Solid oppgang for detaljhandelen i mars

Omsetningen av byggevarer og klær sikrer et solid comeback for detaljhandelen i mars. – Ikke like friskt som man først får inntrykk av, sier økonom.

Publisert:

Den norske detaljhandelen stiger 3,3 prosent i mars, korrigert for normale sesongvariasjoner, viser tall fra SSB.

Til sammenligning falt detaljhandelen 1,1 prosent måneden før. Nedgangen ble da hovedsakelig forklart med at folk etter pandemien har snudd en del av forbruket tilbake til tjenester som restauranter og reiseliv, og at det har blitt lettere å handle over grensen.

På forhånd ventet økonomene at detaljhandelen skulle ta seg litt opp denne måneden. DNB Markets’ anslag lød på 0,3 prosent vekst, mens Handelsbanken så for seg 0,5 prosent.

Boost for byggevarer

Det var særlig butikker med salg av byggevarer som opplevde betydelig økt omsetning i mars, og salgsvolumene bidro til mye av oppgangen i detaljhandelen.

– Etter store prisøkninger det siste året på byggevarer har nok mange kunder blitt oppmerksomme på varslede prisendringer, sier seniorrådgiver Marius Bergh i SSB.

De store byggevarehusene forhåndsvarslet nye relativt store prisøkninger 1. april i år som nok har bidratt til økt omsetningsvolum i forkant av dette, skriver byrået.

– Prisøkningene skyldes i stor grad internasjonale forhold med knapphet på varer og ubalanser som følge av blant annet barkebiller i Canada, coronapandemien og krigen i Ukraina.

Detaljomsetningen i volum har kommet litt ned etter toppene i pandemien.

Store svingninger i klessalget

Betydelig økt salg av klær bidro også mye til oppgangen i detaljhandelen i mars. Det er også en av næringene som har slitt mye i perioder med nedstengning under pandemien.

– Etter et par måneder med relativt lav omsetning i starten av 2022 økte omsetningsvolumet betydelig i mars og var hele 27 prosent høyere enn i mars 2019, viser kalenderjusterte volumtall, sier Bergh.

– Sammenlignet med mars i 2020 og 2021 var det hele 161 og 86 prosent høyere, så svingningene er betydelige.

Fall i dagligvare og alkohol

– I tråd med en forventet reversering av en del av utviklingen under pandemien var det en nedgang i omsetningsvolumet for dagligvarebransjen og butikksalg av alkohol i mars, skriver SSB.

For disse næringene har det vært nedgang de siste to månedene.

– Det kalenderjusterte omsetningsvolumet for dagligvarebutikkene lå i mars 2022 kun 0,9 prosent over nivået for mars 2019, og er dermed omtrent tilbake til nivået fra før pandemien, sier Bergh.

Det private forbruket er en viktig vekstmotor for økonomien, og er dermed også sentralt for Norges Banks rentehevingsplaner.

Norges Bank hevet renten til 0,75 prosent i mars og varslet ny heving i juni.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Hov skriver i en kommentar at detaljomsetningstallene alt i alt ikke er «like friske som man først fikk inntrykk av», blant annet på grunn av prisøkningen på byggevarer.

– Ser vi fremover, vil vi nok se mer effekter av at konsummønsteret normaliseres videre – det vil si mer vridning tilbake til tjenestesektoren, som dels kan gå
på bekostning av detaljomsetningen, tilføyer han.

Her finner du tallene hos SSB
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om