Gjeldsveksten for husholdningene dempet seg

Samlet sett var veksten i den innenlandske lånegjelden uendret i august.

Publisert:

Den innenlandske lånegjelden var på 6,89 milliarder kroner ved utgangen av august, viser ferske tall fra kredittindikatorstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjeldsveksten var på 5,2 prosent målt mot samme tid i fjor. Det er det samme nivået som i juli.

Kredittindikatoren ser på «publikum», som består av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

For husholdningene sin del dempet gjeldsveksten seg noe. Den kom inn på 4,3 prosent for august målt mot samme tid i fjor, ned fra 4,4 prosent for juli.

Les på E24+

Både prisveksten og ledigheten blir høyere. Det drar renten i hver sin retning.

Husholdningenes lånegjeld var på 4,1 milliarder kroner ved utgangen av august.

Gjeldsveksten til husholdningene har dempet seg i fem måneder på rad. I den samme perioden har Norges Bank hevet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng to ganger.

Les også

Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng

Gjeldsveksten for ikke-finansielle foretak har styrket seg gjennom 2022, og fortsatte oppover til 7,6 prosent i august. Lånegjelden lå på 2,144 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Veksten i kommuneforvaltningens lånegjeld svekket seg til 3,7 prosent, ned fra 4,4 prosent måneden før. Kommuneforvaltningens lånegjeld utgjorde 646 milliarder kroner ved utgangen av august.

Publisert:
Gå til e24.no