Halvorsen ler av meglere

Mange eiendomsmeglere er mer opptatt av å sno seg rundt reglene enn av å styrke forbrukernes interesser, mener finansminister Kristin Halvorsen.

MEGLERNES SNAKK OM HØYERE PRISER: - Jeg hører de sier det, men unnskyld meg, sier Kristin Halvorsen.
Publisert: Publisert:

Ny lov om eiendomsmegling innebærer forbud mot progressiv provisjon, strengere krav til meglers kompetanse og forbud mot bruk av ordet "statsautorisert eiendomsmegler".

Les også: Rydder i provisjoner

Les også: - Mann deg opp, Kristin!

Det skal fortsatt være lov med normal provisjon, men boligselgerne må kunne velge mellom det og tilbud basert på timepris.

Finansminister Kristin Halvorsen er ikke redd for at kravet om timepristilbud skal gjøre eiendomstjenestene dyrere.

- Nei. Hele poenget med regelen er at selgeren skal få en reell mulighet til å velge mellom tilbud basert på timepris og tilbud basert på provisjon og at Kredittilsynet skal kunne komme tilbake og se at det var et seriøst tilbud, sier hun.

- Og hvis utarbeidelsen av detaljerte timepristilbud gjør at eiendomsmeglerne får mer å gjøre?

- Jeg hører de sier det, men unnskyld meg. Det er ikke mange timene de kan skrive, sier Halvorsen.

Mange eiendomsmeglere er mer opptatt av å sno seg rundt reglene enn av å styrke forbrukernes interesser, mener hun.

Les flere nyheter på E24.

Forbyr statsautoriserte eiendomsmeglere

Finansdepartementet skjerper meglernes kompetansekrav.

En ansvarlig megler skal utføre de vesentligste elementene i oppdraget. Den ansvarlige megleren skal enten ha eiendomsmeglerbrev, være advokat eller være jurist med særskilt tillatelse.

Disse er også de eneste som får lov til å kalle seg megler.

Til gjengjeld forbys tittelen "statsutorisert eiendomsmegler".

- Det kan gi et feilaktig inntrykk av at disse er ansatt i staten, sier Halvorsen.

- Forbyr dere andre statsautoriserte titler?

- Vi skal gå gjennom de andre også, som statsautorisert revisor, sier finansministeren.

Må opplyse mer

Kravene til god meglerskikk skjerpes inn. Meglers generelle undersøkelses- og opplysningsplikt skjerpes inn, det samme gjør kravene til opplysningene som må fremgå av salgsoppgaven.

Departementet vil dessuten legge til rette for økt bruk av tilstandsrapporter, dvs. rapporter som i mer detalj gjør rede for eiendommens tekniske tilstand.

Dette hører imidlertid hjemme blant reglene i avhendingsloven, synes departementet, og ikke eiendomsmeglingsloven.

Utvalget som jobber med avhendingsloven skal levere sin rapport innen utgangen av 2007.

Publisert: