Negativ vekst bekreftet i eurosonen

Fall i eksporten tynget avslutningen av fjoråret.

UNNTAK: Tyskland, som står for 27 prosent av bruttonasjonalproduktet i eurosonen, går så det suser, og bildet er fra Volkswagen-fabrikken, som også har sterk vekst.
Publisert: Publisert:

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i eurosonen falt med 0,3 prosent i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med kvartalet før.

På årsbasis var veksten på 0,7 prosent, viser revidert BNP-statistikk fra Eurostat tirsdag. Utfallene var på linje med de foreløpige tallene, noe som også var forventet.

Årsaken til at den økonomiske veksten var negativ i fjor høst skyldes at næringslivet i eurosonens 17 medlemsland opplevde at eksporten falt for første gang på to og et halvt år.

Nedgangen i eksporten var på på 0,4 prosentpoeng, noe som bidro til å påvirke bnp-tallene negativt med 0,2 prosentpoeng, ifølge Eurostat.

I fjorårets tredje kvartal var veksten i eurosonens BNP på 1,3 prosent på årsbasis, som også var det samme som de foreløpige tallene viste. .

For landene i EU falt BNP med 0,3 prosent i fjerde kvartal på månedsbasis og steg 0,9 prosent på årsbasis. Også her var utfallene på linje med de foreløpige tallene.

I tredje kvartal var BNP-veksten i EU på 1,4 prosent på årsbasis.

Publisert: