Tredje største handelsoverskudd noensinne tross lavere gasseksport

Verdien av gasseksporten faller 35 prosent fra den rekordhøye eksporten i mars 2022, men er fortsatt «eksepsjonelt høy», skriver SSB.

Høye gasspriser har økt Norges eksportinntekter kraftig det siste halvåret. Bildet er fra Kårstø, Europas største prosessanlegg for olje og gass.
Publisert:

Den norske gasseksporten faller til 73 milliarder kroner i april fra 112 milliarder måneden før, men bidrar likevel til det tredje største handelsoverskuddet noensinne på 93 milliarder kroner, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Handelsbalansen viser hvor mye vi eksporterer minus hvor mye vi importerer. Når vi eksporterer mer enn vi importerer, får vi et handelsoverskudd.

– I mars sprengte eksporten nye grenser, og ga et historisk høyt handelsoverskudd. I april var volum og pris på naturgass og råolje noe lavere, som dermed ga lavere eksportinntekter, sier SSB-rådgiver Jan Olav Rørhus.

Til tross for krigen i Ukraina, importerte Norge varer for 1,7 milliarder kroner fra Russland i april, opp 26 prosent fra april i fjor. Viktige varer her er metaller, mineralolje og rapsolje.

Les også

Norsk import fra Russland økte 90 prosent til ny rekord

– Eksepsjonelt høy

Verdien av gasseksporten er 35 prosent lavere enn den rekordhøye eksporten i mars 2022.

Sammenlignet med eksportverdien i april 2021 er naturgasseksporten likevel fortsatt «eksepsjonelt høy», skriver SSB.

Eksportvolumet utgjorde 9,6 milliarder standardkubikkmeter, opp 5,5 prosent fra april 2021.

Mengden naturgass eksportert i april 2022 forklares hovedsakelig av økt produksjon av naturgass på norsk kontinentalsokkel grunnet situasjonen i Europa, ifølge SSB.

Høye priser på gass og olje i kjølvannet av Ukraina-krigen har økt Norges eksportinntekter kraftig det siste halvåret.

Vi importerte strøm for 2,3 milliarder kroner i april, mer enn tre ganger så mye som i april i fjor. Rundt halvparten av dette fra Sverige og i underkant av 5 prosent fra Storbritannia.

Mer fisk til Ukraina

Eksporten fra fastlandsbedriftene i Norge steg til 50 milliarder kroner i april, opp 25 prosent fra samme tid i fjor. Her er det særlig eksport av fisk som bidrar til økningen.

Fisk til en verdi av 11 milliarder kroner ble eksportert i april, opp 36 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Dette forklares av en generell prisøkning på 28 prosent og en volumøkning på 5 prosent.

SSB viser også til at den kraftige oppgangen i matvareprisene globalt også gjelder for fisk, og at lakseprisen i april i år er 54 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Dette gir en eksportverdi på 6,0 milliarder kroner, selv om volumet har falt med 5 prosent.

Lavere volum av torsk fra Island og Russland har også bidratt til økt etterspørsel og høyere priser for norsk torsk. Vi eksporterte torsk for 1,2 milliarder i april 2022, som er en oppgang på 22 prosent fra april i fjor.

Videre eksporteres det nå også mer fisk til Ukraina igjen: 2.650 tonn i april mot 655 tonn i mars i år. SSB tolker dette som en normalisering av nivået etter at det stoppet opp ved krigsutbruddet.

Les også

Energigigant: Kan få 28,6 milliarder i ubetalte strømregninger

Det var også kraftig oppgang i Norges eksport av metaller. Totalt eksporterte vi metaller for over 10,6 milliarder kroner i april 2022, en oppgang på 76,6 prosent.

Utførselen av aluminium sto for nesten 5 milliarder kroner, eller om lag halvparten av metalleksporten.

SSB: Tredje største handelsoverskudd noensinne
Publisert: