Oljepenge-debatten mellom Jan Tore Sanner og Sylvi Listhaug er retro og forutsigbar, mener kronikkforfatteren. Han vil heller ha et annet fokus når det gjelder investeringer. Bildet er fra 2018, da det ble rettet mistillitsforslag mot daværende justisminister Listhaug.

Abelia-topp: I stedet for gratis ferge, asfalt og pensjon bør vi gjøre denne typen investeringer

Vi må bruke pengene til det beste for våre barn og barnebarn.

  • Nils-Ola Widme
    Nils-Ola Widme
    Næringspolitisk direktør i Abelia, NHO-organisasjonen for kunnskaps- og teknologibedrifter
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Lederkandidat i FrP, Sylvi Listhaug, og finansminister Jan Tore Sanner (H) krangler i E24 den 22. februar om hva som er fornuftig pengebruk fra oljefondet. Listhaug mener at det er rom for å bruke mer fra oljefondet fordi folk under 40 ikke vil se «infrastrukturen råtne på rot til fordel for finanspolitikken». Sanner på sin side forsvarer handlingsregelen for å bevare oljefondet på vegne av fremtidige generasjoner.

Diskusjonen er retro, og gir gjenklang til gamle konfliktlinjer i norsk politikk. Dette er FrPs gamle suksessformel fra tidlig 2000-tall: Dyre valgløfter som skal finansieres av et økt uttak fra oljefondet. Høyres respons er like forutsigbar.

Hovedproblemet er at ingen av partiene evner å ta tyren ved hornene. Listhaugs forslag om å finansiere ferjepriser og lande vanskelige pensjonsspørsmål gjennom økte uttak av oljefondet er ikke særlig fremtidsrettet. Hun har rett i at vi ikke må spare oss til fant, men lite tyder på at det er et akutt problem.

Business as usual er også en dårlig strategi. La oss ta et eksempel: Helse- og sosialtjenester er den sektoren som sysselsetter størst andel av arbeidsstokken i Norge. Med eldrebølge og opprettholdt tjenestekvalitet, anslår perspektivmeldingen at opp mot en av tre må jobbe innen helse og omsorg i 2060, mot litt under en av fem i dag.

Vi må investere riktig i dag – for å gi sikkerhet og trygghet for våre barn og barnebarn.

I stedet for gratis ferge, asfalt og pensjon foreslår jeg følgende:

Gi morgendagens næringsliv gode rammevilkår for å vokse. Eksportinntektene fra petroleumsnæringen vil gå ned, og vi må dyrke frem fremtidens eksportmaskiner.

Øke kompetansen i befolkningen. Skal Norge klare omstillingen må vi ha en kompetent befolkning som klarer å respondere på arbeidslivets skiftende behov.

Innrette forsknings- og utviklingsarbeidet mot de store samfunnsutfordringene. Omstillingen til en grønn og bærekraftig økonomi skjer ved at næringslivet kan forske og utvikle teknologien som gjør at vi kan leve mer miljøvennlig og effektivt enn i dag. Utfordringen i helsesektoren løses ikke av å sysselsette flere, men å utvikle den teknologien som gjør at vi klarer å ta vare på flere gjennom teknologi, istedenfor såkalte «varme hender».

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Heftig strid om Norges 11.138 milliarder oljekroner

  2. Regjeringen ser et årlig inndekningsbehov på 5 mrd. mot 2060

  3. Et farvel til Oljefondet slik vi kjenner det?

  4. Lysbakken til SVs landsmøte: – Festen til de rike er snart slutt

  5. Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli