Skal sette renten for første gang: – Ser med litt nye øyne

En egen ekspertgruppe tar nå over ansvaret for styringsrenten i Norges Bank. To eksterne medlemmer skal sikre mangfoldet. – Det kommer til å bli diskusjoner, men det er jo også poenget.

Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære er med når den ferske pengepolitiske komiteen for første gang setter renten 23. januar.
Publisert: Publisert:

Denne uken hadde den rykende ferske pengepolitiske komiteen i Norges Bank sitt første møte.

I tillegg til sentralbanksjef Øystein Olsen og de to nestlederne Egil Matsen og Jon Nicolaisen, er det oppnevnt to eksterne eksperter; Jeanette Strøm Fjære og Ingvild Almås.

E24 møtte de to eksterne medlemmene før møtet, for å høre om forventninger rundt rentesetting og arbeid med finansiell stabilitet, som komiteen nå skal ta seg av.

– Dette går inn i samfunnsoppdraget å styre landet videre, intet mindre, så det er et stort ansvar og veldig spennende, sier Almås til E24.

Til daglig sitter hun som professor på Institute for International Economic Studies ved Universitetet i Stockholm, og sørger dermed for en internasjonal impuls til komiteen.

– Vi har historisk sett en veldig velfungerende økonomi i de skandinaviske landene. Løsningene her er noe verden ser på med stjerner i øynene, i hvert fall ut fra et ulikhetsperspektiv, sier hun.

Les også

Sentralbanksjefen om vekstbremsen: – Den kom litt tidligere enn ventet

– Hadde ikke sett det komme

Strøm Fjære på 31 år og Almås på 41 år trekker alderssnittet ned og balanserer kjønnsperspektivet i gruppen.

Det har ikke gått upåaktet hen.

Valget av medlemmene fikk hard kritikk både på lederplass i Dagens Næringsliv og fra enkelte i akademia.

– Jeg hadde ikke helt sett det komme, men jeg forstår at det blir diskusjoner om et sånt type valg, fordi det er et veldig viktig verv, sier den yngste av dem.

Finansministeren rykket ut med støtte etter kritikken, og forsvarte valget blant annet med mangfold i bosted og alder.

– Å ha en ung person som ikke har jobbet med de samme modellene i årevis kan være en fordel, fordi man da ser med litt nye øyne på ting, sier Strøm Fjære.

Hun tror derfor ikke alderen blir en ulempe. Hun har dessuten både jobbet i og tett på Norges Bank.

Jeanette Strøm Fjære jobbet tidligere tett på finansmarkedene i DNB Markets.

Bro mellom forskning, marked og sentralbank

Med sin fortid som makroanalytiker i DNB Markets har Strøm Fjære også erfaring fra finansmarkedet, noe hun mener er en verdifull kompetanse i en pengepolitisk komité.

– Pengepolitikken virker jo i stor grad gjennom finansmarkedene via pengemarkedsrenter og valutakurs. Finansmarkedene er kjempeviktige for makroøkonomien, både i finanskriser, men også generelt.

Sammen håper de å bidra til å bygge en bro mellom finansmarked, forskning og Norges Bank.

Les også

Tror ikke Norges Bank slipper unna nye kutt: Spår «evig solnedgang» for oljebransjen fra 2020

Frykt for å bli overkjørt?

Med en beregnet stillingsgrad på 20 prosent har enkelte fryktet at de eksterne medlemmene, som både er i mindretall og betydelig yngre, lett kan bli overkjørt i møte med sentralbanktoppene.

– Jeg tror dette skillet mellom interne og eksterne medlemmer er litt kunstig, for det er ikke sånn at Olsen og Nicolaisen alltid er enige heller. Vi er fem ulike individer som helt sikkert kommer til å ha forskjellige vurderinger, sier Strøm Fjære.

Hun tror derfor ikke det blir vanskelig å komme til med egne synspunkter.

– Det kommer til å bli diskusjoner, men det er jo også poenget med denne komiteen. Det er sånn vi kommer fram til best mulig beslutning når vi alle har et felles mål.

At de ikke skal sitte i banken på heltid, tror hun også er en fordel.

– Noe av rollen er nettopp å komme med en annen innfallsvinkel. Du har kanskje et litt annet perspektiv på ting hvis du ikke er der på heltid og ellers sitter i et annet miljø. Litt av poenget er at man ønsker at vi skal komme inn fra utsiden.

Strøm Fjære skal fremover ta doktorgrad på boligforskningssenteret HousingLab ved OsloMet, og vil dermed være en del av et miljø tett på boligmarked og finansiell stabilitet.

