i desember for å overraske. Det trenger han ikke nå. Nå må han bare levere det han har sagt han skal levere, sier Wilhelmsen.

I markedet prises det nå inn et rentekutt på 0,1 prosentpoeng, et kutt som vil bringe styringsrenten i eurosonen til minus 0,3 prosent.

Les også

Spekulantene med massiv kroneflukt

Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management

Ensom Yellen

Dersom det blir en renteheving i USA i desember, vil det skje i en verdensøkonomi som fortsatt preges av sentralbankenes ekspansive politikk.

– USA går alene. Det blir interessant å se hvordan Fed skal gå alene og øke renten, mens alle andre store sentralbanker gjør mer stimulanser. Det store spenningsmomentet er hvordan finansmarkedene vil reagere, sier Wilhelmsen.

ENSOM SENTRALBANKSJEF: Janet Yellen kan snart bli den eneste sentralbanksjefen som jekker renten oppover.

Ett av risikomomentene er styrking av den amerikanske valutaen.

– Går dollaren veldig sterkt nå, om det går til paritet mot euro (like mye verdt, journ.anm.), kan det være at rentehevingen utsettes noe, sier Wilhelmsen.

Flere amerikanske eksportbedrifter har rapportert om lavere lønnsomhet som følge av dollarstyrkelsen så langt i år. I tillegg legger en sterkere dollar en demper på prisveksten, som fortsatt er mer moderat enn Fed liker.

Da dollaren styrket seg kraftig på vårparten, uttrykte også Yellen økt bekymring for effekten dette kunne ha på økonomien.

Les også

Høy dollarkurs rammer motoren i verdens største økonomi

Den neste debatten

Etter lang tid med debatt om tidspunktet for «liftoff», er man nå i ferd med å starte diskusjonen om hvor fort renten skal settes opp.

«GRADVIS»: James Bullard, som neste år har stemmerett i komiteen som bestemmer renten i USA, forbereder seg på diskusjoner om rentetempo.

Fed-sjef i St. Louis, James Bullard, som neste år vil sitte i komiteen som bestemmer styringsrenten, er klar for tøffe tak.

– Det vil bli en veldig opphetet debatt, sa Bullard til pressen fredag, gjengitt av Bloomberg.

Han tar til orde for en Fed-heving i desember.

– Vi har absolutt sagt at vi vil gjøre det gradvis. Jeg tror det er enstemmig støtte for dette i komiteen. Men hva betyr egentlig gradvis, sa Bullard.

Ordet «gradvis» var for øvrig ikke å spore i møtereferatet fra Feds oktober-møte.

KRAFTIG STYRKELSE: Dollaren styrket seg kraftig etter jobbtallene fredag. Her ser vi bevegelsen mot euro. Dollar mot euro er verdens største valutakryss.

Rentetro

I kjølvannet av den sterke arbeidsmarkedsrapporten har Reuters gjennomført en ny rundspørring for å måle forventningene til en eventuell renteheving i USA.

Her fremgår det at 15 av 17 primærhandlere, banker som handler direkte med sentralbanken, venter en renteheving i desember. Til sammenligning var tilsvarende 12 av 17 i midten av september.

Les også

Yellen: – Absolutt mulighet for renteøkning i desember

11 av de spurte opplyser at de har blitt sterkere i troen i løpet av den siste måneden. I snitt anslås sannsynligheten for en heving i desember til rundt 85 prosent.

Mediananslaget for styringsrenten ved utgangen av 2016 lyder nå på 1,125 prosent, mot 1,375 prosent i september.

Styringsrenten er for ordens skyld 0-0,25 prosent i dag.

Les også

Nå flokker investorene seg rundt danskekronen. Igjen...

Les også

Maktet ikke å svekke den svenske kronen: - Verktøykassen begynner å gå tom

Les også

– Draghi kan handle med ord

Publisert: