Regjeringen endrer konkursreglene fra mandag

Allerede den 11. mai trår nye konkursregler i kraft.

ENDRER REGLENE: Justisminister Monica Mæland varsler at reglene for konkurser endres.
 • Martha C. S. Holmes
 • Jørn E. Kaalstad
Publisert: Publisert:

– Regjeringens nye regler trer i kraft rekordfort. Utbruddet av covid-19 gjør behovet for effektive regler for bedrifter akutt. For å hjelpe bedrifter som i en normal situasjon ikke hadde gått konkurs, var det viktig at endringene om gjeldsforhandlinger skulle tre i kraft så raskt som mulig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Hver tredje bedrift frykter å gå konkurs, ifølge en NHO-undersøkelse. Totalt sett er antallet konkurser i Norge i 2020 lavere enn forventet, men noen bransjer merker coronaen mer enn andre: Konkursene i overnattings- og serveringsbransjen gikk opp 21 prosent bare i april.

– Målet med endringene er å etablere et mer effektivt verktøy for å få ryddet opp i virksomheters gjeldsproblemer og identifisere hvilke bedrifter som kan være levedyktige, sier Mæland.

Erstatter regler om gjeldsforhandlinger

I gjeldsforhandlinger får man en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene, enten frivillig eller tvunget, for å unngå at den som skylder penger går konkurs. Ifølge departementet åpnes det i dag svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene er lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten.

Den nye loven som formelt ble vedtatt torsdag, og som trer i kraft den 11. mai, skal svare på dette ved å erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger, og gi regler om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger.

Loven er midlertidig og vil oppheves 1. januar 2022.

– Selv om loven som nå trer i kraft gjelder frem til 2022, vil vi jobbe videre med å utvikle permanente regler som skal hjelpe næringslivet å unngå unødvendige konkurser, sier Mæland.

NHO: Ikke sikkert at alle vil kunne bruke reglene

Halvor E. Sigurdsen, fagleder for næringsjus i næringspolitisk avdeling i NHO, er positiv til regelendringene.

– Vi ser positivt på dette og regner med at det vil kunne hjelpe, litt avhengig av hva slags problemer selskapene står i, sier han.

– Det vil bety at man kan komme i gang med gjeldsforhandlinger tidligere enn i dag, for i dag må man ligge ganske tynt an før man kommer i gang.

Samtidig sier han at det ikke er sikkert at alle selskaper vi kunne bruke ordningen.

– Det er ikke sikkert at selskaper som har større utenlandske kreditorer som er bundet av utenlandsk rett vil kunne benytte seg av de reglene, sier han.

– Hvor mange som vil kunne benytte seg av det er umulig å si, men vi regner med at dette vil kunne bidra

Dette er endringene

* Forhandlinger om rekonstruksjon vil kunne innledes tidligere enn i dag, mens skyldneren fortsatt har midler igjen. I dag kan gjeldsforhandling først begjæres når skyldneren ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.

* Det vil bli lettere å vedta en rekonstruksjonsplan.

* Det gis større adgang til helt eller delvis salg av virksomheten og omgjøring av gjeld til aksjekapital.

* Det åpnes for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.

* Det åpnes for å få pantesikkerhet for lån til finansiering under rekonstruksjonen med prioritet foran alle andre panthavere.

* Skyldnerens beskyttelse styrkes mot åpning av konkurs og gjennomføring av tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandling.

Kan behandles etter nye regler

Begjæring om gjeldsforhandling som er fremmet, men ikke avgjort av retten, før loven trer i kraft, vil behandles etter de nye reglene, ifølge departementet

Skyldnere kan be om at gjeldsforhandlinger som allerede er åpnet, behandles etter de nye reglene så lenge åpningen skjedde etter 1. mars 2020 og det ikke allerede er tatt stilling til et forslag om frivillig gjeldsordning eller stemt over et forslag til tvangsakkord.

Les også

Mæland: Regjeringen vil endre konkursregler

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Konkurs
 3. Bedrift
 4. Monica Mæland
 5. Coronaviruset
 6. Økonomi

Flere artikler

 1. Mæland: Regjeringen vil endre konkursregler

 2. Regjeringen forlenger midlertidig lov om konkursbeskyttelse

 3. Betalt innhold

  Noryards-bostyrer: – De nye konkursreglene kunne berget verftet på Laksevåg

 4. Justisministeren ber om raske svar: Foreslår nye regler for gjeldstyngede småbedrifter

 5. Fra klondyke til nær konkurs for landoppdrettsanlegg: Har tre måneder på seg til å finne en løsning