GAHR STØRE: - DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT FRED: Oljefondet investerer i ulovlige israelske bosettinger

Offisielt presser Norge på for at Israel skal stanse byggingen av ulovlige bosettinger på Vestbredden. Samtidig har Oljefondet eierandeler i selskaper som tjener på virksomheten.

MER IGJEN: Elbits Systems sitt teknologiske bidrag til overvåkingen av muren på Vestbredden førte til at Oljefondet solgte seg ut av det israelske forsvarsteknologiselskapet i 2009. Mye tyder likevel på at fondet fremdeles fortsatt er investert i en rekke selskaper med interesser i ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden.
  • Magnus A. Koren
Publisert:

Utad er Norges offisielle holdning at de israelske bosettingene på Vestbredden er ulovlige etter folkeretten og må stoppes.

I fjor uttalte utenriksminister Jonas Gahr Støre at «Israels bygging på okkupert område er en av de største truslene mot fredsforhandlingene» mellom israelerne og palestinerne.

Bakgrunnen for dette er at Vestbredden etter Folkeretten er palestinsk territorium.

I 2009 trakk da oljefondet seg også ut av Elbit Systems, som bidro til overvåkingen av separasjonsmuren på Vestbredden, og Finansdepartementet meldte høsten 2010 at ytterligere to israelske selskaper involvert i de omstridte bosettingene skulle kastes ut.

Dette skjedde etter tilråding fra Etikkrådet, som som har i oppgave å vurdere fondets investeringer opp mot de etiske retningslinjene som er lagt for fondet.

Fortsatt eier

Flere av de israelske selskapene som fondet fortsatt er inne i skal imidlertid også ha betydelige interesser i utbyggingen eller virksomhet i bosettinger som allerede er etablert.

E24 har med hjelp fra organisasjonen Who Profits? gått gjennom fondets beholdningsliste per 31.desember 2010 og funnet flere eksempler:

* Bank Leumi, Bank Hapoalim, Israel Discount Bank og Mizrahi Tefahot Bank finansierer byggeprosjekter i israelske bosettinger og virksomheter på Vestbredden. Fondets eierandel i bankene er til sammen verdt 420 millioner kroner.

* Shikun & Binui Limited har to datterselskaper, Housing and Construction og Solel Boneh, som har oppført deler av israelske bosettinger på Vestbredden. Fondets eierandel er verdt 14 millioner kroner.

* Elco Holding, hvor fondet eier aksjer for 4,3 millioner kroner, kontrollerer selskapet Electra, hvor fondet i tillegg har en direkte eierandel på 5,5 millioner kroner. Electra har igjen flere datterselskaper som skal ha vært involvert i boligbygging og andre aktiviteter i bosettingene.

* IDB Group Holding Corp er et israelsk konsern med store eierandeler i flere virksomheter som fasiliterer de israelske bosettingene, blant andre teleoperatøren Cellcom, gasselskapet Maxima Air og supermarkedkjeden Shufersal. Fondets samlede eierandeler i IDB Group og i underselskapene direkte utgjør til sammen mer enn 60 millioner kroner.

For øvrig har fondet har en eierandel på 842 millioner kroner i det største israelske teleselskapet, Bezeq, som forsyner bosettingene med teletjenester.

OFFISIELL HOLDNING: Utenriksminister Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger uttalt seg meget kritisk til de israelske bosettingene på Vestbredden, som etter Folkeretten er palestinsk territorium.

Fondet eier også en mindre andel i Africa Israel Properties, som er del av samme konsern som de to selskapene som i fjor høst ble utestengt fordi de deltok i byggingen av bosettinger.

- Underleveranser mindre vesentlig

Konfrontert med disse opplysningene viser Finansdepartementet til rådene man tidligere har fått fra Etikkrådet.

Oljefondets praksis synes å ha lagt seg på en linje der direkte investeringer i selskaper som i dag driver utbygging ikke er akseptabelt, mens selskaper som yter tjenester eller bistår med underleveranser til bosettingene får passere:

- Etikkrådet har lagt til grunn at selskaper som forestår bygging av israelske bosettinger på Vestbredden, kan tilrådes utelukket fra Statens pensjonsfond - utland (...). Etikkrådet vil i sin vesentlighetsvurdering av selskapers medvirkning ta utgangspunkt i hva selskapene faktisk foretar seg: En underleveranse til et byggeprosjekt vil kunne anses som mindre vesentlig enn totalentreprisen for prosjektet, skriver Etikkrådet i et brev til Finansdepartementet.

Daværende finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen sa 12. mars 2009 til VG at SV som parti jobber for at israelske selskaper skal utelukkes fra fondet.

LES OGSÅ:

Oljefondet beholder forvalter dømt for kursmanipulasjon

Oljefondet snuser på spanske banker

Dro inn 264 milliarder i 2010

Norge vedder på olje, bank og ipad

Har tapt 1,5 milliarder på atomsmell

Dette tjente sjefene i Oljefondet

FLERE NYHETER PÅ E24

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Oljefondet tungt inne i selskap svartelistet av FN

  2. Oljemedaljens andre bakside

  3. Krever svartelisting av omstridt selskap

  4. Ny rapport: Norske oljepenger kan støtte israelsk okkupasjon

  5. Utestenger selskaper med bånd til Israel og Myanmar fra Oljefondet