Norsk fastlandsøkonomi sterkere enn ventet

Verdiskapningen på det norske fastlandet, målt ved BNP (brutto nasjonalprodukt), økte i andre kvartal med 0,4 prosent. Det er mer enn det analytikere forventet.

NORSK ØKONOMI STERKERE ENN VENTET: Verdiskapningen på det norske fastlandet øker mer enn ventet
Publisert:

Analytikere forventet at BNP-veksten i andre kvartal ville være 0,3 prosent.

Samtidig som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer de nye BNP-tallene for andre kvartal, holdes BNP for første kvartal uendret på 0,3 prosent.

Dette kom etter at det var nullvekst i norsk økonomi gjennom andre halvår i fjor.

Seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, mener at disse tallene demper sjansen for et rentekutt fra Norges Bank.

– Dette var litt sterkere enn det både vi og Norges Bank ventet, sier Aamdal til E24.

Demper sjansen for rentekutt

– Førsteinntrykket er at det demper sjansen for et rentekutt, legger han til.

Aamdal og DNB Markets hadde i forkant ventet en vekst i Fastlands-BNP på 0,2 prosent, og fasiten viste altså en vekst på 0,4 prosent.

Han legger også merke til at der elektrisitetsproduksjonen dro BNP opp ganske kraftig i første kvartal i år, så er det ikke den samme effekten denne gang. Tvert imot falt elproduksjonen merkbart i andre kvartal, og det trekker dermed BNP ned, og kan ikke forklare at veksten ble sterkere enn det analytikerne ventet.

Et fall i produksjonen av elektrisitet holdt tilbake veksten i Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng, ifølge SSB.

Det betyr at dersom man holder elektrisitetsproduksjonen utenom, ville veksten ha vært 0,6 prosent i andre kvartal. Denne justering av tallet viser den underliggende konjunkturen.

Kronekursen styrkes etter BNP-tallene. Følg utviklingen i E24 Aksjelive.

Her er det oppgang

Samtidig som det er noen deler av økonomien som går bra, er det andre som er svakere. I oljerelaterte industrinæringer er det et blandet bilde av utviklingen. Det er nedgang i noen næringer og oppgang i andre, blant annet i verftsindustrien. Samtidig fortsetter veksten innen bygge- og anleggsnæringen.

Tallene viser vekst i blant annet tjenester tilknyttet oljevirksomhet og varehandel. Og det var fortsatt stor aktivitet i hotell- og restaurantvirksomhet i 2. kvartal til tross for hotellstreiken i mai.

Husholdningenes konsum av tjenester øker. Det gjør også husholdningenes investeringer i boliger. Disse har steget jevnt siden slutten av 2014 og økte med 2,3 prosent i andre kvartal.

Fall i sysselsettingen

Sysselsettingen falt i andre kvartal med 3000 personer. Også for de tre foregående kvartalene viser tallene et lignende sysselsettingsfall.

Les også

Dette må du vite før ukens viktigste tall for norsk økonomi

Les også

Styrket i troen på arbeidsmarkedet

Les også

Seniorøkonom tror ledigheten vil stige i flere år

Publisert:

Her kan du lese mer om