LO foreslår bomrevolusjon: Mener lønn bør påvirke bomutgiftene

WIEN (VG) LO foreslår å revolusjonere bompengesystemet i Norge. De vil ha utredet en veiprisingsordning hvor du både betaler ut ifra hvor mye du kjører, hvor mye du tjener og hvor du bor.

Foto: Aleksander Krogsvold Johansen NTB scanpix
  • Bjørn Haugan
Publisert:

– Det vil kunne være et mye mer fornuftig system enn dagens bomordning, hvor folk betaler like mye selv om de har en vanlig lønn eller er millionær, sier leder i LOs største forbund i privat sektor, Jørn Eggum, i Fellesforbundet.

Det er en avansert form for veiprising Eggum tar til orde for.

– Mest rettferdige løsningen

Han sier det er en del utfordringer knyttet til å bruke ligningstall i et slikt veiprisingssystem, men at det bør utredes.

– Vi mener dette er den beste og mest rettferdige løsningen. Veiene våre må finansieres og selv om vi mener det offentlige må ta en større del av regningen, må brukerne være med å betale. Da er det fornuftig at man betaler ut ifra hvor mye man kjører, hvor man bor og hvor mye man tjener. Vi ønsker at en slik ordning blir utredet, for å se om det er praktisk mulig å gjennomføre, sier Eggum.

Les også

Frp-Siv vil ha krisemøte i regjeringen om bompenger

– Vi støtter å utrede alternativer som har en mer sosial profil. Det kan godt hende det kan skje slik Jørn tar til orde for – eller over skatteseddelen, gjennom bruk av bunnfradrag, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

VG møter dem i Wien hvor de deltar på den 19. kongressen i Den europeiske faglige

Der er også lederen for LOs største forbund, Mette Nord i Fagforbundet.

– Avgifter treffer fattig og rik blindt og med det omfanget det nå er på bompengene, støtter jeg å utrede modeller som tar hensyn til inntekt og ikke minst reiseavstand: Folk i distriktene har ofte mye lenger reisevei.

LO-leder Eggum sier målet er å få på plass et system der man balanserer det å yte etter evne, med behov og faktisk bruk

– Da vil man unngå at vanlige arbeidsfolk blakker seg på bompenger.

Han sier bomkostnadene er blitt for store for mange.

– Ja, det er urimelig at småbarnsforeldre med vanlige lønninger skal ta en stor del av kaken. De er ofte avhengige av å kjøre barna og med alle bomstasjonene som popper opp, blir kostnadene så høye, at det presser økonomien.

40 000 i året

Eggum sier han har et treffende eksempel:

– Jeg var i kontakt med en familie i Bergen med to små barn og 400.000 hver i inntekt. De kjører til barnehage og fritidsaktiviteter. Etter de sist bomutgiftene kom, så har de 40.000 kroner i bomutgifter i året.

Han leder an i lønnsoppgjørene på vegne av de konkurranseutsatte frontfagene og trekker faktisk bomutgiftene inn i oppgjøret.

– Bompengeutgiftene er blitt så høye at det kan komme lønnskrav fra våre foreninger. De opplever at bompengene spiser opp hele lønnsrammen, sier han.

Dahle: – LOs forslag ikke det beste

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fikk ansvar for å svare på vegne av regjeringen.

Han synes lønnsbasert veiprising ikke et veien å gå.

– Jeg er opptatt av lavest mulig kostnad for bilistene og mener LOs forslag ikke er det beste. En full statlig finansiering er den mest sosialt rettferdige ordningen, hvor folk bidrar etter evne, gjennom skatteseddelen.

– Frp har ikke fått gjennomslag i regjeringen for det?

– Det er riktig, men jeg tror likevel at å legge om dagens system vil koste bilistene mer, fordi blir mer komplisert og dyrere å kreve inn og fordi jeg frykter at et veiprissystem vil gjøre at du vil betale enda lenger for gamle veiprosjekter.

