– Vår påstand er at styrene ikke har nok kompetanse til å se hvilke muligheter som ligger i bærekraftig forretningsinnovasjon, skriver kronikkforfatterne.

Jan Haas / picture alliance

Endrer verden seg raskere enn i styrerommene?

Norske styrer ser ut til å ha store kompetanseutfordringer for å kunne fremtidssikre norsk næringsliv. Det gjelder både mangfold, bærekraft og teknologi. I en verden som endrer seg fort må en handle raskt og styrene må henge med.

 • Henriette Sæther Tveit og Jan Georg Lehmann
  Henriette Sæther Tveit og Jan Georg Lehmann
  Begge er styremedlem, aksjonær og studenter ved Sustainable Business Strategy NHH
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Tirsdag publiserte E24 en artikkel knyttet til manglende kompetanse på bærekraft i norske styrer. «Bare fire prosent av de børsnoterte selskapene har bærekraftskompetanse», sier Karin Greve-Isdal fra Storebrand – og peker på utfordringer knyttet til dette.

Vi intervjuer i disse dager styremedlemmer og ledere i forbindelse med vårt studie i Sustainable Business Strategy ved NHH og finner samme utfordring. Det gjør oss utålmodige.

I rapporten Tall som teller fra 2020 peker The Governance Group på et svært viktig element etter en gjennomgang av en rekke årsrapporter fra norske børsnoterte selskaper: “Reduksjon av egne utslipp reduserer selskapets risiko, men gir ikke automatisk en vekstmulighet i det grønne skiftet…..Skal vi nå Parisavtalens mål, vil vi trenge nye typer energi, boliger, transportsystemer, matforsyning og forbruksmønstre, og det er dette framtidsscenariet bedriftene må posisjonere seg for. Å rapportere om en mer energieffektiv personheis eller mindre bruk av flyreiser, er en skivebom i dette perspektivet”.

Vår påstand, som vi i disse dager tester, er at styrene ikke har nok kompetanse til å se hvilke muligheter som ligger i bærekraftig forretningsinnovasjon. Mange vi snakker med er enige i at dette er riktig.

Les artikkelen som fikk forfatterne til å skrive denne kronikken: – Norske bedrifter mangler bærekraftskompetanse (+)

Norske styrer har allerede utfordringer knyttet til mangfold. I en artikkel fra NRK sommeren 2020 viste de at ingen av de totalt 63 styremedlemmene i statens børsnoterte selskaper har etnisk minoritetsbakgrunn.

I februar i år kom også nyheten om at oljefondet skjerper kravene til kvinneandel i styrene i de selskapene fondet eier aksjer i.

Vi vil også hevde at vi bør øke den digitale kompetansen på toppnivå for å skape et fremtidsrettet næringsliv. En undersøkelse gjort av Bønes Virik høsten 2019 viste at bare 22 prosent av styrene i Bergen har styremedlemmer med digital kompetanse og arbeider med teknologi til vanlig. Dette gjelder nok flere styrer enn bare de i Bergen.

Det kan virke overveldende å skulle finne riktig kompetanse, med tilstrekkelig erfaring, for å fremtidssikre norsk næringsliv fra toppen. Samtidig som en ser på nye muligheter skal en også fortsatt ivareta vesentlig juridisk, finansiell og operasjonell kompetanse, og sørge for god dynamikk i styrerommet.

Vi spør oss: Er det nok stoler rundt styrebordet til å lykkes med dette i det tempoet som behøves?

Bergen Næringsråd har i år gått sammen med en rekke vestlandske bedrifter for å rekruttere inn traineer i styrene gjennom prosjektet «Styrekandidaten». Målet har vært å bidra til mangfold, spesielt langs aldersdimensjonen, og samtidig bidra til at nettopp flere med relevant kompetanse får erfaring fra styrearbeid slik at de i neste omgang kan ta på seg relevante verv. Dette er likevel prosesser som tar tid.

Styremedlemmer er gjerne på valg hvert andre eller tredje år, og sjelden byttes det ut mer enn ett eller to medlemmer om gangen. Mange blir gjerne sittende i flere terminer. Det gjør det ekstra viktig å gjøre riktige valg når en kan. Samtidig kan en kanskje vurdere å øke antall stoler rundt bordet for en periode?

Det skal godt gjøres å finne en person som dekker alle kompetanseutfordringene enkelte styrer har i dag. Det vil ta tid å øke mangfoldet og endre kompetansesammensetning samtidig som en ivaretar verdifull historikk og etablert nøkkelkompetanse.

På NHH lærte vi tidlig at vi ikke skal legge alle eggene i samme kurv, og heller spre investeringene i forskjellige markeder: Noe i tech, noe i råvarer og noe i valuta for så å sikre resten i kjedelige statsobligasjoner.

I de kommende ukene vil det gjøres en rekke valg av norske styremedlemmer som vil ha makt til å bevege verden i riktig retning i lang tid fremover.

Vår klare oppfordring til de mange valgkomiteer og aksjonærer som i dag forvalter makten til å fremtidssikre vårt næringsliv er å spre risiko ved å ikke legge alle investeringene i statsobligasjoner nå.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Statsobligasjoner
 2. Bergen Næringsråd
 3. Næringsliv
 4. Bergen
 5. Bærekraft

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  – Norske styrer mangler bærekraftskompetanse

 2. Betalt innhold

  Flere bransjer skriker etter kompetanse på bærekraft. Studenten Ingvild (27) har allerede sikret seg jobb.

 3. EU tar bærekraftig grep i styrerommene

 4. Ni av ti styremedlemmer risikerer brudd med personvernlovgivning

 5. Et vestlandsk næringsliv godkjent for fremtiden