En mann ser på bølgene i forbindelse med ekstremværet Urd ved Jølle på Lista i 2016.

Aktiv næringspolitikk må følges opp med tydelig innhold: Vi må tørre å prioritere næringer med eksportpotensial

På vei ut døra kuttet Solberg-regjeringen i en rekke næringsrettede virkemidler. Den nye regjeringen har imidlertid varslet at de vil ha en mer aktiv næringspolitikk.

 • Owe Hagesæther
  CEO i GCE Ocean Technology
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Likevel må dette fylles med tydeligere innhold enn at «statseide selskaper skal styres mer aktivt». Det krever at vi gjør noe vi ofte er dårlig på i norsk politikk: å være tydelige på at enkelte ting må prioriteres, og dermed at noe må nedprioriteres.

Fakta er at Norge har den laveste eksportandelen av alle vesteuropeiske land målt opp mot BNP og eksportveksten har vært tilnærmet ikke-eksisterende etter finanskrisen i 2008.

At dette ikke står høyere på den politiske agendaen, handler sannsynligvis om at milliardene flommer inn fra olje- og gassindustrien, som resulterer i at den politiske debatten først og fremst handler om hvem som skal få mer og hvem som skal få mye mer.

Utfordringen er at vi vet at disse inntektene vil falle det neste tiåret. Det betyr at vi må justere kursen og prioritere annerledes.

Vi har mange gode caser, men som nasjon henger vi etter.

Selv om Norge også henger etter i kappløpet om å få frem vekstbedrifter, er det noen hederlige unntak. Ett eksempel er Tysvær-bedriften Imenco. Imenco er en ledende leverandør av subsea-kameraer til olje- og gassindustrien. Etter nedgangen i olje- og gassektoren har de hatt en strategisk satsing på teknologioverføring og utvidet virksomheten til nye offshoremarkeder, som havvind og havbruk. Inngangen til disse markedene var basert på selskapets eksisterende kompetanse, teknologi og produkter, men disse måtte tilpasses og videreutvikles for å matche forventningene og behovene i de nye markedene. Dette fikk de muligheten til gjennom GCE Ocean Technologys vekst- og internasjonaliseringsprogram. Her samarbeider vi med handelshøyskolen BI og MIT i Boston, USA. I dette miljøet, og gjennom sparring med ledende nasjonale og internasjonale entreprenører og mentorer, fikk Imenco det løftet bedriften trengte. Siden starten i 2016 har Imenco lyktes med å vinne kontrakter for 15 store offshore vindprosjekter i Storbritannia, Tyskland, Belgia, Nederland, Danmark og Taiwan.

På denne måten jobber vi med å overføre teknologi inn i nye markeder og kapitaliserer på kunnskapen og profesjonaliteten vi har opparbeidet innen en verdensledende olje- og gassindustri. På denne måten utvider og bygger vi effektivt nye verdikjeder, og nye markeder skapes nasjonalt og internasjonalt for norske bedrifter.

Vi har mange gode caser, men som nasjon henger vi etter. Ideene og folkene er der, men de trenger ordninger som hjelper dem å utløse kapital og nå ut i nye markeder. De store lokomotivene innen norsk industri er og vil være utrolig viktige for vår verdiskaping i overskuelig fremtid, men skal vi øke eksportinntektene når inntektene fra olje- og gassindustrien reduseres, så må vi få frem disse vekstbedriftene.

Norges eksport av kompetanse og teknologi må økes

Vi har derfor tre forslag til hva Norge kan gjøre for å øke eksporten og legge til rette for en mer bærekraftig økonomisk vekst for Norge:

1: Vi må utnytte våre komparative fortrinn og tørre å velge bort: Den norske tradisjonen for næringsnøytralitet kan synes riktig gjennom tiår med vekst og enorme oljeinntekter, men alt tilsier at de kommende tiår ikke vil bli like lukrative.

Den forrige regjeringens havstrategi peker mot noen tydelige satsingsområder, men de må i langt større grad følges opp med tiltak og økonomiske midler som gir bedre evne til iverksettelse.

Det krever imidlertid at politikere tør å velge tydelig og prioritere de næringene hvor Norge har et globalt komparativt fortrinn, altså der vi har størst sannsynlighet for å lykkes i konkurranse med utlandet. Lille Norge kan ikke bli best i verden på alt, og derfor må ressursene anvendes der vi har potensial for å bli det.

2: Norges eksport av kompetanse og teknologi må økes: Havindustriene står for 64 % av Norges eksport og vår velferd er sterkt knyttet opp mot vår mulighet til å bytte til oss varer fra utlandet. Hovedbestanddelen av vår eksport består av råvarer som olje, gass og fisk. Med en leverandørindustri, som blant annet står for 40 % av verdensmarkedet for undervannsteknologi, er potensialet for økt eksport av kompetanse og teknologi stort.

Det innebærer imidlertid at vi må tørre å prioritere, og dermed også velge bort de virkemidlene som ikke har like stort potensial for å lykkes.

3: Vi må aktivere og bruke eksisterende strukturkapital, som blant annet havklyngene våre. Gjennom kompetansearenaer og innovasjonsprosjekter styrker klyngene industriens- og Norges evne til teknologioverføring, vekst og internasjonalisering.

Offshore- og energiklyngene besitter store internasjonale nettverk med tilsvarende økosystemer som deres egne, i andre havnasjoner og markeder. Disse klyngene er viktige motorer i den store omstillingen norsk økonomi skal gjennom, men regjeringen må bidra med ordninger som sikrer nok kapital og risikoavlastning til bedriftene.

Det er mange bedrifter som har lykkes med det samme som Imenco, men skal vi klare det i virkelig stor skala, så må den nye regjeringen følge opp regjeringserklæringen med mer penger til de ordningene vi vet fungerer. Det innebærer imidlertid at vi må tørre å prioritere, og dermed også velge bort de virkemidlene som ikke har like stort potensial for å lykkes.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringspolitikk
 2. Eksport
 3. Teknologi
 4. Industri

Flere artikler

 1. De store oppgavene har ikke forsvunnet

 2. Næringspolitikk på kollisjonskurs med dynamisk grønn vekst

 3. «Made in all of Norway» - Ferdigvareindustrien er større enn du tror

 4. Nye fartøy til Sjøforsvaret må bygges i Norge

 5. Næringsminister i 100 dager: Dette er Vestres planer fremover