Slik er regjeringens nye skatteforslag

Statsministeren og finansministeren varslet søndag skattelette for bedrifter i fastlands-Norge - på bekostning av olje-Norge.

FÅR DRAHJELP: Norsk fastlandsindustri skal få bedre rammevilkår. Her Norske Skogs fabrikk i Skogn.
Publisert: Publisert:

Regjeringen lemper nå bedriftsskatten og en rekke andre ordninger for å hjelpe norske bedrifter, spesielt eksportbedriftene.

- Vi må handle før krisen treffer, sier statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse søndag.

Les også: Gir milliardlette til norske bedrifter

Disse tiltakene innføres:

** SENKER SELSKAPSSKATTEN: Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper senkes fra 28 til 27 prosent, noe som skal koste rundt tre milliarder kroner. Regjeringen varsler at de med dette tar et første skritt mot en større omlegging av bedriftsbeskatningen.

- Nå er 28 prosent en høy sats. Dette er begynnelsen på en omlegging som må komme, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Også selvstendig næringsdrivende og enkeltmannsforetak vil få lignende lettelser.

** ØKER SÆRSKATTER: For å beholde den samme samlede skattesatsen for petroleumsutvinning og vannkraftanlegg, økes særskattene for disse. Begge stiger ett prosentpoeng, til henholdsvis 51 og 31 prosent.

** ØKER AVSKRIVNINGSSATS: For å stimulere til økte investeringer i fastlands-Norge, foreslår regjeringen å innføre startavskrivninger for blant annet maskiner (driftsmidler i saldogruppe D) med ti prosent. Dette innebærer at avskrivningssatsen økes fra 20 til 30 prosent det første året, og skal gi en fordel på 400 millioner.

** MER TIL SKATTEFUNN: Regjeringen vil styrke Skattefunn-ordningen med 100 millioner. Skattefunn er en støtteordning for forskning og utvikling.

** BEGRENSER RENTEKOSTFRADRAG: Finansdepartementet ønsker å begrense fradrag for rentekostnader i konsernforhold. Målet med dette er å hindre at konsern flytter eventuelle overskudd ut av landet, og dermed både øke den norske beskatningen og konkurranseevnen til konkurranseutsatte norske bedrifter.

** ØKER BOLIGSKATT: Næringseiendom og andreboliger verdsettes tyngre i formueskatten, men en økning fra 50 til 60 prosent. Målet med dette er å dempe prisutviklingen i boligmarkedet. Statens inntekter er anslått til å øke med rundt 500 millioner kroner.

** SENKER FRIINNTEKTEN: I tillegg til dette vil regjeringen sette ned satsen i friinntekten fra 7,5 prosent til 5,5 prosent. Den samlede friintekten reduseres dermed fra 30 prosent til 22 prosent. Friinntekt er et ekstrafradrag i særskattegrunnlaget for petroleumsskatten.

Publisert:
Gå til e24.no