Statens oljeskatter stuper

Statens skatteinntekter fra olje og gass falt med 66,4 milliarder kroner fra 2014 til 2015.

MINDRE I STATSKASSEN: Oljeinntektene gjør at det blir mindre penger i finansminister Siv Jensens statskasse.
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

Fallet i oljeprisene gjør at statens totale skatteinntekter falt i fjor.

Skattestatistikk for 2015 som Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde mandag formiddag viser at ordinær skatt og særskatt på petroleum var 66,4 milliarder kroner lavere i 2015 enn i 2014.

Samlet fikk staten inn 103,7 milliarder kroner i ordinær skatt og særskatt på utvinning av petroleum i fjor.

Les også

Ny bunnotering for oljeprisen

Ned nesten 40 prosent

Særskatten falt med hele 39,3 prosent, mens den ordinære skatten på petroleumsutvinning falt med 38,5 prosent.

Det kraftige fallet medførte at også de totale skatteinntektene falt. Totalt fikk staten inn 796 milliarder kroner i fjor, hvilket er en nedgang på 44 milliarder fra 2014.

Nedgangen i statens skatteinntekter fra petroleumssektoren er en direkte konsekvens av kraftige fallet i oljeprisene.

Siden toppen i juni 2014 har oljeprisen målt i dollar falt med rundt 75 prosent.

Og selv om kronekursen har svekket seg og sendt dollarkursen opp over 50 prosent i samme periode, har inntektene per fat olje gått kraftig ned.

Les også

Tror oljeprisen kan vippe under 20 dollar etter Iran-avtale

Ifølge SSBs handelsbalansestatistikk var gjennomsnittsprisen i 2014 610 kroner per fat, mens oljeselskapene i fjor fikk kun 425 kroner i gjennomsnitt.

Og så langt i 2016 har oljeprisen falt ytterligere og ligger mandag morgen så vidt over 250 kroner per fat.

Ordinær skatt og særskatt fra petroleumsselskaper er ved siden av inntektene fra statens egne eierandeler på sokkelen statens viktigste inntektskilde fra petroleumsvirsomheten.

INNTEKTSKILDE: Statfjord-feltet og de andre olje- og gassfeltene i Nordsjøen bidrar med mye penger til statskassen, men mindre enn før.

Vekst i ordinær skatt

Utenom petroleumsskattene var det en økning i skatteinntektene på 0,5 prosent i fjor.

Ifølge SSB var det også nedgang i innbetalingene av ordinær skatt på formue og inntekt til staten. De falt med 6,5 prosent fra året før.

Fellesskatt til staten økte med moderate 1,5 prosent, noe SSB forklarer med nedgang i skatteinnbetalingene fra selskaper.

Les også

Tar frem skrekk-scenario: Slik rammer oljepris på 10 dollar

Størst vekst er det i medlemsavgiften til Folketrygden som økte med nesten 10 milliarder kroner til 128,6 milliarder. Inkludert arbeidsgiveravgiften økte innbetalingene til Folketrygden med 15 milliarder kroner til 288 milliarder i fjor.

Kommuneskatten utgjorde totalt 136 milliarder kroner, mens fylkesskatten summerte seg til 29 milliarder.

Les også

– Veksten i oljepengebruken kan ikke fortsette

Les også

Statens direkte oljesalg har falt med 139 mill. dagen

Les også

Sentralbanksjefen: – Vi bør ikke øke oljepengebruken

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Oljebransjen
  2. Olje og gass
  3. Oljefondet

Flere artikler

  1. Statens oljeskatter halvert i juni

  2. Statens oljeskatter er halvert

  3. Statens direkte oljesalg har falt med 139 mill. dagen

  4. Oljebransjen står for 63 prosent av selskapsskatten

  5. Nedgang i skatteinnbetalingene