EUs finansministre enige om banktilsyn

Etter over 14 timers forhandlinger ble EUs finansministre natt til torsdag enige om reglene for et nytt felleseuropeisk banktilsyn.

MER Å FEIRE: Enighet om banktilsyn gir mer å feire for EU. På bildet er Angela Merkel og Francois Hollande på utdelingen av Nobels Fredpris mandag.
  • NTB
Publisert:

Alle de 27 EU-landene går god for reglene, men de som ikke er medlemmer av eurosonen, behøver ikke å delta. For eurolandene er imidlertid deltakelsen obligatorisk.

Den historiske enigheten, som ble oppnådd natten før et toppmøte av EUs ledere, er et skritt mot enda nærmere integrering av eurolandene og sender et signal om at eurolandene kan stå sammen for å takle krisene som oppstår.

Møtelederen, Kypros' finansminister Vassos Shiarly, sier at formålet med det nye tilsynet er å gjenopprette tilliten til den europeiske banksektoren.

Julegave

– Dette er en julepresang til hele Europa, sa han.

Enigheten kom i stand etter at den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble ga opp sin motstand mot en bankunion som Frankrike blant annet gikk inn for.

Både Sveriges finansminister Anders Borg og hans britiske kollega George Osborne sier de kan leve med enigheten. Dermed ser trusselen om veto ut til å være avverget.

Hjørnestein i union

Etter tre år med brannslukking og løsrevne krisetiltak vil et banktilsyn innebære en hjørnestein i en framtidig og mer forpliktende bankunion og markerer det første samlede forsøket på en felles tilnærming til krisebankene.

Det nye systemet åpner for at eurosonens krisemidler kan brukes til å styrke egenkapitalen til kriserammede banker, for eksempel i Hellas og Spania, der bankene sitter med store mengder råtne lån etter at byggeboblen sprakk.

Kompliserte regler

Det kompliserte kompromisset finansministrene kom fram til, innebærer blant annet en prosedyre for at landene som står utenfor euroen, får innflytelse i det nye tilsynsrådet, selv om Den europeiske sentralbanken ESB får jobben som tilsynsmyndighet..

Banktilsynet skal være fullt funksjonelt fra 1. april 2014, og det skal ha myndighet til å gripe inn i alle banker i de deltakende landene.

Bare de store

I utgangspunktet skal tilsynet imidlertid bare omfatte de 200 største av EUs 6.000 banker, de med aktiva på over 30 milliarder euro, slik Tyskland ønsket, og banker som har virksomhet i flere land.

Det til tross for britisk bekymring for tilstanden i de store regionale bankene som tilhører de tyske delstatene.

I neste omgang skal finansministrene finne mekanismer som åpner for at tilsynet kan avvikle kriserammede banker som ikke kan overleve. Det skal også opprettes en felles innskuddsgaranti.

Les også:

Økonomisk blåmandag når nobelfesten er over

Stoltenberg holder minitoppmøte om eurokrisen

EU-president: - Europa vil reise seg igjen

- Nå blir Hellas kvitt 150 milliarder i gjeld

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. EU oppretter fellestilsyn for bankene

  2. Tror felles banksystem kan løse eurokrisen

  3. Julefreden i Brussel er reddet

  4. Avventer avgjørelseom bankunion i EU

  5. Prøver å sikre EU-reglerfor banker i nød