Voldsomme bevegelser: Nesten hver fjerde arbeidstager var innom Nav i fjor

Mer enn dobbelt så mange som vanlig var registret som ledige hos Nav i fjor. Hele 667.000 personer var innom. De fleste kom seg fort ut igjen.

I løpet av et normalt år er rundt 300.000 innom Nav som arbeidsledige. I fjor var det godt over dobbelt så mange.
 • Sigurd Bjørnestad (Aftenposten)
Publisert:

Koronaen har skapt voldsomme bevegelser i arbeidsmarkedet. Navs tall viser at hele 667.000 personer var innom og ble registeret som arbeidssøkere i løpet av 2020.

Dette er 23,5 prosent av arbeidsstyrken. Den er definert som summen av sysselsatte og ledige. Nesten hver fjerde i arbeidsstyrken var dermed registrert som arbeidssøker i kort eller lang tid i løpet av fjoråret.

– Dette forteller at svært mange har vært berørt av de inngripende smitteverntiltakene. Mange bransjer og mennesker i Norge har følt konsekvensene koronaen og tiltakene har gitt på arbeidsmarkedet, sier Nav-sjefen Hans Christian Holte.

Tallet viser antall personer som var helt ledige, delvis ledige eller på tiltak én eller flere ganger i fjor.

Inntil hver tredje i næringslivet?

Nav har statistikk over folks yrker, men ikke opplysninger om hvilken næring de ledige har jobbet i. Fordi offentlig sektor er mye mer stabil, er det grunn til å anta at de aller fleste som er innom Nav, kommer fra næringslivet.

I privat sektor jobber det rundt 1,8 millioner. En illustrasjon kan da være: Mer enn hver tredje privat ansatte var innom Nav i fjor. Men det bygger på den ekstreme forutsetningen at alle ledige kom fra næringslivet. Det vet vi ikke.

Nav-sjefen Hans Christian Holte har hendene fulle med et arbeidsmarked sterkt rammet av koronatiltak-

Store omstillinger hele tiden

Også i løpet av normale år er svært mange innom Nav som ledige.

I årene 2010–2019 var 10–12 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere i løpet av året. Regnet mot arbeidsstyrken i fjor, tilsvarer dette at rundt 300.000 er innom Nav i løpet av et normalt år.

Samtidig er adskillig færre registrert som ledige på et gitt tidspunkt, det vil si i statistikken over registrerte ledige ved utgangen av hver måned.

Det betyr grovt sagt at mange mister jobben helt eller delvis i løpet av et år, men at de aller fleste raskt får seg ny jobb.

– Omstilling er en del av arbeidslivet vårt. Utvikling fører til nye bedrifter og arbeidsplasser, mens andre forsvinner. Dette skjer hele tiden. Det er tendenser til at omstillinger skjer enda raskere enn tidligere, sier Holte.

Les også

Unge frykter langvarig arbeidsledighet: – Veldig utsatt

Les også

Stor økning i arbeidsledighet blant innvandrere

Normalt etter 2022

Mange vil ha kontakt med Nav også i år og neste år.

– Vi ser ikke for oss et normalt nivå på ledigheten før etter 2022, sier Holte.

De siste ukene er det på nytt strammet til i tiltakene mot smitten. Sterkere tiltak kan Holte raskt lese av i ledighetsstatistikken. Han er spent på virkningen av de siste tiltakene i Oslo og Viken.

– Vi er på vei mot lavere ledighet. Men ledigheten vil synke sakte og kan bli påvirket av nye og strenge tiltak, sier han.

Likevel har ikke effektene i arbeidsmarkedet av tiltakene i år vært like sterk som da Norge stengte ned i fjor vår. Da toppet ledigheten seg på over 400.000 personer.

Etterpå har mange kommet tilbake i jobb. Ved utgangen av februar var den samlede ledigheten på 208.000 personer.

Les også

Navs møte med pandemien: – Det har vært ganske spennende

Mange med lang ledighet

For de 208.000 ledige ved utgangen av februar har Nav sett på når de ble registrert som ledige. Tallene viser:

 • Nær 20 prosent av dem var ledige allerede før pandemien slo til i fjor vår. Det er 40.000 personer.
 • 23 prosent av dem ble ledige i mars og april i fjor. Altså: Nær 50.000 av dem som mistet jobben da Norge stengte ned første gang, er fortsatt ledige.
 • 34 prosent av dem ble arbeidssøkere i løpet av månedene mai–desember i fjor. Det er 70.000.
 • 24 prosent er blitt ledige i år. Det er 50.000 personer i den siste smittebølgen.

Smittebølgene slår ut i ledigheten

Disse månedstallene viser tydelig de tre smittebølgene Norge har hatt det siste året. Noen kan ha blitt ledige flere ganger. Da er de i tallene registrert med måneden de sist ble ledige.

– Tallene viser at det er stor spredning i ledighetslengde blant dem som er ledige nå, sier Holte.

Les også

Nav-sjefen om langtidsledige: – Aldri vært oppe i slike mengder

Han er mest bekymret for de 40.000 som var ledige før pandemien, og som fortsatt er det. De krever spesiell innsats fra Nav.

– De kan ha dårlig helse, avbrutt utdanning eller dårlige kunnskaper i norsk. De får nå hardere konkurranse i arbeidsmarkedet fra de nye ledige. Dessuten er mange bedrifter flinke til å inkludere utsatte grupper som er hardt rammet av pandemien, sier Holte.

I tillegg viser erfaringene at langt fravær fra arbeidsmarkedet gjør terskelen høyere for å komme inn igjen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsledighet
 2. Hans Christian Holte
 3. Nav
 4. Omstilling

Flere artikler

 1. Nav tror ledigheten er tilbake på «normalen» i 2022: – En stor lettelse

 2. Nav registrerte 3.900 flere arbeidssøkere i mars

 3. Arbeidsledigheten faller videre til 2,2 prosent i oktober

 4. Nye tall skaper optimisme. Nå er antallet ledige stillinger høyere enn før pandemien.

 5. Arbeidsledigheten faller mer enn ventet til 2,7 prosent i august