Departementet har hastverk med Listhaugs habilitet

Landbruksdepartementet har reagert svært raskt på torsdagens uttalelse fra Sivilombudsmannen om kundelisten og habiliteten til landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

SVARER SIVILOMBUDSMANNEN: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har snart en habilitetsliste klar.
Publisert: Publisert:

I brevet ber sivilombudsmann Arne Fliflet Listhaug legge fram listen over de offentlige virksomhetene hun hadde som kunder da hun arbeidet for kommunikasjonsbyrået First House.

I tillegg ønsker han at departementet foretar en vurdering av statsrådens habilitet ved den fornyede behandlingen av saken. Sivilombudsmannen knytter habilitetsspørsmålet til hennes arbeidsavtale med First House, som inneholder en klausul om konfidensialitet.

Kan omfatte innsyn

Allerede fredag sendte Landbruksdepartementet en anmodning om habilitetsvurdering til lovavdelingen i Justisdepartementet. Avdelingen blir også bedt om å se på de eventuelle konsekvensene det kan få i vurderingen av den nye behandling av saken.

Departementsråd Leif Forsell har vurdert og håndtert saken i Landbruksdepartementet. I brevet til lovavdelingen skriver han at departementet mener avgjørelsesbegrepet i forvaltningsloven paragraf 6 kan omfatte beslutninger om innsyn.

Videre mener departementet at det må vurderes om konfidensialitetsklausulen utgjør et særlig forhold som kan svekke tilliten til statsrådens upartiskhet.

Følger for First House

Forsell peker på at det skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for statsråden.

I den sammenhengen bemerker departementsråden at First House både samtykket og medvirket til at kundelisten ble overlevert til departementet uten at det var kjent på forhånd.

«Etter departementets syn har dette samtykket som konsekvens at First House heller ikke kan reagere overfor Sylvi Listhaug eller departementet selv om utfallet av innsynssaken skulle være at det blir gitt innsyn», skriver Forsell.

Han viser til at selv om både First House og Sylvi Listhaug forutsatte at listen ble behandlet konfidensielt, må kommunikasjonsbyrået forholde seg til at innsynsspørsmålet blir avgjort etter offentlighetsloven og en vurdering av forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

Les også

Listhaug blir bedt om å offentliggjøre deler av kundelisten

Publisert: