Kinas Nobel-raseri rammer norsk fisk knallhardt

SINGAPORE (E24) Norsk fiskeindustri merker et kraftig fall i salget og uformelle sanksjoner, nå frykter forsker at situasjonen kan forbli fastlåst i årevis.

FORTVILER: Norges fiskeriutsending i Sørøst-Asia Christian Chramer håper at forholdet til Kina skal normalisere seg. Det kan ta lang tid.
Publisert: Publisert:

- Fra 2010 til 2011 hadde vi forventet en vekst i eksporten til Kina på 30-40 prosent. I stedet fikk vi en nedgang i eksporten på rundt 55 prosent.

Det sier Norges fiskeriutsending i Singapore, Christian Chramer, til E24.

Chramer er ansatt i Norges Sjømatråd, og har ansvar for sjømatrådets aktiviteter i Sørøst-Asia.

Etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels Fredspris i 2010 ble klimaet mellom Norge og Kina iskaldt over natten. Det rammer en rekke norske bedrifter og næringsinteresser i Kina, ikke minst sjømat.

- Det er klart at dette merkes, sier Chramer.

Tidligere har E24 skrevet om at Det Norske Veritas også opplever problemer i Kina som følge av kinesisk sinne i etterkant av fredsprisen.

Ingen normal situasjon

Selv om enkelte i Norge hevder at situasjonen er i ferd med å normaliseres, så er ikke dette i tråd med hva norsk sjømatindustri selv erfarer.

- Situasjonen er fortsatt utfordrende. Markedsadgangen for norsk fisk og sjømat i Kina, slik den er nå, er ikke en normalsituasjon, sier Chramer.

Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig, er at Kina ikke har innført formelle sanksjoner mot norsk fisk, men at det er uoffisielle tiltak som rammer Norges eksport.

- Nå om dagen holder kineserne tilbake norsk laks på flyplassene. Fersk fisk må gjerne vente opp til 14 dager før den kommer ut til markedet. Da er den ikke lenger fersk.

Dermed reduserer sjømatrådet sitt trykk på Kina i det korte bildet.

- Norske eksportører tvinges til å se mot andre markeder, forklarer Chramer.

Kan ta mange år

Sjømatrådet er fortsatt aktiv i Kina, men tidsperspektivet er nå endret. Den veksten som var forventet i dette markedet, må dermed vente til situasjonen har normalisert seg igjen.

En slik normalisering kan de bli nødt til å vente lenge på.

Forsker Helge Lurås

Forsker og leder for Senter for Internasjonal og Strategisk analyse, Helge Lurås, tror kinesernes sinne over prisutdelingen til Xiaobo kan vare i mange år.

- Det vil neppe skje noe før norske myndigheter på absolutt toppnivå beklager overfor Kina at Nobelprisen ble gitt til Liu Xiaobo, sier Lurås til E24.

Dette tror ikke Lurås vil komme til å skje med det første.

- Det vil være ekstremt store barrierer for Norge å komme med en slik unnskyldning.

Lurås mener at en beklagelse ville sette menneskerettighetsbevegelsen i Norge i harnisk. Den vil også bryte med den norske linjen om at Nobelkomiteen er uavhengig av norske myndigheter.

- Den innenrikspolitiske belastningen for norske politikere i forbindelse med en unnskyldning er større enn den økonomiske belastningen ved de kinesiske sanksjonene, sier Lurås.

- Men da er vi fanget i en situasjon vi aldri kommer ut av. Kineserne venter på en unnskyldning som aldri kommer, fordi en unnskyldning vil være mer belastende enn økonomiske hensyn?

- Jeg tror situasjonen vil løse seg til slutt. Vi kan jo få en økonomisk forverring her i Norge også, og da vil kanskje sittende politisk ledelse vurdere den økonomiske belastningen som mer tungtveiende enn innenrikspolitiske hensyn, sier Lurås.

LES OGSÅ:

Publisert: