Flere ledige etter ny Nav-løsning

Antallet helt ledige økte med 800 personer sesongjustert i november, viser ferske tall fra Nav.

LEDIGHET: Ifølge Nav var 2,3 prosent av arbeidsstyrken ledige i november.
Publisert:

I november var det registrert 62.434 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Det viser ferske tall fra Nav fredag.

Antallet helt ledige økte med 800 personer sesongjustert i november.

I november 2018 lanserte Nav en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no.

Registreringen er nå mindre omfattende og fører til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken.

– Registreringen er nå enklere og raskere for nye arbeidssøkere, men medfører at antall registrerte helt ledige har økt. Når vi justerer for effekten av den nye registreringsløsningen, har vi hatt en nedgang i ledigheten i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav estimerer at det er registrert omkring 2.500 flere helt ledige i november 2018 enn det ville vært uten den nye registreringsløsningen (ikke sesongjustert).

«Selv om den nye registreringsløsningen drar opp antallet helt ledige med om lag 2 500 personer, lå ledigheten fortsatt på et lavere nivå ved utgangen av november enn for ett år siden. Ledigheten har gått mest ned innen yrkesgruppene ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid. Ser vi på geografisk variasjon er det i Agder og på Vestlandet at ledigheten har gått mest ned det siste året», skriver Nav.

DNB Markets skriver i et notat at det grunnet bruddet fra oktober til november er vanskeligere enn normalt å tolke endringen i arbeidsledigheten. Men både DNB og Swedbank skriver at november-tallene er i tråd med Norges Banks anslag.

Publisert:

Her kan du lese mer om