Rapport: Alkoholbruk koster 22 milliarder hvert år

Alkoholproblemer og skadelig alkoholbruk koster det norske samfunnet over 22 milliarder kroner hvert år, viser en ny rapport.

ALKOHOL: Dyrt og skadelig.

Lise Åserud
Publisert:,

– I tillegg kommer alle de ikke-økonomiske skadene som ødelagte ekteskap og barn som vokser opp i hjem med alkoholproblemer, sier professor Ivar Sønbø Kristiansen i Oslo Economics, som har utarbeidet rapporten.

De største kostnadene ved alkohol er knyttet til tapt produksjon og sykefravær, og mer enn én av ti voksne nordmenn har et skadelig forbruk av alkohol.

Mens alkoholbruken altså er beregnet å koste samfunnet minst 22 milliarder, skal staten hente inn 12,5 milliarder kroner i alkoholavgifter neste år, ifølge statsbudsjettet.

Samtidig viser rapporten – som er laget på oppdrag for legemiddelselskapet H. Lundbeck – at svært få mottar god medisinsk hjelp mot alkoholproblemer.

Internasjonale tall viser at under 10 prosent av alle med alkoholproblemer får hjelp i helsevesenet, og tidligere tall fra Norge viser at denne andelen kan være helt nede i 4 prosent.