Nav: Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer

Antall varsler om oppsigelser og permitteringer til Nav ble halvert i perioden januar til juli sammenlignet med samme periode i 2016.

NAV-TALL: Summen av permitterings- og oppsigelsesvarsler i juni og juli er lavere enn i de to foregående årene.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:

I løpet av årets sju første måneder har Nav fått varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer som berører 14.800 personer. Tallene for samme periode i 2016 var 29.700, viser statistikk fra Nav.

– At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall varslinger i juli måned er nå nede på et normalt nivå igjen, etter uvanlig høye tall i 2015 og 2016. Summen av juni og juli er dessuten lavere enn i de to foregående årene.

Fordelingen av oppsigelser og permitteringer ligger dessuten nå på omtrent samme nivå, mens det i 2016 var en mye større andel varsler om oppsigelser.

– Det ser ut til at bedriftenes virkemiddel i situasjoner med driftsinnskrenkninger er økt bruk av permitteringer sammenlignet med i fjor. Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.

I Rogaland har det vært en sterk nedgang i antall varslinger, fra 10.000 fra januar til juli i 2016, til 2.300 varsler i den samme perioden i 2017. Likevel er det kun i Oslo som har sendt ut flere varsler, med 4.100.

Industrinæringen står for omtrent en tredel av varslene på landsbasis.

Les også

NHO: – Næringslivet trenger flere håndverkere og ingeniører

Les også

Frykter de skal glemmes i lykkerusen

Les også

Slik har ledigheten utviklet seg under Erna

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Nav
  2. Arbeidsledighet
  3. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Har varslet 700 permitteringer siden nyttår

  2. 1.700 færre arbeidsledige i november

  3. Registrert ledighet faller

  4. Nav: Flere arbeidsledige i juli

  5. Slik har ledigheten utviklet seg under Erna