NÅ ER DET OFFISIELT: Norsk BNP var større enn svensk BNP i første kvartal

I første kvartal hadde Norge en større økonomi enn Sverige - for første gang i historien.

STOREBROR: Statsminister Jens Stoltenberg kan for første gang med rette se ned på sin svenske kollega Fredrik Reinfeldt (til venstre).
  • Øystein Sjølie
Publisert:

Få land er rammet hardere enn Sverige av finanskrisen. Nå har søta bror også mistet førsteplassen over de største økonomiene i Norden, viser beregninger av E24.

Fredag publiserte Statistiska centralbyrån tall som viste et kraftig fall i svensk BNP i fjerde kvartal i fjor. Fallet fortsatte i vinter. I årets tre første måneder var verdien av alle varer og tjenester som ble publisert i Sverige 738 milliarder svenske kroner.

Samtidig svekket svenske kroner seg, også mot norske. Det reduserer verdien av svensk BNP, målt i norske kroner. Sveriges BNP i første kvartal var 604 milliarder norske kroner.

Tidligere i mai publiserte Statistisk sentralbyrå tall for Norges verdiskaping. Denne viste at BNP i Norge var på 616 milliarder kroner i første kvartal, eller 1,9 prosent høyere enn Sverige.

- Det er fascinerende. Og det har gått fort. For ti år siden var norsk BNP bare 65 prosent av det svenske, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB Nor Markets.

E24 beregnet i februar at BNP etter alt å dømme ville bli høyere for Norge enn for Sverige i første kvartal. Nå er fasiten her, og premissene stemte.

Les også: Norge har størst økonomi i Norden – for aller første gang

Olje

Hovedgrunnen til den langt sterkere veksten i norsk enn svensk BNP de siste årene er selvsagt den høye oljeprisen. Det har økt markedsverdien av Norges produksjon, selv om produksjonen som sådan ikke stiger.

Verdien av Sveriges produksjon har derimot falt. Verkstedsindustrien er en langt viktigere næringsgren i Sverige enn i Norge, og prisene på konsumelektronikk har falt kraftig de siste årene. Mens Norge har gode opplevelser av Kina-effekten, med billigere importvarer og dyrere eksportvarer, er det motsatte tilfelle for Sverige.

- En analyse fra IMF viste at jo mer avansert industri dominerer eksporten, jo hardere blir landene rammet i finanskrisen, sier Dørum.

Sverige i tet

Ifølge makroøkonom Bjørn Roger Wilhelsem i First Securities er Sverige et av de tre vestlige landene som er rammet hardest.

- De to andre er Tyskland og Japan, sier Wilhelmsen.

Alle tre produserer mye varige konsumvarer, som brunevarer og hvitevarer. Og alle lager mye investeringsvarer, ikke minst kjøretøyer. Etterspørselen etter dette har falt spesielt hardt.

- Vår eksport handler mye om energi, enten i ren form eller som aluminium. Det er litt matvarer og noe skipsfart, sier Dørum.

Norsk eksport har ikke falt så kraftig. Det siste året er eksporten av tradisjonelle varer falt med 11 prosent. Svensk eksport er ned med nesten 20 prosent.

Valutakurs

Endelig forklarer den svake svenskekronen mye av det plutselige fallet i svensk BNP, målt i norske kroner.

- Svenskekronen er svært svak nå, sier Dørum.

I fjor lå svenskekronen stort sett på om lag 85 norske øre. I første kvartal var gjennomsnittlig kurs under 82 øre.

Sjekk valutakursene på E24 Børs.

Kjøpekraft

BNP per innbygger er et vanlig mål på levestandard. Med nesten dobbelt så mange innbyggere i Sverige som i Norge, indikerer det at levestandarden i Norge er nesten dobbelt så høy.

Men så stor forskjell er det ikke. For det første er det mindre forskjell på kjøpekraftsjustert BNP. Grovt fortalt er det meste i Norge dyrere enn i Sverige, også varer og tjenester med identisk kvalitet. For eksempel vil det typisk være dyrere å klippe seg i Oslo enn i Stockholm. Det blåser opp norsk BNP. Ifølge IMF var kjøpekraftjustert BNP per nordmann 43 prosent høyere enn tilsvarende for Sverige.

For det andre er nordmenn underlagt tvungen sparing gjennom Oljefondet. I fjor satte Norge av nesten 20 prosent av BNP i Oljefondet.

Likefullt er det ikke tvil om at forskjellen i levestandard er betydelig. Det gjenspeiles blant annet i den store innvandringen fra Sverige til Norge.

Les også: Derfor kommer svenskene til Norge for å jobbe

Flere nyheter på E24

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Årsrekord for svenske kroner

  2. Svenskekronen under 80 øre

  3. Den svenske kronen styrker seg

  4. Svensk valutafall etter «fryktelige» handelstall

  5. Fortsatt sterk økonomisk vekst i Sverige