Tar ut 620 milliarder kroner fra Oljefondet på to år

Mens regjeringen i fjor sparte 28,4 milliarder kroner av sine oljeinntekter i Oljefondet, venter finansminister Jan Tore Sanner å ta ut nær 620 milliarder kroner fra fondet for i år og neste år. Fondets verdi vil imidlertid fortsatt vokse, tror regjeringen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H).
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

De siste årene har det gått opp og ned med hvor mye regjeringen har klart å sette til side og spare i Oljefondet av sine inntekter fra olje- og gassproduksjon, oljeskatter og utbytter fra Equinor.

I fjor hadde regjeringen penger til overs, og satte 28,4 milliarder kroner inn i Oljefondet. Disse pengene blir investert i aksjer, obligasjoner og eiendom verden over, og har gitt enorm avkastning de siste årene.

Coronakrisen har endret situasjonen betydelig. Norges oljeinntekter er kraftig rammet av oljeprisfallet etter krisen, og oljepengebruken har økt betydelig. Staten venter å bruke 60.000 oljekroner per innbygger neste år.

Det fører til at finansministeren nå venter å ta ut 346,5 milliarder kroner fra Oljefondet i år og 272,7 milliarder kroner i 2021. Dermed har regjeringens sparing fra i fjor snudd til en «tapping» av fondet på totalt 619 milliarder kroner i disse to årene.

Fondets verdi blir imidlertid ikke redusert med 619 milliarder kroner av den grunn. Det er ventet at fondet får over 400 milliarder kroner i rente- og utbytteinntekter totalt for i år og neste år.

Når disse inntektene slukes av staten, så betyr det samtidig at Oljefondets verdi vokser saktere enn det ellers ville ha gjort. Men regjeringen legger fortsatt til grunn at fondets verdi vil vokse videre i de kommende årene (se tabell).

Verste underskudd siden 90-tallet

Norge har gått fra å forvente et solid samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (det vil si Oljefondet og Folketrygdfondet) i år til å levere det verste underskuddet på flere tiår.

Dette underskuddet blir ifølge regjeringen på 123,5 milliarder kroner i år og 37,6 milliarder kroner neste år – altså 161,1 milliarder kroner for de to årene samlet.

«Vi må tilbake til 1970-tallet og starten på 1990-tallet, etter den norske bankkrisen, for å finne tilsvarende underskudd», skriver regjeringen.

«Endringen skyldes kraftig økning i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og stor nedgang i kontantstrømmen fra oljevirksomheten, særlig som følge av omfattende midlertidige skatteendringer for oljeselskapene, men også lavere olje- og gasspriser», skriver de.

Les også

For ett år siden: Siv sparer mindre enn ventet i Oljefondet

– Utgiftsnivået er svært høyt

Den enorme pengebruken i årets budsjett har ifølge regjeringen vært nødvendig. Et mindre kraftfullt svar på coronakrisen kunne gitt en større smell for norsk økonomi, og ført til flere konkurser og høyere ledighet, påpeker regjeringen.

På sikt må Norge stramme inn i oljepengebruken, ifølge regjeringen. Den vil redusere oljepengebruken fra 404 milliarder kroner i år til 313 milliarder kroner neste år.

Selv om pengebruken er lavere, er den fortsatt skyhøyt over det som egentlig var planlagt av pengebruk i 2020, før coronakrisen kastet om på alle forventninger.

«Utgiftene i offentlig forvaltning var allerede før krisen på et høyt nivå målt som andel av verdiskapingen i økonomien. I inneværende år har utgiftene økt til om lag 66 prosent av brutto nasjonalprodukt, og om lag 20 prosent av offentlige utgifter dekkes med overføringer fra Statens pensjonsfond utland», skriver regjeringen.

«Utgiftsnivået er svært høyt både historisk og sammenlignet med andre land», påpeker regjeringen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Statsbudsjettet 2021
 2. Oljefondet
 3. Coronaviruset
 4. Statens pensjonsfond utland
 5. Jan Tore Sanner
 6. Kjersti Haugland

Flere artikler

 1. Milliardkutt i skatter og avgifter: – Fremtidige generasjoner må betale

 2. Kutter oljepengebruken etter krisen: Vil bruke 322,4 milliarder i 2022

 3. Legger frem revidert budsjett tirsdag: – God tro på at vi skal få fart på Norge

 4. Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

 5. 25 år med oljefondet: – Norge er blitt rikere enn mange tror