Virke: – Ingen tvil om at rekrutteringsproblemene har økt

Aktiviteten er nesten tilbake på pre-corona-nivå. Nå er næringens utfordringer knyttet til likviditet og å få tak i nok folk.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, mener at regjeringen må jobbe raskt for å treffe tiltak som kan begrense smitten, men uten å stenge samfunnet og næringslivet ned.
Publisert:

Virke, hovedorganisasjonen for arbeidsgivere innen handels- og tjenestenæringen, sier at næringen i all hovedsak er tilbake på samme aktivitetsnivå som før pandemien.

Ifølge en fersk medlemsundersøkelse fra Virke forventer 70 prosent å være i normal drift i løpet av året. Det samme ble også spådd i juni.

– Dette går riktig vei, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Likevel har virksomheter som lever av å samle mennesker fortsatt utfordrende tider. Her står man nå på et vippepunkt, ifølge Virke.

– Kultur, servering og opplevelser går nå inn i årets viktigste måneder, med julebord og forestillinger. Vi mener regjeringen og kommunene må jobbe raskt for å begrense smitte uten å stenge ned samfunnet, sier Kristensen.

Les også

Puster lettet ut etter nye coronatiltak: – Ser frem mot en normal førjulstid

Reiseliv sliter mest

Virksomheter innen kultur, reiseliv, opplevelse og trening ble hardest rammet av pandemien, og representerer de 25 prosentene som ikke forventer friskmelding før i løpet av 2022.

Spesielt reiseliv er fortsatt hardt preget av pandemien. Bransjen opererer i dag på et aktivitetsnivå på 57 prosent sammenlignet med før corona, viser undersøkelsen.

– Reiselivet ble først rammet av coronaviruset og blir sist friskmeldt. Det skyldes blant annet at mange aktører er rettet mot internasjonalt reiseliv, sier Kristensen.

20 prosent av virksomhetene innen reiseliv svarer at de vurderer at det er en reell risiko for at deres bedrift kommer til å gå konkurs som følge av viruset.

Vil ta tid før virksomhetene har solid økonomi

Selv om omsetning og aktivitetsnivå i snitt har tatt seg opp, vil det ta tid før virksomhetene har solid økonomi. Likviditetsutfordringene har holdt seg stabile siden sommeren, og er størst blant de som har utsatt skatter og avgifter.

34 prosent av de som har utsatt skatter og avgifter opplever å ha store likviditetsutfordringer, mens kun åtte prosent av de som ikke har utsatt skatter og avgifter opplever det samme.

– Utfordringen er at de ikke har hatt drift lenge nok til å generere tilstrekkelig overskudd, forklarer Kristensen.

Les også

Puster lettet ut etter nye coronatiltak: – Ser frem mot en normal førjulstid

Økende rekrutteringsproblemer

I medlemsundersøkelsen svarer 17 prosent av de har forsøkt å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, uten å få ansatt noen.

– Det er ingen tvil om at rekrutteringsproblemene har økt, sier Kristensen.

Han tror dette skyldes lav arbeidsledighet, et raskt taktskifte i norsk økonomi og mindre arbeidskraft fra utlandet.

Tolv prosent svarer at de har ansatt noen de siste tre månedene som hadde en annen eller lavere formell kompetanse enn hva stillingen krevde.

Publisert:

Her kan du lese mer om