Rødt støtter mistillit: Flertall for å kaste byråd Lan Marie Berg

OSLO RÅDHUS (VG) Rødt vil stemme for Frps mistillitsforslag mot Oslo-byråd Lan Marie Berg (MDG). Det opplyser Eivor Evenrud, Rødts gruppeleder i bystyret, på en pressekonferanse.

Publisert:

Det vil si at forslaget får flertall, og Berg må gå av. Den formelle avstemningen skjer først i bystyremøtet på onsdag.

– For Rødt er åpenhet og informasjon helt sentralt. Byråden har gang på gang valgt å ikke informere folkevalgte, sier Evenrud.

– Viktige beslutninger og prosesser har i årevis blitt behandlet bak lukkede dører. Men at andre er like ille er ingen god unnskyldning.

Raymond Johansen ble varslet om Rødts beslutning før pressekonferansen, opplyser Evenrud. På spørsmål om hva byrådslederen svarte, sier hun:

– «Ok».

Oslo-politikken har et parlamentarisk system der byrådet må ha tillit fra et flertall i bystyret. Dersom bystyret ikke har tillit til byrådet, vil det måtte gå av.

Opp til Raymond Johansen

Byrådslederen kan også stille kabinettsspørsmål, som vil si at han sier at byrådet går av dersom de ikke får gjennomslag for sitt syn i et spørsmål.

Evenrud fikk spørsmål på pressekonferansen om hvorvidt partiet har diskutert med byrådslederen hva slags konsekvenser en mistillit fra Rødt vil få - som dermed sikrer flertall for mistillitsforslaget.

Til det svarte hun:

– Nei. Jeg har sagt flere ganger i media tidligere at de vurderingene er er opp til Raymond Johansen å ta.

– Hva skjer nå?

– Det får du spørre Raymond Johansen om.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at kostnadene til Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Flere av opposisjonspartiene har reagert kraftig på kostnadssprekken – og mener at byråden har brutt informasjonsplikten ved ikke å varsle bystyret tidligere.

Selv mener Berg at hun har håndtert saken godt, og at hovedårsaken til de økte utgiftene er hverken dårlig styring eller manglende kontroll over prosjektet, men uforutsette økte priser i markedet.

Byrådsleder Raymond Johansen har ennå ikke kommentert Rødts beslutning om å støtte mistillitsforslaget, men hans stab varsler at han vil komme med en uttalelse i løpet av dagen.

Moxnes: Ikke involvert

– Jeg tar dette til etterretning og stoler på at Oslo har gjort en grundig vurdering, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

– Har du blitt forespurt om råd?

– Den har ikke vært på mitt bord og en beslutning Rødt i Oslo har tatt alene, sier Moxnes.

STARTSKUDDET: 18. februar trykket Lan Marie Berg på knappen som avfyrte den første tunnelsalven i byggingen av ny vannforsyning. Dagen før fikk hun en markedsanalyse av Vann- og avløpsetaten der prislappen lå an til å bli 3,3 milliarder kroner dyrere enn først antatt.

Et sentralt spørsmål i vurderingen av mistillit er om byråden burde ha varslet bystyret tidligere om de økte kostnadene i prosjektet. Bystyret fikk først informasjon om kostnadssprekken 20. mai i år.

En gjennomgang VG har gjort av saksdokumentene viser at Berg ble informert ved minst fem anledninger om økte kostnader i enten deler eller hele prosjektet – uten å informere bystyret.

– Det kommer påstander om at jeg har brutt informasjonsplikten. Jeg mener helt klart at jeg ikke har det. Realiteten er at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon og en opplyst sak raskt, skriver Berg på sin Facebook-side onsdag formiddag.

Høyre: Dårlig dag for MDG

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i bystyret, er fornøyd med Rødts vedtak.

– Jeg er egentlig ikke veldig overrasket, for i denne saken har Berg ved gjentatte ganger ikke bare unnlatt å informere bystyret om eskalerende utgifter i Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne, men holdt tilbake informasjon. Det kan en byråd rett og slett ikke gjøre, og det burde hun ha skjønt etter snart seks år i jobben, skriver hun i en e-post til VG.

Oslo trenger en ny byråd for samferdsel og miljø for å gjennomføre store prosjekter som reservevannløsning.

– Da trenger vi en ny byråd til å lede arbeidet. En som sikrer at de budsjettene ikke sprekker og at de store prosjektene blir gjennomført. Det håper jeg vi får nå, skriver Rygg og legger til:

– For alle som er opptatt av at politiske vedtak skal gjennomføres er dette en god dag. For Miljøpartiet generelt og Lan Marie Berg spesielt er dette en svært dårlig dag.

STØTTER LAN: Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for SV i Oslo bystyre. Her sammen med byråd Lan Marie Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

SV: Vurderer hva dette vil bety

– Oslo SV mener det ikke er grunnlag for mistillit mot Lan Marie Berg og vi kommer selvfølgelig ikke til å stemme for Frps mistillitsforslag, sier SVs gruppeleder, Sunniva Holmås Eidsvoll, til VG.

– Nå vil vi vurdere frem mot bystyremøtet i morgen hva dette vil bety, sier hun.

Hun mener mistillitsforslaget kan skape kaos i Oslo-politikken.

– Nå er det viktig å sørge for at Oslo fremdeles har et byråd som fører en tydelig politikk for mindre forskjeller og mindre klimagassutslipp. Det er det velgerne har stemt på, og Oslo SV vil fortsette å være en samlende kraft på rødgrønn side i politikken. Det er trist om resultatet nå blir kaos i Oslo når vi håndterer en pandemi.

Publisert:
Gå til e24.no