Almås legger også til grunn at alle har en rolle å spille i komiteen, og at dette vil fungere.

Ingvild Almås sitter til vanlig på Universitetet i Stockholm, og sikrer med det en internasjonal impuls.

Ny tid for norsk pengepolitikk?

Strøm Fjære føler også på det store ansvaret knyttet til rentesettingen.

– Jeg ser på dette som en mulighet til å påvirke en av de viktigste størrelsene i norsk økonomi, nemlig renten, men også makroregulering knyttet til finansiell stabilitet, sier hun.

Pengepolitikken internasjonalt er nå inne i en fase med helt nye utfordringer med rekordlave og negative renter, og ukonvensjonelle virkemidler som støttekjøp av verdipapirer for å få opp inflasjon og vekst.

Selv om inflasjonsmålet for rentesettingen er uendret, er det fortsatt usikkert akkurat hvordan oppdraget til den nye norske pengepolitiske komiteen skal utføres i praksis.

Les også

Norges Bank spår kronestyrking, men på klart svakere nivå enn før

Kanskje naturlig med mer åpenhet

Norges Bank har tidligere vært hemmelighetsfull om diskusjoner og uenigheter i hovedstyret rundt rentesettingen, i sterk kontrast med situasjonen i Sverige.

Der kommer enkeltmedlemmene ofte med sprikende syn på renten, som får stor oppmerksomhet og kan svinge kronekursen. Det er også tilfellet i USA og EU, der medlemmene driver utstrakt talevirksomhet.

– Dette er noe vi i komiteen må bli enige om, men det er ikke sikkert det blir så store endringer fra hvordan det er i dag, sier Strøm Fjære.

Hun er fullt klar over at Norge skiller seg fra en del andre land når det kommer til referat fra møtene og at lite av diskusjonene kommer fram.

– Jeg tror nok ikke vi blir som Sveriges Riksbank, man skal jo ikke søke å forvirre heller. Det er mange fordeler med å komme med et samlet budskap, for da er det lettere å forstå.

Hun ser ikke bort fra at det kanskje kan være rom for noe mer åpenhet om diskusjoner rundt rentesettingen når det nå er et rent ekspertpanel.

– Da kan det bli litt mer naturlig å si mer om meningsutvekslingen. Det har vi ikke bestemt ennå. Men sånn det er nå, er det veldig langt mellom praksisen til Riksbanken og Norges Bank, sier Strøm Fjære.

Les på E24+

Forsker om valutaspådommer: – Omtrent som å kaste kron og mynt

Dette, og i hvilken grad komiteen skal delta i presentasjonen av rentemøtets konklusjoner, er noe som nå skal diskuteres før årets første rentemøte 23. januar og fram mot ny pengepolitisk rapport i mars.

Januar-møtet er et såkalt mellommøte, uten pengepolitisk rapport med fullstendig ny analyse av økonomien, og uten pressekonferanse.

Det er bred forventning om at renten holdes uendret på 1,50 prosent ved dette møtet.

Fram mot det første rentemøtet vil Strøm Fjære i stor grad fortsette med det hun gjorde i sin jobb som makroanalytiker; å følge den norske økonomien tett, men også holde øye med det som skjer i internasjonal økonomi og politikk.

Almås trekker fram at pengepolitikk også er relatert til fordelingsspørsmål. I tillegg er hun opptatt av forutsigbarhet, samt internasjonale aspekt ved valutakurs og prissammenligning.

Les på E24+

Året da kronemysteriet oppsto: Dette lærte vi om den norske kronen i 2019

Brenner for fakta

Både Almås og Strøm Fjære er nå svært forsiktige med å si noe om pengepolitikken og utfordringene fremover.

– Jeg skal jo begynne å ta en doktorgrad på boligmarkedet, spesielt knyttet til gjeld, så det er det jeg er mest opptatt av for tiden i tillegg til pengepolitikken, sier Strøm Fjære.

Almås er i tillegg til pengepolitikken spesielt engasjert i spørsmålet om fakta.

– Det er skummelt om forskningen ikke kan gi riktig faktagrunnlag, slik at folk kan velge det som passer sitt eget syn. Jeg brenner for å få fakta på plass, fordi det er så utrolig viktig for samfunnet.

– Det tror jeg ikke blir mindre viktig fremover, i det klimaet vi har nå i internasjonal politikk, istemmer Strøm Fjære.

Det ligger for øvrig an til at medlemmene Matsen og Nicolaisen blir byttet ut i løpet av året. Førstnevnte har varslet at han vil gå av som nestleder, mens Nicolaisens åremål løper ut i april.

Les også

Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

Publisert:
Gå til e24.no