Slakter Sivs utleiebolig-struping:  – Å særregulere Oslo på denne måten er tøv

BN Bank-sjef Gunnar Hovland mener regjeringen bommer på det som er målet med Siv Jensens nye boliglånskrav for sekundærboliger i Oslo.

EGNE REGLER: Finansdepartementet vil ha egne utlånsregler for Oslo, grunnet de ville boligprisene. Her ser vi Barcode og Bjørvika i høstmørket.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix
 • Ingvild Sagmoen
 • Karl Wig
Publisert:

Onsdag presenterte finansminister Siv Jensen (Frp) et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med 40 prosent egenkapital, mot 15 prosent i resten av landet. Sekundærbolig betyr bolig nummer to og oppover.

Administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank reagerer kraftig på det nye kravet i boliglånsforskriften.

– Å særregulere Oslo på denne måten er tøv, og det treffer ikke det egentlige problemet, sier Hovland.

– Problemet i Oslo er jo at det er for få leiligheter sett opp mot behovet. Boligprisene i Oslo kan med dette forslaget komme til å fortsette ytterligere til værs fordi man nå risikerer at utbyggere heller vil bygge i randsonen til Oslo i stedet for der mange åpenbart vil bo, sentralt i hovedstaden.

Hovland mener med det at kravet til Jensen kan gjøre det vanskeligere å få lån til boliger i Oslo, og at boligutbyggere derfor heller kan velge å bygge utenfor hovedstadens grenser.

– Risikerer å strupe et marked

Finansminister Siv Jensen (FrP)

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Boligprisene Oslo har steget med hele 22 prosent de siste 12 månedene.

BN Bank-sjef Hovland mener regjeringen med denne forskriften retter baker for smed i Oslo, og bommer på det som er målet. I stedet for å særregulere Oslo bør regjeringen legge til rette for å få fart på nybyggingen av den typen boliger folk etterspør, mener

han.

– Regjeringen risikerer nå rett og slett å strupe et marked, og stenge enda flere ute, sier banksjefen.

– Det politikerne burde gjort noe med er å åpne for at boligbyggere får bygge det markedet etterspør, nemlig små leiligheter i sentrum, sier han, og utdyper:

Les også

Øker kravet til bankene grunnet faresignaler i boligmarkedet

– Det er jo slike leiligheter som det er størst rift etter. Oslo bystyre har derimot vedtatt å øke andelen leiligheter på minst 80 kvadratmeter i byggeprosjekter i indre by i Oslo fra 20 til 50 prosent – stikk i strid med det markedet og derved utbyggerne mener det er behov for.

Hovland påpeker at rundt 50 prosent av Oslos innbyggere er aleneboende, og at en betydelig andel jobber i offentlig sektor med begrenset lønnsutvikling.

– Hvordan skal disse komme seg inn på boligmarkedet når utbyggerne tvinges til å bygge større og dyrere leiligheter til barnefamilier som kanskje i større grad egentlig har lyst til å bo i randsonen til storbyen, spør han.

– REGJERINGEN BOMMER: Administrerende direktør Gunnar Hovland i BN Bank tror boligprisene i Oslo kan fortsette å stige ytterligere med Siv Jensens nye boliglånsforskrift.

Foto: Frode Hansen VG

Tre grunner til liten effekt

Carl O. Geving, direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), er usikker på hvor sterk effekt Sivs utleie-grep har på boligprisene.

– Spørsmålet er i hvilken grad investorene til nå har lånefinansiert kjøpene sine. Man kan tenke seg at noen vil finne det mindre interessant fremover, men det blir jo spekulasjon, sier Geving til E24.

– Jeg har lest at noen tror dette vil gi bråstopp i investormarkedet. Det tror ikke vi.

Geving gir tre grunner til at den prisdempende effekten av 40 prosents egenkapital på sekundærboliger kan bli begrenset:

 • Ifølge NEF har det blitt tegnet et overdrevet bilde det siste året av boligspekulanter som kaprer Oslo-boliger. Selv ser de ikke tegn til at andelen sekundærkjøp har økt nevneverdig de siste årene. Altså mener de regelen vil gjelde for færre enn mange tror.
 • For de sekundærkjøpene som omfattes, får grepet kun effekt på de med høy lånefinansiering. Mange investorer har råd til 40 prosent egenkapital, og da vil dette uansett ikke være en flaskehals.
 • Og tilbudsunderskuddet i Oslo er trolig så sterkt at en del av investorene som faller fra, vil erstattes av «primærkjøpere».

– Det er et veldig trangt Oslo-marked, med veldig få objekter og mange som ønsker å bo i dem. Disse blir ikke borte. Men kan tenke seg noen færre sekundærkjøp til fordel for primærkjøp, og da vil konkurransen i større grad stå mellom primærkjøperne. Men kjøpekraften er også relativt god i den gruppen, poengterer Geving.

– Skader ikke i et så vilt marked

STILLER SPØRSMÅL VED EFFEKTEN: Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Han presiserer at grepet uansett kan ha en viss prisdempende effekt.

– Og det skader ikke i et marked som går så vilt som Oslo, sier Geving.

– Kunne skatteendringer for sekundærboliger hatt bedre effekt?

– Det har nok begrenset effekt det også. Det blir ikke bygget flere boliger av at man belaster for mye skatt heller. Vi tror ikke det er riktig vei å gå. Man må sørge for bedre boligforsyning, sier Geving.

Han ønsker likevel å rose Finansdepartementet for å ha valgt å innføre regionale tiltak – som han mener er helt nødvendig i dagens sterkt sprikende boligmarked, hvor tolvmånedersutviklingen i Stavanger fortsatt er negativ.

Les også

Eiendom Norge spår tosifret boligprisvekst i 2017

– Kan begrense spekulasjon

Finansminister Siv Jensen begrunner det nye kravet slik:

– Kjøpere av sekundærbolig kan drive opp prisene for andre kjøpere. Strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo kan derfor begrense spekulasjon og gi mindre press i budrundene for unge og familier som skal etablere seg i sin første bolig, sier hun i en pressemelding.

Jensen viser til at boligprisveksten er høy i store deler av landet, men særlig i Oslo, for å forklare hvorfor hun har valgt å særregulere hovedstaden.

Den nye boliglånsforskriften vil gjelde fra 1. januar 2017.

Les også

Øker kravet til bankene grunnet faresignaler i boligmarkedet

Les også

Innfører 40 prosent egenkapitalkrav for «utleieboliger» i Oslo

Les også

– Dette styrker ikke Finanstilsynets argumenter

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Bolig
 3. Oslo

Flere artikler

 1. – Boliglånsforskriften skaper gisselsituasjon i Oslo

 2. Innfører 40 prosent egenkapitalkrav for «utleieboliger» i Oslo

 3. Tror Jensen gjør fryktet oppmykning i boliglånskravene

 4. Frykter «jojo-effekt»

 5. Sjeføkonom: Siv Jensen stakk hull på boligboblen i Oslo