Arbeidsledigheten faller videre til 2,2 prosent i oktober

Denne høsten har ledigheten falt til sitt laveste nivå siden før pandemien. Bedringen i arbeidsmarkedet fortsatte i oktober, men det er fortsatt stor etterspørsel etter arbeidskraft, melder Nav.

Publisert:

63.300 personer var registrert som helt arbeidsløse ved utgangen av oktober. Det utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

På forhånd var det ventet at ledigheten skulle være på 2,3 prosent, ifølge konsensusestimater fra Bloomberg.

Fra før har ledigheten falt hver uke både gjennom oktober og september.

– Bedringen i arbeidsmarkedet fortsatte i oktober. Tallet på arbeidssøkere har gått ned i syv måneder på rad, og det er nå nesten 70.000 færre arbeidssøkere enn det var i mars, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

– Samtidig er det stor etterspørsel etter arbeidskraft, og mange utlyste stillinger, legger han til.

Totalt var det registret 121.200 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos Nav ved slutten av måneden. Dette utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken, og er 9 500 færre enn ved utgangen av september, justert for sesongvariasjoner.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Laveste siden før pandemien

Ved forrige korsvei, i utgangen av september, var det registrert 67.600 som helt arbeidsledige, ifølge Nav. Det tilsvarte 2,4 prosent av arbeidsstyrken, og var den gang det laveste siden februar 2020 – altså før coronapandemien.

Ledigheten nådde en topp på over ti prosent på våren i fjor. Dersom man tar med delvis ledige og folk på tiltak, hadde Nav på det meste registrert 433.000 ledige – eller drøye 15 prosent av arbeidsstyrken.

Siden har arbeidsmarkedet bedret seg i takt med gjenåpningen av samfunnet.

Les også

Neste år skal hver norske familie bruke 67.000 kroner mer enn i år

Størst nedgang innen reiseliv

Antall arbeidssøkere gikk ned i alle yrkesgrupper fra september til oktober, og nok en gang var nedgangen største for de med bakgrunn fra reiseliv og transport, melder Nav. Innen dette segmentet falt antall søkere med 2.700 personer.

Samtidig er det også i dette segmentet hvor antall helt arbeidsledige er størst, med 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Det var også færre arbeidssøkere innen serviceyrker og annet arbeid (-1 300), samt butikk- og salgsarbeid (- 900), skriver Nav.

Tallet på helt arbeidsløse gikk ned eller var uendret for alle yrkesgrupper, mens antall delvis arbeidsløse gikk ned for alle yrkesgrupper.

Les også

Norges Bank varsler milliardkutt i kronekjøp

Signaliserer desember-heving

Norges Bank har fra før signalisert at neste renteheving sannsynligvis kommer i desember, og dagens tall endrer ikke på dette bildet, mener Handelsbanken.

– Sesongjustert rate videre ned til 2,5 prosent i oktober, helt i tråd med Norges Bank. Underbygger forventningen om ny renteheving i desember, skriver Handelsbanken i en Twitter-oppdatering etter tallslippet.

Den første rentehevingen etter viruspandemien kom i september, da sentralbanken satt opp styringsrenten fra null til 0,25 prosent.

Publisert:

Her kan du lese mer om