Ferske tall på norsk lønnsvekst: Konkurranseevnen kan være svekket

Etter å ha bedret seg i flere år kan Norges konkurranseevne på lønnskostnader ha blitt svekket i fjor. Det viser en rapport som legges frem før lønnsoppgjøret.

LEGGER GRUNNLAGET: Forsker Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå leder utvalget som legger frem kvalitetssikrede tall før lønnsoppgjørene, slik at man sikrer en felles oppfatning av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi mellom arbeidstakere og arbeidsgivere.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Snart begynner årets nasjonale lønnsoppgjør, og da er det viktig å vite hvor høy lønnsvekst norske bedrifter kan tåle uten å miste sin konkurranseevne.

Mandag kom den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU), som legger grunnlaget for lønnsoppgjørene.

Veksten i årslønnen er beregnet til 2,5 prosent fra 2016 til 2017, både for industriarbeidere, industrifunksjonærer og industrien samlet i NHO-bedrifter, ifølge TBU-rapporten.

TBU sier også at Norges konkurranseevne kan ha blitt svekket i løpet av fjoråret, for første gang på flere år.

Timelønnskostnadene i norsk industri var i 2017 i snitt rundt 36 prosent høyere enn snittet blant Norges handelspartnere i EU, noe som er to prosentpoeng mer enn året før.

«Høyere lønnskostnadsvekst og sterkere krone bidro til at den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk industri, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, kan ha svekket seg i 2017, etter å ha styrket seg de tre foregående årene», skriver TBU.

«At timelønnskostnadene i norsk industri sett i et lengre tidsperspektiv har økt mer enn hos handelspartnerne, må blant annet ses i sammenheng med høy vekst i prisene på norske eksportprodukter og bedring av bytteforholdet mot utlandet», skriver TBU.

Konkurranseevnen er likevel kraftig bedret sammenlignet med noen år siden, da norske timelønnskostnader var 57 prosent høyere enn EU-handelspartnernes kostnader.

Utvalget understreker at tallene på lønnskostnader er usikre, blant annet siden det ikke har kommet fullt oppdaterte tall fra utlandet.

Venter to prosent prisvekst

Utvalget anslår foreløpig en gjennomsnittlig konsumprisvekst på rundt 2 prosent fra 2017 til 2018.

Det er noe usikkerhet knyttet til dette, særlig knyttet til kronekursen og energiprisene, understreker utvalget.

Inflasjonen økte med 1,8 prosent fra 2016 til 2017, som er langt mer moderat enn de 3,6 prosentene den økte med fra 2015 til 2016.

Ifølge rapporten ventes energiprisene å stige med 6 prosent fra 2017 til 2018, mens oljeprisen skal stige 10 prosent i år sammenlignet med i fjor.

Den importveide kronekursen vil være uendret, tror utvalget.

Reallønnsveksten i fjor er beregnet til mellom 1 og 2,2 prosent, ifølge TBU. Det skjer etter at reallønnen gikk ned i 2016.

Kvinnelønnen tar innpå

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2016 til 2017, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

For heltidsansatte var snittlønnen for kvinner 88,1 prosent av menns snittlønn per september 2017, ifølge TBU-rapporten.

Snittlønnen for heltidsansatte menn var i fjor på 590.760 kroner, mens snittlønnen for heltidsansatte kvinner er på 520.440 kroner, ifølge rapporten.

For heltids- og deltidsansatte samlet har kvinner 86,7 prosent av menns lønnsnivå.

Viktig grunnlag

TBU ledes av Ådne Cappelen i Statistisk Sentralbyrå, og medlemmene i utvalget representerer partene i arbeidslivet samt flere departementer.

Rapportene legges frem før de årlige lønnsoppgjørene i Norge for å danne et felles grunnlag hvor partene er enige om tallene og den økonomiske utviklingen.

Dermed begrenser man krangelen om hvilken lønns- og prisvekst det egentlig har vært, og hvor svak eller sterk den økonomiske veksten egentlig er.

Rapporten oppgir hvor mye lønnen har steget de siste årene, og har tall for prisveksten og ikke minst en sammenligning mellom norske og utenlandske industriarbeiderlønninger.

I tillegg oppsummerer rapporten utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.

«Virkningen av lavere etterspørsel fra petroleumsnæringen på norsk økonomi har blitt motvirket av lavere lønnsvekst, svakere krone, lavere rente og ekspansiv finanspolitikk», skriver TBU.

«Dette har bidratt til at veksten i BNP Fastlands-Norge tok seg klart opp gjennom 2017», legger utvalget til.

En endelig versjon av TBU-rapporten kommer i mars, og i juni kommer en ny rapport som oppsummerer de norske lønnsoppgjørene.

Her kan du lese mer om

 1. Lønn
 2. Arbeidsledighet
 3. Arbeidsliv
 4. Landsorganisasjonen (LO)
 5. NHO
 6. Politikk
 7. Solberg-regjeringen
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Lønnsveksten høyere enn ventet – forventer større vekst i år

 2. Derfor vil han holde igjen lønnsveksten din i år

 3. NHOs lønnskrav: – Vi må se to-tallet

 4. Annonsørinnhold

 5. Varehandel-ansatte ble lønnsvekst-tapere

 6. Norsk Industri om norsk industri:
  «Tilsynelatende går alt riktig vei for tiden»