FHI: AstraZeneca-avgjørelse neste uke

Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å komme med en anbefaling om AstraZeneca-vaksinen, og fortsetter undersøkelsene av mistenkte bivirkninger.

FORLENGER PAUSE I VAKSINERINGEN: Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg. FHI og Legemiddelverket har besluttet at vaksineringen med AstraZeneca ikke skal gjenopptas ennå.
Publisert:

Det sier direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Vi mener det er for tidlig å konkludere, og venter med en avgjørelse til neste uke. Vaksinasjonen med AstraZeneca vil fortsatt være på pause inntil vi har et mer fullstendig bilde av situasjonen.

– Det er samarbeid mellom kliniske fagmiljøer i Norge, og internasjonalt. Vi forfølger spor både knyttet til de kliniske undersøkelsene, også hvor vaksinen er produsert og hvilke partier det er snakk om, sier Stoltenberg.

Hun ber alle som har blitt vaksinert med AstraZeneca, og som opplever vedvarende sykdomsfølelse inntil 14 dager etter vaksinering, om å oppsøke legen.

Det kommer stadig nyheter om vaksinen. Vi oppsummerer dagens viktigste nyheter om AstraZeneca på to minutter:

På spørsmål fra VG om hvilken betydning det vil få, dersom man velger å ta AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet i Norge, svarer smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI:

– Vi trenger så mange vaksinedoser som mulig for å få gjennomført vaksineprogrammet så fort som mulig. Ved å ta ut en såpass stor vaksineprodusent, selv om det har vært betydelig reduksjon i leveransene i senere tid, gjør jo det at vi får en betydelig usikkerhet i vaksinasjonsprogrammet i forhold til den tidsplanen vi har satt opp, sier han.

Hvis leveransene av alle de andre vaksinene går som planlagt, får det likevel ingen dramatisk effekt på gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet å ta ut AstraZeneca – men det forutsetter at alle de andre leveransene går slik som avtalt:

– Da vil det være en 1–2 ukers forsinkelse, anslår Bukholm.

– Hva vil du si til helsearbeidere og andre som er redde?

– I utgangspunktet tenker jeg det er viktig å få med at dette er sjeldne bivirkninger, som ikke ble oppdaget under de kliniske studiene. Ca. 130.000 har blitt vaksinert med AstraZeneca i Norge, så det er ikke noen stor risiko for at dette vil ramme flere, svarer han.

FHI: Vurderer fortløpende

Det europeiske legemiddelsamarbeidet EMA kom torsdag med en vurdering, etter å ha gjennomgått rapportene om alvorlige og sjeldne sykdomstilfeller. De står fast ved at vaksinen er «trygg og effektiv». Samtidig anbefaler de foreløpig at det legges en advarsel om mulige bivirkninger i preparatomtalen til AstraZeneca, uten at de fastslår en klar sammenheng mellom tilfellene og vaksinen.

– Dette blir vurdert fortløpende, sier FHI-direktøren.

Ifølge Legemiddelverket har fem vaksinerte personer blitt innlagt med den sjeldne kombinasjonen av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

– Vi mener vi ikke kan utelukke at det kan ha en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen. Vi ser nå at flere land også melder om slike tilfeller. Fortsatt overvåkning av vaksinen er derfor svært viktig, og nå er alles oppmerksomhet rettet mot disse tilstandene, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Rikshospitalet mener å ha funnet årsaken

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har innkalt til pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen, som den siste uken har blitt midlertidig stanset i Norge og mange andre europeiske land.

Årsaken er flere rapporterte tilfeller av mistenkte bivirkninger blant personer som har blitt vaksinert. I Norge ble tre vaksinerte helsearbeidere forrige uke innlagt med en svært sjelden blodpropp-tilstand. Én av dem døde søndag.

Rikshospitalet sa torsdag til VG at de sammen med et team ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har funnet årsaken. De mener vaksinen utløste en uventet immunreaksjon, som trigget systemet slik at de fikk en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

– Det er ganske slående at vi i Norge har fått så mange meldinger sammenlignet med hvor mange vi har vaksinert. Det er store forskjeller, men her i Norge har vi sett mye av det, og derfor må vi også forholde oss til det, sier Hågå i Legemiddelverket.

– Sannsynligheten for å bli skadet av dette er ikke stor, men dersom det er en sammenheng ser vi at det får store konsekvenser for dem som blir rammet, dessverre.

Funnene til Rikshospitalet ennå ikke vurdert av EMA

Lederen for EMAs bivirkningskomité, Sabine Strauss, sa under pressekonferansen at de har vurdert alle tilgjengelige data til og med onsdag. Men ifølge Statens legemiddelverk ble ikke redegjørelsen fra de norske ekspertene overlevert EMA før i dag, torsdag.

– Hvis det er en studie som har kommet i dag, har vi ikke vurdert den ennå, men den vil være en del av vår overvåkning av situasjonen, sa Strauss.

På spørsmål om redegjørelsen ikke burde ha vært en del av EMAs vurdering, svarer Bukholm i FHI:

– Vi tenker at det hadde vært en fordel om mest mulig av den infoen vi sitter på hadde vært med i vurderingen i dag, men EMA fortsetter å ta imot informasjon og vil bruke det i sin videre vurdering.

Se hele pressekonferansen:

Publisert: