Regjeringen erstatter tapt øl og andre varer – Stortinget bestilte mer, mener Sp

Regjeringen endrer coronakompensasjonsordningen så tapt varelager kan erstattes. Senterpartiet mener det ikke er nok og i strid med Stortingets vedtak.

HJELP SØKES: Utelivet har etterspurt erstatning for tapt varelager i coronapandemien.
  • NTB-Snorre Schjønberg
Publisert: Publisert:

Kompensasjon av tapt varelager er noe næringslivet har etterspurt i lang tid, og et grep som er trukket fram av Virke og NHO som nødvendig for å hindre konkurser.

Regjeringen varsler at avgjørelsen har tilbakevirkende kraft, slik at det kan søkes om kompensasjon for tapt varelager tilbake til november 2020.

Den nye søknadsrunden gjelder ellers tilskuddsperioden mars-april i år.

– Det har vært krevende å få på plass alle detaljene i denne runden. Det er en omfattende jobb som står bak endringene som vi nå har tatt inn i kompensasjonsordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Dette gjelder blant annet serveringsbransjen, som har helt ut drikkevarer og kastet mat i coronatiden.

Les også

Stordalen gikk inn med 165 mill. i kriseåret: Kunderas for Ving Norge

OPPONERER: Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak.

Sp reagerer

Senterpartiet mener regjeringen opptrer i strid med stortingsvedtaket i saken ettersom det kun gis kompensasjon for tapt varelager hvis bedriften er pålagt stengt, eller er i en kommune med skjenkestopp.

Les også

ESA godkjenner kompensasjon for tapte varelagre

Dette var ikke en forutsetning da Stortinget først behandlet spørsmålet.

Senterpartiet fremmer derfor et forslag i Stortinget fredag, der partiet ber om at ordningen skal gjelde alle som har hatt stort omsetningsfall i coronasituasjonen.

− Mange har hatt enorm omsetningssvikt på grunn av at folk har holdt seg hjemme, på oppfordring fra myndighetene. Disse vil ikke regjeringen gi kompensasjon med mindre de har vært pålagt å stenge, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Det er direkte i strid med stortingsvedtaket der vi påla regjeringen å komme med en kompensasjonsordning for tapt varelager, sier Gjelsvik.

NTB har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en kommentar til påstanden om at saken er i strid med vedtaket.

Les også

Arrangører jubler for gjenåpning: – Utrolig deilig

Flere endringer

Hvis vilkårene er oppfylt, vil bedriftene få dekket hele tapet for varer som er blitt tapt på grunn av nedstengingen, sier næringsministeren.

Det er i tillegg blitt gjort flere endringer i kompensasjonsordningen:

  • Kostnader bedriftene blir fakturert av offentlige tilsyn og kostnader knyttet til myndighetspålagt kontroll, tas inn i kostnadsgrunnlaget for ordningen.
  • Medlemskontingenten til destinasjonsselskapene tas også inn i kostnadsgrunnlaget.
  • Maksimalt støttebeløp per måned reduseres fra 80 til 50 millioner kroner. For hver krone det søkes støtte for over 20 millioner, vil det betales ut 50 øre. Denne grensa var før 30 millioner.
  • Støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 100 millioner kroner for resten av ordningens løpetid, regnet fra mars 2021.
  • En vesentlig endring som følge av nytt hjemmelsgrunnlag, er også at virksomheter ikke kan få tilskudd på mer enn 90 prosent (små bedrifter) eller 70 prosent (større bedrifter) av underskuddet i tilskuddsperioden.
KREVENDE: Næringsminister Iselin Nybø (V) sier det har vært en omfattende jobb med å skape den nye kompensasjonsordningen for coronakrisen, der det for første gang gis kompensasjon for tapt varelager.
Publisert:
Gå til e24.no