Renterådet uenig om dobbel renteheving: – Står overfor et kostnadssjokk

Inflasjonen har skutt i været og økonomien stanger i taket. Men økonomer er uenige om hvor raskt Norges Bank vil stramme til renteskruen.

RENTERÅDET: F.v. Sjeføkonomene Marius Gonsholt Hov, Kjersti Haugland i DNB Markets, Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen, sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø og Olav Chen, leder for allokering og renter i Storebrand.
Publisert: Publisert:

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjør rentebeslutningen torsdag, og retningen er allerede varslet. Styringsrenten skal opp, spørsmålet er hvor mye.

USA har allerede gjennomført den største rentehevingen siden 1994, men også andre sentralbanker hever nå renten mer enn 0,25 prosentpoeng om gangen, som har vært en vanlig renteøkning.

Det kommer ikke Norges Bank til å gjøre, tror sjefstrateg Erica Dalstø SEB.

– Så lenge man ikke er på etterskudd tror jeg man kommer til å foretrekke hevinger på 25 punkter, sier hun.

Når økonomene i E24s Renteråd møtes har temperaturen i økonomien steget mange hakk. Prisveksten er den høyeste siden 1988, mens mange bedrifter varsler om problemer med å få tak i folk.

Dalstø peker på at veksten i økonomien fremover kan dempes av kapasitetsproblemene, som kan dempe prisveksten på lengre sikt.

– Jeg tror at disse rentehevingene kommer til å bite ganske kraftig på etterspørselen, sier hun.

Uenig om dobbel renteheving

– Det viktige her er at det blir nok en ganske solid oppjustering, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Han venter at Norges Bank vil heve styringsrenten til to prosent før utgangen av året, fra dagens rente på 0,75 prosent.

Hov venter en dobbel renteheving på torsdag, altså 0,5 prosentpoeng.

Les også

Britiske økonomer venter to doble norske rentehopp

– Poenget er at renten er veldig lav. Vi har en styringsrente som er godt under det vi hadde før pandemien. Og det er ett prosentpoeng opp til det Norges Bank mener er normalt.

Sjeføkonomene Kjersti Haugland i DNB Markets og Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Ifølge Bloomberg venter de aller fleste ekspertene at det blir en vanlig renteheving på 0,25 prosentpoeng. Et mindretall antar at det blir et halvt prosentpoeng.

– Jeg tror de hever renten, men de burde unngått å gjøre det, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

Han mener Norges Bank burde være forsiktig med å heve rentene, blant annet på grunn av usikkerheten Russlands krig mot Ukraina har skapt.

– Jeg tror ikke folk har forståelse for rentehevingene. Bilsalget og hyttesalget er ned. Folk aksepterer kraftig fall i kjøpekraften i år etter strømkrisen.

– Står over et kostnadssjokk

– Jeg tror det store fallet vi så i forbrukertilliten kanskje har gjort Norges Bank enda mer bevisst på at man må gå gradvis frem, sier Dalstø.

Til tross for nær rekordlav arbeidsledighet stuper nordmenns økonomiske forventninger. Høy prisvekst og økte renter kan være forklaringen, ifølge Finans Norge.

Undersøkelser fra Opinion viser samtidig at stemningen blant forbrukerne er på et historisk lavt nivå.

Les også

Sparebank 1 mener Norges Bank bør følge Fed

– Jeg tror ikke forbrukertilliten er lav i påvente av at renten stiger. Jeg tror det er på grunn av høy inflasjon, sier Olav Chen i Storebrand.

Han venter at Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng torsdag.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø og Olav Chen i Storebrand.

Chen peker på at høy prisvekst har truffet mange land samtidig. I USA har målinger av stemningen hos forbrukerne falt til rekordlave nivåer.

– Du har den høyeste lønnsveksten på kanskje 40 år. Laveste ledighet siden 1970-tallet. Likevel er konsumenttilliten lav, sier Chen.

Les også

Finanstilsynet: Rentesjokk kan gi betydelig boligprisfall

– Det speiler at husholdningene er ordentlig bekymret for utviklingen fremover. Ikke nødvendigvis at situasjonen her i dag er så dårlig, sier Dalstø.

– De står overfor et kostnadssjokk, og det kan bli enda større. Det tilsier at man ikke skal gi et ekstra sjokk, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Hun ser for seg at Norges Bank vil heve renten åtte ganger det neste året, med 0,25 prosentpoeng om gangen.

Haugland trekker også frem strømprisen som «en kjempestor usikkerhetsfaktor».

Høye strømpriser har siden i fjor høst gjort et innhugg i lommeboken. Fortsatt er prisene langt høyere enn normalt.

– Det er åpenbart at det kan se ut til å bli en ganske tøff vinter. Det er et ekstra tilleggsmoment som tilsier at de bør gå mer forsiktig frem, sier Haugland.

Hun peker også på at 95 prosent av husholdningene har flytende rente. Det gjør at økt styringsrente slår raskt ut i dyrere lån.

Samtidig er nordmenn gjeldsnivå blant verdens høyeste, påpeker Haugland.

Fra venstre sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, Olav Chen, Marius Gonsholt Hov og Erica Dalstø.

Chen sier seg enig i at Norges Banks renteheving ikke kan dempe oppgangen i bensinpriser eller internasjonale matpriser.

– Men du vil ikke ha en prisspiral. Hvis det er noen priser som øker i konsumprisindeksen må de dempe deler som de faktisk kan gjøre noe med.

– Arbeidsledigheten er betydelig mye lavere i dag enn det Norges Bank hadde tenkt. Kapasitetspresset i norsk økonomi, som allerede var veldig høyt, har blitt enda noe sterkere, sier Hov i Handelsbanken.

Hov peker på at prisveksten også har tiltatt slik at den er langt over målet til Norges Bank.

– Det er kraftig oppgang i internasjonale renter og svakere kronekurs. Det er et vell av forhold.

– Det er klart at rentebanen fremover blir ganske mye høyere enn det de har signalisert så langt, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no