Avvikler nesten all norsk kulldrift på Svalbard: – Kulleventyret er over

Regjeringen vil bruke 141 millioner kroner på å avvikle kullgruvene i Svea og Lunkefjell på Svalbard, men aktiviteten i Gruve 7 ved Longyearbyen opprettholdes.

GRUVE-STOPP: Regjeringen vil avvikle gruvedriften i Svea på Svalbard.
  • Steinar Rostad Breivik
Publisert:

Driften i gruvene har vært midlertidig stanset siden 2016, men torsdag kom den endelige beskjeden fra næringsminister Monica Mæland:

– Etter en samlet vurdering har regjeringen kommet frem til at avvikling og opprydning av kullvirksomheten i Svea og Lunckefjell nå er den riktige løsningen, sier hun.

Beskjeden overrasker ikke administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.

– Styret hadde lagt frem en innstilling om videre drift, men dette var et alternativ dersom det ikke var mulig. Det er eiers privilegium, og beslutningen er gjort ut fra en økonomisk vurdering, markedsrisiko og kapitalbehov, sier hun til E24.

– Men vi er selvsagt skuffet, legger hun til.

Selskapet fortsetter nå driften av Gruve 7, som blant annet forsyner Longyearbyen med kull til energiverket der.

Få alt om statsbudsjettet i vårt direktestudio

Fortsatt krevende for kull

Store Norske har drevet kullgruver på Svalbard siden tidlig på 1900-tallet. Utover det rent økonomiske, har selskapet av norske myndigheter blitt sett på som en viktig aktør for å opprettholde et stabilt norsk samfunn på Svalbard.

Produksjonen i Svea og Lunckefjell ble midlertidig stanset i 2016 som følge av lave kullpriser. noe som ikke la grunnlag for videre drift.

– Markedsutsiktene for kull er fortsatt krevende. Det er ikke mulig å starte driften igjen uten å tilføre svært mye penger fra staten, med stor risiko for tap. Vi har også lagt vekt på at driftshvile videre ikke er aktuelt. Det er selskapet også tydelig på selv, sier næringsministeren.

Les også

Snøkrabbefiskere forbereder nye søksmål mot Norge

De om lag 45 ansatte i Svea og Lunckefjell mister foreløpig ikke jobben, men skal i utgangspunktet bidra i opprydningsarbeidet i gruvene. Til dette arbeidet bevilger regjeringen 141 millioner kroner over statsbudsjettet.

– Det vil ta to, tre, kanskje fire år. Det er ikke slik at folk mister jobben i morgen. Men det er opp til hver enkelt hva de ser for seg etter det, sier Ravlo.

Det legges ikke til rette for annen aktivitet i Svea når opprydningen er gjennomført, men Næringsdepartementet utelukker ikke at noen av bygningene kan bli brukt til reiselivs- eller forskningsformål i fremtiden.

Hvordan påvirker statsbudsjettet min økonomi? Skatteekspertene svarer i nettmøte

– Når ikke målene

Lokalstyreleder i Longyearbyen Arild Olsen (Ap) mener det er trist at kulldriften i Svea og Lunckefjell avvikles.

– Det betyr tilsynelatende at kulleventyret er over. Det er først og fremst trist for de ansatte og deres familier, men også for samfunnet som helhet, sier han til E24.

Da den midlertidige driftsstansen ble iverksatt i 2016, nedbemannet Store Norske fra rundt 350 til rundt 100 ansatte. Ifølge Olsen var det mange av dem som måtte gå den gangen, som hadde håp om å komme tilbake i arbeid i gruvene.

– Samtidig er det viktig og hyggelig at det legges opp til fortsatt drift i gruve 7, sier han.

Les også

Store Norske-sjef slutter

– Det er viktig for de ansatte at det er en forutsigbarhet, men også unik dynamikk i samfunnet som spenner seg fra klassiske industriarbeidere til professorer og alt midt imellom, sier lokalstyrelederen.

Han velger å se meldingen fra Næringsdepartementet i sammenheng med Svalbard-budsjettet. Budsjettrammen økes med 0,8 prosent sammenlignet med årets budsjett.

– Jeg vil anta at vurderingene rundt Svea er gjort ut fra markedsmessige prinsipper. Men det i kombinasjon med at man ikke legger mer penger på bordet til skredsikring, videre omstilling og investering i infrastruktur, anser jeg som risikofylt, sier han.

– Det gjør det vanskelig å nå målsettingene i Svalbardmeldingen, som er å få til et robust norsk familiesamfunn på Svalbard. I dag er norskandelen fallende, og det gir seg selv dersom opplevelsen av Svalbard består i å bli evakuert 3 til 4 ganger i året. Det er en enorm belastning for enkeltpersoner og familier.

Få nyhetene først!

Last ned MinE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Svalbard

Flere artikler

  1. Store endringer for et lite norsk samfunn

  2. Regjeringen vil fase ut kullkraft på Svalbard

  3. Gruveselskap skal utvinne kull i 20 nye år på Svalbard

  4. Store Norske vurderer å forlenge kulldriften til 2025

  5. Støre utfordres fra kullgruven: – En forferdelig beslutning