LO sier det fortsatt er tøft: – Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb

Både Virke og NHO er fornøyde med at det nå blir noen lettelser i tiltakene, men er skuffet over manglende avklaring rundt coronasertifikat. LO understreker at det fortsatt er tøft for mange.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Publisert:

Regjeringen endrer torsdag en rekke av smitteverntiltakene. Her kan du lese reaksjoner på lettelsene.

– Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb, understreker LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun mener det er bra at regjeringen på torsdagens pressekonferanse åpner opp, slik at en hardt prøvet restaurant- og serveringsbransje kan få satt folk i arbeid igjen.

– Det blir fortsatt tøft for mange. Men selv om vi vil oppleve mer smitte i tiden fremover så har vi nå heldigvis mer kunnskap, og det er grunn til håp for tiden fremover, sier hun videre.

LO-lederen mener det nå er to ting som gjelder.

– Vi må fortsette å vaksinere folk i et høyt tempo. Og vi må fortsette å gjøre det vi kan for å holde folk i arbeid, sier hun.

Les også

Slik blir de nye coronatiltakene

Anne-Kari Bratten, leder i Spekter.

Spekter: Ønsker lettelser i hjemmekontorpåbud

Arbeidsgiverforeningen Spekter er også fornøyd med at regjeringen letter på coronatiltakene, og trekker frem at lettelsene i karantenereglene gjør at flere kan komme på jobb når de ikke selv er syke.

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten håper samtidig på ytterligere fjerning av tiltak, og mener vaksinepass bør innføres så snart som praktisk mulig, hvis det kan bidra til lettelser.

Hun mener regjeringen ikke går langt nok i å myke opp antallsbegrensningene på kulturarrangementer.

– At det nå blir mulig å ha 200 publikummere til stede under gitte forutsetninger, er et steg i riktig retning, men jeg hadde håpet på mer forholdsmessige smitteverntiltak fremfor den sjablonmessige likebehandlingen en svært mangfoldig kultursektor nå på nytt er utsatt for, sier Bratten.

Spekter-lederen ønsker også at hjemmekontorpåbudet lettes på.

– Det er ikke tvil om at det strenge hjemmekontorpålegget er svært utfordrende for mange virksomheter, særlig når det gjelder å ivareta utviklingsoppgaver og kreative prosesser, sier hun.

Virke-leder Horneland Kristensen.

Virke: Må åpnes ytterligere opp

Virke betegner dagens lettelser i coronatiltakene som «et steg i riktig retning».

– Det er bra at regjeringen har lyttet og opphever full skjenkestopp, sier Virke-leder Horneland Kristensen.

– Samtidig er det mange som fortsatt vil ha utfordringer med å drive lønnsomt med disse begrensningene. Vi forventer at det kommer ytterligere lettelser så snart en løsning med coronasertifikat er klar, tilføyer han.

Regjeringen innfører ikke coronapass nå, men ber Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdere konkrete forslag til en forskrift om hvordan coronasertifikat kan tas i bruk på arrangementer og serveringssteder.

– Regjeringen er positiv til å differensiere mer mellom vaksinerte og uvaksinerte og vil derfor vurdere dette når det blir mulig å lette ytterligere på tiltakene, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Virke mener coronasertifikat sammen med fortsatt høyt tempo på vaksinering og hyppig testing, kan bidra til å holde virksomheter åpne og trygge arbeidsplasser når pandemien går over i en ny fase.

– Det er positivt med noen lettelser for kulturlivet og treningsbransjen, men de er fortsatt underlagt strenge regler og antallsbegrensninger som gjør det vanskelig å drive lønnsomt. Det må åpnes ytterligere opp så snart det er mulig, sier Kristensen.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv og forhandlinger i NHO.

NHO: Må bli siste gang

Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, er glad for at regjeringen har lyttet til bedriftene, og nå tillater skjenking frem til kl. 23. Hun er imidlertid skuffet over manglende avklaring om coronasertifikat.

– Det kunne bidratt til å åpne samfunnet mer, særlig for de bedriftene som har vært hardt rammet av antallsbegrensningene. Coronasertifikat kan bidra til å unngå alvorlig sykdom og overbelastning av helsevesenet, sier hun.

– Nå trenger vi mer forutsigbarhet og begrunnelse for tiltakene vi kan vente oss fremover. Det er viktig for tilliten og oppslutning om tiltakene. For å ivareta viktige hensyn til jobber og bedrifter må partene i arbeidslivet involveres når regjeringen vurderer tiltak fremover, legger hun til.

Leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, understreker at opphevelsen av skjenkestoppen betyr enormt mye for reiseliv og servering.

– Det er på høy tid at samfunnet normaliseres, at vi opptrer som et vanlig europeisk land og ikke har særnorske tiltak som skjenkestoppen. Dette må være siste gang skjenkestopp brukes som et smitteverntiltak, sier hun.

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er også veldig glade for at skjenkestoppen oppheves.

– Når FHI anser smitterisikoen på serveringssteder som lav til moderat, skulle det bare mangle at ikke den nasjonale skjenkestoppen blir opphevet. Vi er det eneste landet i Europa som har skjenkestopp og det har gått hardt utover bransjen, sier Bjørn Næss, leder for OHF.

OHF er en næringsforening for handel, service og servering i Oslo-regionen, med nær 2.000 medlemmer. 

Her er pressemeldingen fra regjeringen
Publisert: