Kronen svekker seg etter Siv Jensens nederlag om inflasjonsmålet

Opposisjonen i Stortinget har alliert seg med KrF for å torpedere det endrede inflasjonsmålet. Den oppsiktsvekkende nyheten og helomvendingen til KrF fikk kronen først til å svekke seg for deretter å hente seg delvis inn igjen.

Forvirringen om hva Stortinget egentlig vil gjøre med inflasjonsmålet førte først til at kronen svekket seg og deretter hentet seg noe inn. Her illustrert med euro-kronekursen.

Foto: InFront/E24
  • Marius Lorentzen
  • Ole Martin Skaug
Publisert:

NB! Saken er oppdatert med KrFs nye uttalelser og kronens reaksjon på dette.

Like før klokken 12:30 onsdag meldte VG/E24 om den uvanlige nyheten: Stortingets flertall går imot regjeringens endring av inflasjonsmålet i Stortinget.

Det skjer ved at blant andre Arbeiderpartiet har fått med seg KrF på laget slik at de får et flertall.

Det er ikke snakk om noe vedtak, siden det er Finansdepartementet i forskrift som har fullmakt til å sette inflasjonsmålet. Men et flertall i finanskomiteen ber altså regjeringen snu.

Kort tid etter sa KrF at de mener det er regjeringen som skal styre inflasjonsmålet, men at de altså er uenige.

Nyheten ble umiddelbart fanget opp i det internasjonale finansmarkedet og kronen svekket seg, men etter KrFs helomvending har den hentet seg noe inn igjen.

Grafen over viser utviklingen i euroen, som på det meste steg opp til drøye 9,70 kroner, før den hentet seg noe inn. Dollaren har steget fra 7,925 til 7,948 kroner, og ligger der ennå.

– Oppsiktsvekkende

Finansminister Siv Jensen og regjeringen står overfor det reneste inflasjonsopprøret etter at de reduserte inflasjonsmålet fra 2,5 til 2,0 prosent i en forskrift.

Med dette går opposisjonen imot både Finansdepartementet og Norges Banks råd i et viktig spørsmål om norsk økonomisk politikk.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum reagerer på inflasjons-opprøret

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Flere i finansverdenen har allerede sperret øynene opp. Mangeårig sjeføkonom i DNB Markets og nåværende sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, skriver følgende i en Twitter-melding:

– Stortinget sier nei til lavere inflasjonsmål. Meget oppsiktsvekkende. Kan ikke endre rammevilkårene for kronekursen «hver måned».

Les om nyheten fra Stortinget: KrF-smell for Jensen – går imot endring av inflasjonsmålet

Norges Bank vil ikke kommentere

Norges Bank opplyser til E24 at de mener det ikke er naturlig å kommentere eller utdype nyheten i dag, og viser til tidligere uttalelser, inkludert et offentlig svarbrev til Finansdepartementet 21. februar.

Der støtter Norges Bank endringen blant annet fordi «det er vanskelig å finne tungtveiende argumenter for at Norge nå bør ha et annet mål for inflasjonen enn landene rundt oss».

I en pressemelding 15. mars skrev Norges Bank også at den nye forskriften (inflasjonsmålet) ikke vil føre til «vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken», og at inflasjonsstyringen er fleksibel.

De refererer da til at de fleste land har et inflasjonsmål på to prosent, inkludert USA og Den europeiske sentralbanken.

Inflasjonsstyringen i Norge ble innført i 2001 med et mål om en inflasjon som over tid holdt seg rundt 2,5 prosent. Man satte målet til 2,5 og ikke 2,0 prosent fordi man på den tiden regnet med at det skulle fases inn mange oljemilliarder i norsk økonomi.

Det regnet man med ville gi en noe høyere prisvekst i Norge enn i landene rundt oss. Norges Bank skrev i svarbrevet sitt at det ikke er mulig å «tallfeste presist hva som er et optimalt inflasjonsmål for norsk økonomi» og at det er få land som har endret inflasjonsmålet sitt. Dermed er det lite historikk å bruke i analysen, men banken støttet altså beslutningen.

I sin nyeste pengepolitiske rapport fra mars skriver Norges Bank at effekten av å endre inflasjonsmålet avhenger av en rekke faktorer, men de skriver at det trolig har størst betydning for inflasjonsforventningene.

At folk flest og sentrale aktører i økonomien forventer lavere inflasjon kan altså ha betydning for hvordan pris- og lønnsveksten utvikler seg.

På kort sikt mener Norges Bank at renten kan bli høyere fordi «det vil ikke være behov for en fullt så ekspansiv pengepolitikk for å bringe inflasjonen mot målet».

Publisert:

Flere artikler

  1. KrF-smell for Jensen - går imot endring av inflasjonsmålet

  2. Vil la regjeringen styre inflasjonsmålet likevel

  3. – Forstår ikke helt begrunnelsen

  4. Senker inflasjonsmålet til Norges Bank

  5. Tror ikke på plutselig rentehopp