Nordea ser økte priser og høyere renter: – Boligfesten er over

Lønnsveksten kan imidlertid motvirke prisoppgangen og gi økt kjøpekraft de neste par årene. Samtidig vil renteoppgangen trolig dempe boligprisveksten.

RENTEHEVINGER hvert kvartal vil holde boligprisveksten i sjakk, tror sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.
Publisert: Publisert:

Nordea Markets løfter anslaget for prisveksten (inflasjonen) i Norge betydelig i sin ferske rapport om de økonomiske utsiktene.

Men med kamp om arbeidskraften og den laveste arbeidsledigheten siden 2008, drives også lønningene opp.

– Selv med høye strøm- og drivstoffpriser ligger det derfor an til vekst i folks kjøpekraft de neste par årene, skriver økonomene i Nordea.

Nordea venter en lønnsvekst på 4,5 prosent i år, mens den totale inflasjonen anslås til 3,6 prosent.

I april steg inflasjonen i Norge til 5,4 prosent, det høyeste siden 2008. Oppgangen kommer i kjølvannet av pandemien, og har tiltatt etter krisen i Ukraina.

De er «nokså sikre» på at inflasjonen (utenom strømpriser) vil fortsette å øke fremover, grunnet høyere priser på importerte varer, høyere lønnsvekst og økte husleier.

Flaskehalser både i produksjon og transport preger fortsatt markedene, og Kinas nye strenge smitteverntiltak vil forlenge utfordringene i globale verdikjeder, skriver Nordea.

HØYERE PRISER: Nordea Markets har oppjustert inflasjonsanslagene og nedjustert den økonomiske veksten.

Usikkerhet svekker kronen

Nordea-økonomene tror imidlertid at en noe sterkere kronekurs vil dempe noe av utslagene på prisveksten her hjemme. Men fram mot årsslutt venter de at kronen vil være svak på grunn av fortsatt usikkerhet i finansmarkedene.

– Men dersom energiprisene holder seg høye over tid slik vi tror, vil kronekursen etter hvert kunne styrke seg igjen.

Nordea tror en euro vil ligge på 10,00 kroner ved slutten av året og 9,50 ved utgangen av 2023. I skrivende stund koster en euro 10,23 kroner, etter betydelig svekkelse den siste tiden.

– Sitter langt inne å heve mer

Norges Bank hevet renten til 0,75 prosent i mars, og har varslet renteheving hvert kvartal fremover for å få bukt med prisstigningen. Samtidig har sentralbanksjef Ida Wolden Bache sagt at renteoppgangen kan bli raskere hvis det blir «mer varig høy prisvekst».

– Vi tror det sitter langt inne for Norges Bank å øke renten mer enn fire ganger per kalenderår, skriver Nordea.

– For at det skal skje, tror vi Norges Bank må vurdere at tilliten til inflasjonsmålet står i fare. Det kan skje dersom lønnsveksten blir vesentlig høyere enn det som foreløpig er avtalt, noe vi ikke har som hovedbilde.

Inflasjonsmålet er på to prosent over tid, og Norges Bank ser da på kjerneinflasjonen, det vil si prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer, som svinger mye.

Nordea tror derfor at sentralbanken vil holde seg til planen fra mars og heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng hvert kvartal fram til slutten av 2023.

– Vi blir imidlertid ikke overrasket om Norges Bank ser seg nødt til å signalisere ytterligere rentehevinger utover 2,5 prosent i 2024.

Bolig

De siste 20 årene har boligprisene mer enn tredoblet seg på landsbasis. En dobling av inntektene forklarer halvparten, resten skyldes i stor grad lavere renter, ifølge Nordea.

– Denne renteeffekten får vi ikke igjen. Med nullrente under pandemien nådde styringsrenten, og dermed boliglånsrenten, et bunnpunkt.

– Boligfesten, med en vekst i boligprisene vesentlig høyere enn inntektsveksten, er over, konkluderer Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen.

Han tror ikke det er sannsynlig at rentene noen gang vil komme lavere enn de var under pandemien, da de ble kuttet til null.

Det betyr ikke nødvendigvis at boligprisene vil falle, blant annet på grunn av lønnsveksten.

Men med en renteoppgang på nærmere to prosentpoeng over de neste to årene, vil kjøpekraften i boligmarkedet gå ned.

Konsekvensen av det kan bli «et lite fall i boligprisene», men i sum venter Nordea at boligprisene vil utvikle seg nokså sideveis de neste par årene.

Les på E24+

Største rentehopp på 20 år i USA: Dette er de smarte grepene du bør gjøre

Kutter norske vekstutsikter

Nordea nedjusterer sitt estimat på den økonomiske veksten i Norge (utenom olje og gass) til 3,5 prosent i år fra 4,0 prosent i prognosen fra januar.

Krigen i Ukraina skaper økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa og for mange av våre handelspartnere.

Norsk økonomi er imidlertid nokså skjermet fra de direkte konsekvensene av krigen og sanksjonene, ettersom Ukraina og Russland kun står for en liten andel av vår utenlandshandel.

Nordea påpeker videre at mange europeiske land ser på norsk olje og gass som en viktig brikke for å nå målet om å gjøre seg uavhengig av russiske energileveranser på sikt.

– Sammen med høye olje- og gasspriser vil det være med på å støtte opp under veksten i norske petroleumsinvesteringer fremover, som lå an til en betydelig økning neste år allerede før krigen brøt ut.

Det vil være en viktig vekstdriver for både norsk industri og økonomi de neste årene, ifølge Nordea.

Publisert:
Gå til e24.no