Skuffet over Stortingets planer for Oljefondet: – Lite forpliktende

Et flertall på Stortinget har satt klimamål om nullutslipp innen 2050 for Oljefondet, men SV og organisasjonen WWF er ikke fornøyd.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV, er skuffet over innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget om Oljefondet.
Publisert:

– Jeg er skuffet over at det ikke var mulig å få til et flertall for å i større grad skjerpe klimamålet, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, til E24.

Finanskomiteen på Stortinget la tirsdag frem sine planer for Oljefondet.

Der ber de blant annet om at regjeringen skal sette et mål for Oljefondet om netto nullutslipp i investeringsporteføljen innen 2050.

Flere organisasjoner hadde håpet på et slikt nullutslippsmål, men også en konkret plan for hvordan målet skal nås.

– Nettonullmålet, slik det nå er formulert, er lite forpliktende og vil i praksis ikke innebære noe nytt i hvordan fondet investerer, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.
Les også

Håper på krav om nullutslipp for Oljefondet i 2050

– Et ansvar for å gå foran

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil gjøre Oljefondet til «det ledende pensjonsfondet i verden innen ansvarlig forvaltning og håndtering av klima- og naturrisiko».

I planene for Oljefondet som ble lagt frem i dag står det at målet med forvaltningen av fondet er «høyest mulig avkastning etter kostnader målt i norske kroner, innenfor et akseptabelt nivå på risiko».

– Skal Oljefondet bevare sin troverdighet som en ledende ansvarlig investor, må investeringsmandatet gjenspeile nettonullmålet på en mer gjennomgripende måte, sier Andaur.

Generalsekretæren i WWF mener at Norge, som eier av verdens nest største pensjonsfond, har et spesielt ansvar for å styre pengestrømmer i en bærekraftig retning.

Investeringene styrer mot 3,2 grader

Medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har fremmet et forslag for å operasjonalisere Oljefondets klimamål om nullutslipp innen 2050.

De ber regjeringen om å utrede og utvikle et verktøy for å sette konkrete delmål med utslippsbaner for alle sektorene i fondets portefølje.

– Det er vanskelig å se hvordan et mål får noen daglige konsekvenser for fondet i dag. Med den referanseindeksen som fondet investerer etter i dag, styrer vi mot en oppvarming på 3,2 grader, sier Kaski.

Men det er et mål om nullutslipp – er ikke det et skritt i riktig retning?

– Det kommer helt an på. Det hjelper ikke å sette noe sånt på papiret når det ikke fører til noe, sier Kaski.

Les også

Regjeringen vil styrke Oljefondets arbeid med klimarisiko

«Klimaverstinger» i porteføljen

Oljefondet er investert i totalt 9.338 selskaper verden over. I gjennomsnitt eier fondet 1,3 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Oljefondet har betydelige investeringer i olje- og gasselskaper, og noen av disse aksjene er blant fondets største enkeltposter.

Blant dem er blant annet selskapene Exxon, BP og Shell, som organisasjonen Fremtiden i våre hender har utpekt som «klimaverstinger».

Dette på grunn av at selskapene slipper ut store mengder klimautslipp og driver lobbyvirksomhet mot klimareguleringer.

Fossile tap ventes ifølge studie

Ekspertutvalget for klimarisiko i Oljefondet, som ble ledet av Martin Skancke, anbefalte i fjor å sette et mål om nullutslipp for selskapene Oljefondet eier.

Ifølge en ny studie publisert i Nature, må OECD-landene, hvor Norge er med, vente seg store tap i form av «verdiløse fossile eiendeler» dersom klimapolitikken om nullutslipp lykkes.

I studien tar forskerne utgangspunkt i utfordringene som finansmarkedene og realøkonomien venter når produksjonen av fossilt brensel begrenses på grunn av klimapolitiske tiltak.

De har blant annet sett på klimarisikoen til over 43.000 olje- og gassanlegg.

Rapporten er blant annet omtalt av Energi og Klima.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken stod det at «en stor andel» av selskapene Oljefondet var investert driver med fossil energiproduksjon». Dette ble rettet til «betydelige investeringer i olje- og gasselskaper» 01.06 klokken 15.52.

Les også

KLP rigger seg for Parismålene, men beholder «skitne» aksjer: – Skal ikke være mulig å bare løpe fra noe

Publisert:
Gå til e24.no