– Bompengene er dråpen

LO-leder Gabrielsen sier det egentlig dreier seg om mer enn bompenger.

– Vi opplever en frustrasjon der ute, hvor bompengene er dråpen. Folk opplever dyrere barnehager, økte strømpriser, kutt i søskenmoderasjon, det er blitt dyrere å pendle, regjeringen har rammet folk på arbeidsavklaringspenger og nå er man i gang med å diskutere høyere moms på blant annet på matvarer, sier han.

– Regjeringen kan vise til at økonomien går godt og ledigheten synker?

– De må kutte i tilbudene fordi de i stedet for å prioritere velferd, har gitt store skattelettelser, spesielt til de rikeste. Det vi nå ser er en konsekvens av en over fem års bevisst politikk fra de borgerlige, sier Mette Nord.

ETUC-kongressen i Wien handler blant annet om hvordan ensakspartier og høyreekstreme partier vokser, foran valget av nytt Europa-parlament 23–25 mai.

– Det er en utfordring for demokratiet i Europa at de ensakspartier og høyreekstreme både vokser mest på målingene og har tatt sete i flere regjeringer. Det skyldes en langvarig linje hvor vanlige folk rammes og det skapes ledighet og usikkerhet, sier LO-lederen.

Fellesforbundsleder Jørn Eggum (f.v.), LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Fagforbundleder Mette Nord nyter sommervær og litt ro på en utecafe i Wien sentrum.

Foto: Bjørn Haugan

– Østerrike var i 50–60 år veldig likt Norge, med godt samarbeid mellom politikk og fagbevegelse, bygd på de samme idealene. Så har det raknet fullstendig, hvor de høyreekstreme er i ledelsen og de har måtte skrive ut nyvalg etter en pinlig korrupsjonssak, sier Eggum.

– Fagbevegelsen er på defensiven og organisasjonsgraden faller i store deler av Europa?

– Det er ingen tvil om at fagbevegelsen er under angrep, fordi vi er de høyreekstremes største fiende. Vi ser en systematisk svekkelse av faglige rettigheter, hvor de høyreekstreme nettopp angriper fagbevegelsen, fordi de står for de samlende løsningene. . De privatiserer og krever anbud for det som vanligvis er dugnadsarbeid. Disse angrepene bidrar til å svekke arbeidsfolks rettigheter. Det er vanlige folk som rammes, sier Nord og legger til:

– Folk føler avmakt og at vi er bekymret for at det kan føre til politikerforakt og dermed populistiske strømninger.

Data-tilsynsdirektør Bjørn Erik Thon har tidligere tatt til orde for at det er mulig å finne løsninger med GPS når det gjelder å gå over til veiprising og betaling for hvor langt man kjører.

Fagdirektør for teknologi i Datatilsynet, Atle Årnes, sier de må vurdere eventuelle forslag om at også inntekten og eventuelt skatteligningen skal brukes i et veiprisingssystem.

– Jeg kan i dag ikke si noe om det er mulig ut ifra personvernhensyn. Det vi er opptatt av er i minimalisere bruken av det datamaterialet som skal brukes. Hvis det kommer politiske ønsker om å koble inntekt og veiprising, må vi gjøre en høringsvurdering av det opp mot personvernforordningen, sier han.

Les også

Frp-Siv vil ha krisemøte i regjeringen om bompenger

Les også

Slik skal Rødt vinne byene: Lover solide kutt i politikerlønna

Les også

Utfordrer Rødts oljepolitikk: – Bom stopp for olje i 2030 er urealistisk

Flere artikler

  1. Veiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren

  2. Bompengegjelden tilsvarer nesten ett forsvarsbudsjett

  3. Anti-bompengetopper avviser Støres løsning

  4. Annonsørinnhold

  5. Slik vil regjeringen dempe EØS-motstanden: Ber arbeidsgiverne finne norske arbeidere

  6. Dette betyr bompengeskissen for bilistene